La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Catalunya escola d’emprenedors Mesures per fomentar l’esperit emprenedor Barcelona, 8 de novembre de 2011.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Catalunya escola d’emprenedors Mesures per fomentar l’esperit emprenedor Barcelona, 8 de novembre de 2011."— Transcripción de la presentación:

1 Catalunya escola d’emprenedors Mesures per fomentar l’esperit emprenedor Barcelona, 8 de novembre de 2011

2 2 Normativa  Llei d’Educació de Catalunya (LEC).  Es troba ja referenciat en la normativa educativa, a l’article 2 de la LEC. És un dels “principis generals”, concretament a l’apartat l: el foment de l’emprenedoria. Educació en l’emprenedoria

3 3 Pla de Govern 2011-2014  El Govern preveu dins de l’àmbit del foment de l’esperit emprenedor i el desenvolupament empresarial:  Facilitar l’inici i la pràctica de l’activitat emprenedora.  Potenciar els valors del treball, l’esforç i el risc en tots els processos formatius.  Impulsar la creació i el desenvolupament d’empreses, cooperatives, societats laborals i treball autònom emprenedor. Educació en l’emprenedoria

4 4 Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC)  Invertir en formació per fomentar en els joves l’esperit emprenedor.  Dissenyar assignatures i mòduls de creació d’empreses sota una marca genèrica per ser introduïts a tots els cicles formatius.  Impulsar el concepte d’escola d’estiu d’emprenedors per a joves, amb l’objectiu que desenvolupin un projecte per grups.  Crear una base centralitzada amb casos d’èxit d’empreses catalanes per ser estudiats en universitats i escoles, amb l’objectiu de prestigiar la figura de l’emprenedor, i per ser divulgats als mitjans de comunicació.  Impulsar la formació de professors en creació d’empreses, proveint eines i sobre metodologies orientades a l’acció i al treball en equip. Educació en l’emprenedoria

5 5 Competències emprenedores Educació en l’emprenedoria  Són els coneixements, habilitats i actituds que conformen la capacitat per convertir les idees en accions. Comprenen:  Iniciativa  Innovació  Assumpció de risc  Planificació  Organització per objectius  Treball en equip  Construcció de xarxes de suport  Creativitat

6 6 Infantil i Primària Educació en l’emprenedoria  Junior Achievement  FEMCAT  Conèixer alguns conceptes econòmics bàsics.  Entendre les relacions existents entre els diferents actors socials que els envolten (família, comunitat, ciutat, etc) i el seu paper en cadascuna d’elles.  Comprendre la importància i la relació entre l’ensenyament que reben i l’assoliment posterior de les fites que es proposin. Objectius Entitats de referència

7 7 Escola Rural Educació en l’emprenedoria  Fundació del Món Rural. Ruralactiva. Emprenedoria Rural: “Emprendre a la meva escola”  Promoure l’emprenedoria en el món rural a partir de la capacitació dels més joves i en coordinació amb el territori.  Difondre la cultura emprenedora mitjançant la creació d’una cooperativa a l’aula.  Conèixer els passos per crear i gestionar una empresa. Objectius Entitats de referència

8 8 Secundària Educació en l’emprenedoria  Junior Achievement  FEMCAT  Fundació CECOT  PIMEC  Escola de dones emprenedores (ODAME)  Fundació Príncep de Girona  Consell de Cambres de Catalunya  Implementar la nova matèria: “Orientació professional i iniciativa emprenedora” (4t ESO).  Desenvolupar la perseverança, creativitat i confiança en un mateix.  Descobrir les habilitats i interessos personals i els riscos d’abandonar els estudis.  Comprendre la relació entre economia i empresa, així com el funcionament del mercat entre països en un món globalitzat. Objectius Entitats de referència

9 9 Formació Professional i Batxillerat Educació en l’emprenedoria  Junior Achievement  FEMCAT  Fundació CECOT  Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC)  PIMEC  Escola de dones emprenedores (ODAME)  Fundació Príncep de Girona  Consell de Cambres de Catalunya  Fundació BCN Formació Professional  Generalitzar la nova matèria de FP “Empresa i iniciativa emprenedora”.  Aplicar de manera pràctica els coneixements obtinguts, fomentant el treball en equip.  Comprendre la realitat social i econòmica que els envolta, estimulant la capacitat crítica.  Analitzar les aptituds requerides en el mercat laboral i comparar-les amb els seus interessos i habilitats.  Adquirir eines per als seus primers passos en l’àmbit professional. Objectius Entitats de referència

10 10 Projecte pilot d’emprenedoria a la Formació Professional: “L’empresa a prop” (I) Educació en l’emprenedoria  Objectius:  Crear una xarxa d’emprenedoria d’FP.  Impulsar la creació de noves empreses per part de l’alumnat d’FP.  Dotar els centres docents dels recursos necessaris per aprofundir en aspectes d’emprenedoria.  Compartir bones pràctiques entre els centres docents.  Crear uns premis sobre emprenedoria que permetin el desenvolupament dels projectes guardonats a través de microcrèdits.  Configurar un banc d’idees que contingui projectes proposats pels centres docents.  Crear un viver d’empreses a les instal·lacions del centre docent.

11 11 Projecte pilot d’emprenedoria a la Formació Professional: “L’empresa a prop” (II) Educació en l’emprenedoria  Entitats col·laboradores:  Consell de Cambres de Catalunya.  Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC)  CECOT.  Fundació BCN Formació Professional.  PIMEC.  CaixaBank.


Descargar ppt "Catalunya escola d’emprenedors Mesures per fomentar l’esperit emprenedor Barcelona, 8 de novembre de 2011."

Presentaciones similares


Anuncios Google