La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Informació i sensibilització

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Informació i sensibilització"— Transcripción de la presentación:

1 Informació i sensibilització
Palamós, 14 de juny de 2002 Informació i sensibilització

2 ÍNDEX: 1. El projecte Ports Nets
2. Instruments del projecte Ports Nets per aconseguir un port ambientalment correcte 3. L’instrument de l’organització 4. L’instrument de la comunicació

3 1. El projecte ports Nets El projecte ports Nets té com a objectiu l’ambientalització de més de 150 ports del Mediterrani i de l’Atlàntic La fita de Ports Nets és aconseguir, en un futur no molt llunyà, que tots els ports de les regions participants puguin considerar-se models de ports ambientalment correctes

4 2. Instruments del projecte per aconseguir un port ambientalment correcte
Els instruments del projecte Ports Nets per aconseguir un port ambientalment correcte són:

5 3. L’instrument de l’organització
L’estructura organitzativa de Ports Nets es basa en la coordinació i la cooperació de les regions participants, tal i com es dedueix del següent organigrama:

6 4. L’instrument de la comunicació
El projecte Ports Nets utilitza mitjans de comunicació, informació i sensibilització diversos com: 1. El curs de formació Ports Nets 2. El màster Ports Nets 3. La guia de bones pràctiques ambientals als ports 4. La web Ports Nets 5. La campanya de comunicació: Exposició Ports Nets 6. La revista Ports Nets 7. El catàleg de senyalètica

7 4.1. El curs de formació Ports Nets
El curs de formació Ports Nets està adreçat als pescadors, perquè disposin del material i la formació necessàries per tal d’actuar als ports d’una forma ambientalment correcta. El curs analitza quatre punts entorn els quals es generen impactes ambientals negatius i planteja actuacions ambientals correctes per evitar aquests impactes. Aquests punts són: Motor principal Serveis i instal·lacions del vaixell Activitat pesquera Casc

8 4.2. El màster Ports Nets El màster Ports Nets és l’instrument de formació adreçat als directius portuaris Tindrà dos tipus de sessions: - 20% sessions pressencials (visites de camp a ports de les quatre regions) - 80% sessions no pressencials (a travès de la documentació i de les sessions via internet) La seva durada serà de 600 hores i estarà dirigit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

9 4.3. La guia de bones pràctiques ambientals als ports
El projecte Ports Nets preveu, com a element clau de sensibilització i també de formació, l’edició d’una Guia de bones pràtiques ambientals als ports La guia va dirigida a tots als agents que interactuen dins els ports i inclourà informació sobre: - les pràctiques més habituals al port - els impactes negatius que generen aquestes pràctiques sobre el medi - les possibles solucions per tal que aquestes pràctiques minimitzin els impactes negatius o bé alternatives a aquestes pràctiques amb impactes menors o nuls

10 4.4. La web Ports Nets Atesa la importància actual de les noves tecnologies de la informació, el projecte Ports Nets ha creat una pàgina web pròpia: La web inclou la descripció del projecte, la seva raó de ser, els seus objectius, i un port virtual on es pot tenir informació sobre bones pràctiques ambientals

11 4.5. La campanya de comunicació
El projecte Ports Nets té previst fer un campanya de sensibilització que tindrà, com a instrument fonamental, una exposició itinerant L’exposició constarà de plafons on s’informi de: - Les característiques del projecte Ports Nets - Els objectius del projecte - Els residus que es generen en un port - Les bones pràctiques ambientals 1 8 6 2 7 5 3 4 Contenedor para residuos voluminosos Contenedor para chatarra Contenedor para papel y cartón Contenedor para aceites y filtros sucios Contenedor de pilas Contenedor para baterías gastadas Contenedor de bengalas Caseta para residuos especiales: hidrocarburadas Punto Limpio 4 5 3 pinturas, disolventes, aguas ...

12 4.6. La Revista Ports Nets El número zero de la revista Ports Nets ja està en marxa. Aquesta revista es preveu que sigui l’instrument d’informació i comunicació escrit més rellevant del projecte La revista tindrà caire bianual i serà editada en les quatre llengües oficials del projecte

13 4.7. El catàleg de senyalètica
L’edició del catàleg de senyalètica Ports Nets també està ja en marxa. Aquest catàleg tindrà per objectiu concretar les característiques de la implantació de la senyalètica “Ports Nets” Es preveu com un element clau de la comunicació amb els gestors dels ports. Contindrà: - Imatge grafiada - Estandarts i banderoles - Merchandaising -documents d’informació existents - material, dimensions, estètica dels senyals


Descargar ppt "Informació i sensibilització"

Presentaciones similares


Anuncios Google