La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Infermeria Podologia. Infermeria  Ofereix a l’estudiant el coneixement del procés salut-malaltia i de les mesures preventives i assistencials per a la.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Infermeria Podologia. Infermeria  Ofereix a l’estudiant el coneixement del procés salut-malaltia i de les mesures preventives i assistencials per a la."— Transcripción de la presentación:

1 Infermeria Podologia

2 Infermeria  Ofereix a l’estudiant el coneixement del procés salut-malaltia i de les mesures preventives i assistencials per a la salut individual i comunitària.  Ensenya les tècniques i tractaments geriàtrics, psiquiàtrics, quirúrgics, pediàtrics i d’assitència clínica.  Inclou una àmplia formació en matèria de gestió i administració sanitària i del sistema de salut pública.

3 Podologia  Ofereix a l’estudiant els coneixements teòrics i pràctics per a desenvolupar les habilitats i actituds necessàries en la prevenció, diagnòstic i tractament de les anomalies i malalties dels peus, dins d’una visió completa i integral de l’home,  Capacita a l’estudiant en la destresa de l’ús d’instruments i tècniques podològiques i en el coneixement de les seues bases científiques.  Inicia l’estudiant en les diverses aplicacions de la podologia, especialment en la seua aplicació de l’activitat esportiva.

4 Infermeria Podologia

5 Infermeria Podologia

6 Aulari CHGU V Infermeria

7 Calle EMILI PANACH i RAMOS “MILO” s/n 46020 VALENCIA Podologia

8 Infermeria  Curs 1.977-1.978 – Infermeria  Estudiants titulats: més de 4.200  Quatre plans d’estudis (1.977/1.993/1.996 ? /1.998) Podologia  Curs 2.002-2.003  Estudiants titulats: 93 Infermeria Podologia  Aules amb l’equipament docent i els recursos didàctics que requereixen las noves tecnologies.

9  Accés curs 2.007-2.008: 1.601 / 272 preinscripcions GENERAL (55%) – 1.046 / 189 FP (30%) – 382 / 79 Majors de 25 anys – 46 / 4 Titulats universitaris – 114 / 70 Estrangers – 4 / 0 Esportistes – 1 / 0 Discapacitats - 8 / 2  Places curs 2.008-2.009: 260 / 50 estudiants Infermeria Podologia

10  Matrícula curs 2.006-2.007: 175 / 81 (31,6%) Infermeria UV - 141 (55,1%) Infermeria (La Fe) - 41 (16,0% - 71,1%) Medicina – 47 (18,4%) Fisioteràpia – 13 (5,1%) Odontologia – 12 (4,7%) Altres – 2 (0,8% - 28,9%) Infermeria

11 Podologia

12  Primer curs / Segon curs / Tercer curs GRUP A  CASTELLÀ  EUI GRUP B  VALENCIÀ  EUI GRUP C CASTELLÀ CHGUV PLA D’ESTUDIS / INFERMERIA Infermeria

13  SICUE / SÉNECA Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols U. d’Alacant U. de León U. de Granada U. de Lleida U. de Salamanca U. de Santiago de Compostela  SÒCRATES / ERASMUS Realitzación d’estudis en altra universitat de l’EEES  PROGRAMES INTERNACIONALS Universidad Veracruzana (Mèxic) Universidad de Panamà Universidad de Costa Rica Programes de mobilitat Infermeria

14  SÒCRATES-ERASMUS Alemanya Bèlgica Dinamarca Finlàndia França Grècia Holanda Itàlia Noruega Portugal Suècia Programes de mobilitat Infermeria

15  Màsters, Diplomes i Certificats de la UV ADEIT (http://www.adeit.uv.es)http://www.adeit.uv.es ESTUDIS DE POST GRAU Infermeria Podologia

16 RD 450/2.005, de 22 d’abril sobre especialitats d’Infermeria BOE de 6 de maig de 2.005  Sistema de residència (EIR) en unitats docents acreditades per la formació especialitzada.  Superar una prova anual, única i simultània de caràcter estatal.  Especialitats  Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora)  Infermeria de Salut Mental Infermeria Geriàtrica Infermeria del Treball Infermeria de Cures Mèdico-Quirúrgiques Infermeria Familiar i Comunitària Infermeria Pediàtrica ESPECIALIDADES Infermeria

17  L’exercici de la professió es desenvolupa en tot tipus d’institucions i serveis sanitaris, bé siguen públics o privats: hospitals, centres d’assistència primària, programes municipals de salut, campanyes institucionals de prevenció i/o tractament de malalties. També es pot exercir la professió per lliure. Generalment les tasques es desenvolupen en coordinació i col·laboració amb altres professionals de la salut i també de manera autònoma. ÀREES D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL Infermeria Podologia  La seua activitat professional es desenvoluparà fonamentalment en consultes i clíniques podològiques. Altres camps d’actuació són els centres i clubs esportius i els serveis geriàtrics.

18 Més informació http://www.uv.es/infermeria http://www.uv.es eu.infermeria@uv.es Infermeria Podologia


Descargar ppt "Infermeria Podologia. Infermeria  Ofereix a l’estudiant el coneixement del procés salut-malaltia i de les mesures preventives i assistencials per a la."

Presentaciones similares


Anuncios Google