La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

UNITATS DE PATOLOGIA DE MALUC I GENOLL INSTITUT CLÍNIC DE L’APARELL LOCOMOTOR HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE BARCELONA La gestió als centres: experiències.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "UNITATS DE PATOLOGIA DE MALUC I GENOLL INSTITUT CLÍNIC DE L’APARELL LOCOMOTOR HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE BARCELONA La gestió als centres: experiències."— Transcripción de la presentación:

1 UNITATS DE PATOLOGIA DE MALUC I GENOLL INSTITUT CLÍNIC DE L’APARELL LOCOMOTOR HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE BARCELONA La gestió als centres: experiències dutes a terme a Barcelona X. Gallart, F. Maculé, S. Suso et al.

2 CIRURGIA RECONSTRUCTIVA DE L’ADULT I VELL PRESSUPOSTOS RESTRICTIUS COMPRES ADDICIONALS DIFICULTATS DE GESTIÓ DE RECURSOS MATERIALS I HUMANS I INSATISFACCIÓ EN ELS CLIENTS I EN ELS PROFESSIONALS SANITARIS MANCA DE PLANIFICACIÓ RECANVIS FRACTURES PERIPROTÈSSIQUES

3 CIRURGÍA GUÍA CLÍNIC CIRURGIES DE TARDA REDUCCIÓ DE L’ESTADA MITJANA I DE LA LLISTA D’ESPERA PREVISIONS A MIG TERMINI CONSULTA DE PRIORITZACIÓ DE PROBLEMES GESTORA DE PACIENTS BILATERALITAT

4 LLISTES D’ESPERA EN PTM I PTR CIRURGIA PROGRAMES EDUCACIONALS CONSULTA DE “PROBLEMES”

5 CONSULTA DE PROBLEMES AGREUJAMENT SOCIALS RECLAMACIONS SISTÈMICA PATOLOGIA OSTEOARTICULAR NOVA VALORACIÓ PRIORITIZACIÓ

6 PROGRAMES EDUCACIONALS AVALUAR LA QUALITAT DE VIDA RELACIONADA AMB LA SALUT ABANS D’ENTRAR A LA LLISTA D’ESPERA IDENTIFICAR LA INFLUÈNCIA DE LES VARIABLES SOCIODEMOGRÀFIQUES I CLÍNIQUES EN LA QUALITAT DE VIDA RELACIONADA AMB LA SALUT ANALITZAR COSTOS DIRECTES I DERIVATS DE LA SEVA PATOLOGIA ALS 6 MESES PREVIS A LA SEVA INCLUSIÓ A LA LLISTA DE ESPERA

7 MATERIAL I MÈTODE I 1.DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 2.TEMPS D’EVOLUCIÓ DE LA MALALTIA 3.COMORBILITAT 4.TEMPS (en mesos) A LA LLISTA D’ESPERA 5.ALÇADA, PES i IMC (Índex Masa Corporal) 6.CIRURGIA PROTÈSSICA PRÈVIA 7.TRACTAMENT ACTUAL (Dosi analgèsics, AINEs, …) 8.SATISFACCIÓ PERCEBUDA AMB EL TRACTAMENT 9.TRANSTORN PSICOPATOLÒGIC

8 MATERIAL I MÈTODE II 10. TESTS DE QUALITAT DE VIDA (WOMAC I SF-36) 11. COSTOS: Directes - Visites a especialistes i altres - Visites Serveis de Urgències - Serveis No mèdics (fisios, psicòlegs, educadors) - Medicació - Procediments diagnòstics repetits

9 MATERIAL I MÈTODE III 11. COSTOS: Indirectes - Transports, reformes a la casa - Medicació No prescrita - Ajuda de terceres persones (comprar, netejar,...) - Pèrdua de productivitat de familiars

10 CONCLUSIONS 30% PORTEN PRÒTESI DE UNA ALTRA ARTICULACIÓ 87% TENEN COMORBILITAT SISTÈMICA Hipertensió arterial 44% Cardiopaties 16% Diabetes 15% 50% OBESOS I 22% PSICOPATOLOGIES

11 CONCLUSIONS WOMAC I SF-36 A PARTIR DELS 6 MESOS A LA LLISTA D’ESPERA S’APRECIA UN AUGMENT ESTADÍSTICAMENT SIGNIFICATIU EN LA INSATISFACCIÓ, EN LA MORBILITAT LOCAL I GENERAL, AIXÍ COM EN ELS COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

12 Futur : 1.- Planificació 2.- Registre d’artroplasties 3.- Priorització 2.-Unitats d’artroplasties (primaries i recanvis)


Descargar ppt "UNITATS DE PATOLOGIA DE MALUC I GENOLL INSTITUT CLÍNIC DE L’APARELL LOCOMOTOR HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE BARCELONA La gestió als centres: experiències."

Presentaciones similares


Anuncios Google