La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Conselleria d’Educació i Cultura Conselleria de Benestar Social El treball socioeducatiu en xarxa Conselleria d’Educació i Cultura Conselleria de Benestar.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Conselleria d’Educació i Cultura Conselleria de Benestar Social El treball socioeducatiu en xarxa Conselleria d’Educació i Cultura Conselleria de Benestar."— Transcripción de la presentación:

1 Conselleria d’Educació i Cultura Conselleria de Benestar Social El treball socioeducatiu en xarxa Conselleria d’Educació i Cultura Conselleria de Benestar Social Antonio Muñoz i Lluís Ballester Trobada de professionals i entitats de l’àmbit socioeducatiu: Cap a un treball comunitari Santa Maria del Camí, 6 de maig de 2003

2 9.20022 1. El treball comunitari La necessitat d’articulació L’enfocament comunitari –Relacions socials –Recursos socials –Processos socials Què és el treball comunitari? –la revalorització de tots els recursos –la participació

3 9.20023 2. El treball en xarxa Què és el treball en xarxa? –És més que la coordinació (intercanvi d’informació), és una articulació comunitària: col·laborar de forma estable i sistemàtica –Implicació personal i col·lectiva dels agents implicats.

4 9.20024 3. Què és una xarxa socioeducativa Les xarxes tenen raó de ser a través de: –a.- l'aprenentatge de com treballar plegats (acceptació de la diferència, treball en equip, articulació, col·laboració, etc.); –b.- l’adaptació a les realitats locals (coneixement de les necessitats i demandes, comprensió de les dinàmiques locals, etc.); i –c.- el treball efectiu (metodologia, manteniment de la motivació i capacitat de plantejar-se projectes realistes i viables).

5 9.20025 4. Tipus de xarxes Les xarxes tenen raó de ser a través de: –a.- les xarxes relacionals personals; –b.- les xarxes de dependència, és a dir, el conjunt de relacions en que s’observa la jerarquia administrativa, les competències, els fluxes de finançament, etc.;i –c.- les xarxes socioeducatives, formades per tots els professionals i organitzacions que treballant conjuntament, desenvolupen una concepció comú que els hi permet definir escenaris de futur, estratègies d’actuació i processos de col·laboració.

6 9.20026 5. Característiques d’una xarxa socioeducativa 1. Xarxa ARTICULADA 2. Xarxa DINÀMICA-FLEXIBLE 3. Xarxa COHERENT –Treball per processos... –Aplicació de projectes consensuats –Complementarietat de les actuacions –Avaluació continuada i compartida 4. Xarxa NO EXCLOENT 5. Xarxa FORMATIVA

7 9.20027 6. Revalorització de tots els recursos 1.- Els centres educatius 2.- Els serveis socials d’atenció primària 3.- Els serveis de salut d’atenció primària 4.- Les policíes locals 5.- El món associatiu 6.- Altres (cultural, laboral, famílies i grups informals, mitjans de comunicació)

8 9.20028 7. Capacitat per al treball en xarxa dels recursos locals 1.- Els recursos tradicionals 2.- Els de participació limitada 3.- Els que participen activament dels programes socials, educatius, culturals, 4.- Els promotors d’iniciatives El paper dels educadors, com a professionals socioeducatius, ha d'esdevenir, en un àmbit obert i compartit, un agent que aporta iniciatives, es transforma en dinamitzador en el medi local en què treballa, col·labora amb propostes noves, etcètera.

9 9.20029 8. El canvi en el treball en xarxa Objectiu central que justifica el treball en xarxa S’ha de poder definir mitjançant escenaris de futur, cap on es dirigeixen els esforços S’han de definir les estratègies d’actuació. Es posa en marxa un procés en el qual coexisteixen moments d'entusiasme i de frustració. Es generen nous escenaris professionals i personals. La construcció de marcs relacionals i professionals nous implica la incorporació i la integració de nous coneixements i tècniques.

10 9.200210 8. El canvi en el treball en xarxa La idea de canvi socioeducatiu orientat a la millora qualitativa de la pràctica socioeducativa i centrat en: els processos socials (relacions en el barri, ocupació del temps lliure, relacions de veinatge, etc.); i els processos d'ensenyança i aprenentatge que tenen lloc en la comunitat, parteix d'una doble consideració: Referida a les condicions reals en les quals es realitza l'activitat socioeducativa Referida als agents socioeducatius: els educadors, els treballadors socials, els professors, els alumnes, etc.

11 9.200211 9. Metodologia del treball en xarxa 1. CONSTRUIR LES BASES DEL TREBALL EN XARXA: Establiment dels acords inicials, anàlisi de necessitats, incorporació de nous recursos i definició de les grans línies d’actuació. 2. FER OPERATIVA LA XARXA CREADA: desenvolupar protocols de treball col·laboratiu, preparar projectes articulats o conjunts. És el nivell intermedi d’articulació de recursos (serveis, entitats, programes, liders, etc.). 3. FER EFICAÇ LA XARXA: dinamització dels espais d’articulació, d’execució i consecució de projectes o actuacions pactades als protocols des d’una perspectiva de complementació.

12 9.200212 9. Metodologia del treball en xarxa

13 9.200213 10. Recull d’experiències 1.- Espacios de mediación social en los distritos de Barcelona 2.- La policía comunitaria y su función mediadora. La experiencia en l’Hospitalet de Llobregat 3.- La mediació intercultural a Mataró


Descargar ppt "Conselleria d’Educació i Cultura Conselleria de Benestar Social El treball socioeducatiu en xarxa Conselleria d’Educació i Cultura Conselleria de Benestar."

Presentaciones similares


Anuncios Google