La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Memòria científica 2000 – 2002 Corporació Sanitària Parc Taulí.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Memòria científica 2000 – 2002 Corporació Sanitària Parc Taulí."— Transcripción de la presentación:

1 Memòria científica 2000 – 2002 Corporació Sanitària Parc Taulí

2 La Memòria Científica  El perquè de la Memòria Científica  Activitats de Recerca  Activitats de Docència  Activitats de Formació  El futur La Memòria íntegra a www.cspt.es

3 Les línies de recerca:  Recerca Bàsica - Mecanismes de funcionament biològic  Recerca Clínica Experimental - Eficàcia de procediments: assaig clínic  Recerca Operativa - Avaluació activitats assistencials  Recerca en Salut Pública - Coneixement i prevenció de les malaties més prevalents

4 Projectes per Centres de la CSPT 2000-2002

5 Projectes de Recerca per tipologia 2000-2002

6 Projectes 2000-2002 MIATG – Medicina Interna i Atenció Global PP – Programes Poblacionals CC – Centre de Crítics CQ – Centre Quirúrgic CMRAI – Centre de Medicina Reproductiva i Atenció a la Infància Hospital de Sabadell UDIAT OTC – Oficina Tècnica de Cribratge SDI – Servei de Diagnòstic per la Imatge

7 Finançament per Centres de la CSPT €

8 Finançament CQ – Centre Quirúrgic CC – Centre de Crítics CMRAI – Centre de Medicina Reproductiva i Atenció a la Infància MIATG – Medicina Interna i Atenció Global al Malalt PP – Programes Poblacionals Hospital de Sabadell € UDIAT

9 Comunicació de la Recerca Articles publicats en revistes científiques

10 Publicacions segons el Factor d’Impacte

11 Producció de la CSPT per Centres

12 Producció d’articles publicats en revistes científiques de l’Hospital de Sabadell CC – Centre de Crítics CQ – Centre Quirúrgic DE – Direcció Executiva MIATG – Medicina Interna i Atenció Global al Malalt CMRAI – Centre de Medicina Reproductiva i Atenció a la Infància PP – Programes Poblacionals

13 Producció d’articles publicats en revistes científiques de la UDIAT-CD

14 Factor d’impacte de la producció de la CSPT

15 Factor d’impacte de la producció de l’Hospital de Sabadell CC – Centre de Crítics CQ – Centre Quirúrgic DE – Direcció Executiva MIATG – Medicina Interna i Atenció Global al Malalt CMRAI – Centre de Medicina Reproductiva i Atenció a la Infància PP – Programes Poblacionals

16 Factor d’impacte de la producció de la UDIAT-CD

17 Visibilitat de la producció científica de la CSPT

18 Presentacions a congressos dels professionals de la CSPT

19 Altres activitats de recerca  15 tesis doctorals  4 tesines  45 premis de recerca  3 patents

20 Docència  Programa de Formació d’Especialistes  Postgrau. Alumnes en pràctiques  Docència de pregrau  Cursos  Altres activitats de docència

21 Programa de Formació d’Especialistes  17 unitats docents en el 2002 (2 de nova acreditació en el període 2000-02)  26 metges, 1 farmacèutic i 3 llevadores al 2002  Reconeixement de 15 crèdits de doctorat de la UAB (5 cursos)

22 Postgrau. Alumnes en pràctiques  Psicologia - Mestratge en psicopatologia clínica de l’adult. - Mestratge en psicopatologia clínica infantojuvenil  Pràctiques del Mestratge en Neuropsicologia de la UAB  Pràctiques del postgrau “Atenció d’infermeria extrahospitalària”

23 Docència de pregrau  Pràctiques de pregrau d’alumnes de Medicina, Fisiologia Aplicada, Psicologia, Biologia, Infermeria i de Formació Professional  3 professors associats de la UAB (Unitat de Fisiologia Mèdica, del Departament de Biologia Cel·lular i Fisiologia i del Departament de Medicina)

24 Cursos  Cursos aprovats pel Comitè Institucional de Docència (CID): - 28 al 2000 - 25 al 2001 - 35 al 2002

25 Altres activitats de docència  Avantprojecte de l’escola de fisioteràpia  Beca de docència dotada per la Fundació Banc Sabadell

26 Formació  La formació continuada respón a dos objectius: - Promoure la competència professional - Contribuir a la planificació estratègica  Àrees temàtiques: Habilitats de comunicació, treball en equip, procediments, lideratge, TIC, avaluació assistencial, prevenció de riscos laborals, ètica i valors...

27 Formació  Evolució de l’activitat realitzada Indicadors activitat200020012002 Total àrees temàtiques8149 Total accions formatives12912187 Total cursos615529 Total assistències1.7421.8751.170 Total persones físiques formades1.0901.135906 Index formació s/ plantilla autoritzada52%48%37% Total hores de formació en aula35.49525.48112.156

28 El futur

29 - Xarxa de Centres - Infeccions - Hepatologia-Digestologia - Xarxa de Grups - Insuficiència respiratòria - Retard mental genètic - Psiquiatria genètica - Investigació en Serveis Sanitaris - Diabetis Mellitus  Les Xarxes  L’Institut de Recerca Sanitària

30 La FPT-IUPT (UAB) i el Parc de Salut  Projectes I+D+I - Línies de monitorització, informació, medicina i salut. - Línies d’innovació de robòtica aplicada a la cirurgia.  Cirurgia experimental  Recerca traslacional  Projectes docents lligats al Parc de Salut

31 Nova aplicació a la Intranet per a la recollida I consulta de les dades d'activitat de recerca, docència i formació dels professionals del Parc Taulí

32 Agraïments:  Professionals del Parc Taulí  Ajuntament de Sabadell  Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  Fundació Caixa de Sabadell  Fundació Banc Sabadell  SAT – Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social  Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) Així com als organismes estatals i autonòmics, fundacions, indústria fàrmacèutica i sanitària, altres entitats sense ànim de lucre i empreses col·laboradores.

33 La Memòria Científica íntegra a: http://www.cspt.es


Descargar ppt "Memòria científica 2000 – 2002 Corporació Sanitària Parc Taulí."

Presentaciones similares


Anuncios Google