La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Atenció a la dependència al Medi Rural

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Atenció a la dependència al Medi Rural"— Transcripción de la presentación:

1 Atenció a la dependència al Medi Rural
Solsona, 15 de desembre del 2009 Projecte promogut en el marc del Projecte ACTUA

2 Objectius Millorar la qualitat de vida de la gent gran i visibilitzar i potenciar la seva activitat social i la seva experiència. Oferir un respir familiar a l’àmbit familiar de la persona dependent i del cuidador/a Visibilitat i reconèixer socialment el rol de cuidadora de la llar de les dones rurals Oferir eines per a millorar els recursos del cuidador/a no professional. Motivar i mobilitzar les dones cuidadores de la llar i professionalitzar el seu rol mitjançant la creació d’una xarxa de cuidadores basada en relacions cooperatives (formació i tutela empresarial) Àmbit d’intervenció: La Molsosa, Llobera, Clariana i Pinós

3 Com i qui gestiona el proejcte
Associació de Dones del Solsonès Teixit Rural Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (Telecentre i Grup d’Igualtat d’Oportunitats) Associació de Gent Gran de Pinós Consell de Gent Gran Fundació del Món Rural Ajuntaments Implicats Ajuntaments implicats Creu Roja Associació l’Arada GRUP D’INTERÈS (entitats,persones individuals) Reunions mensuals o bimensuals; convocatòria oberta

4 Feines desenvolupades fins al moment
Definició del projecte i dels seus objectius Definició dels recursos existents i cerca dels necessaris Identificació i anàlisi de les cases amb problemes de dependència Inici de la definició dels serveis a oferir Inici de l’estudi entorn la creació d’una xarxa de transport col·lectiu Inici de la detecció de dones cuidadores de persones grans potencials a formar part de la xarxa Creació del Bloc del projecte

5 Properes tasques Concreció i inici de la oferta de serveis
Taller entorn l’atenció a la gent gran Gestió del bloc del projecte (ordenació dels recursos existents al territori) Captació de dones interessades en formar part de la xarxa de cuidadores

6 Resultats de les entrevistes
Solsona, 15 de desembre del 2009 Projecte promogut en el marc del Projecte ACTUA

7 Perfil del cuidador 100 % són DONES

8 Perfil del cuidador 38% sense ocupació; 38% agricultura;24% sector serveis

9 Arada; perfil del cuidador
100% CASADES

10 Arada; perfil de les persones dependents
Moderada 70% moderada; 20% Severa ; 10 % dependent

11 Arada; perfil de les persones dependents

12 Arada; perfil de les persones dependents

13 Arada; Valoració per la persona cuidadora
63% SÍ; 27 % NO

14 Arada; Valoració per la persona cuidadora

15 Atenció Domiciliària Acompanyament en tasques doméstiques 20%
Atenció a la gent gran Acompanyament en la quotidianitat 13% Higiene personal 12% Act- neuro-estimulatives 9% Neteja i cura de llar 7% Companyia altres Preparació àpat Preparació àpat, si te dificultats 4% Altres 3%

16 Atenció al local social
Control med. 12% T. lectura Med. Especialitzada 10% F. entorn de l'envelliment Seg. Fisioterapèutic 9% Medicina general 8% T. memòria 6% T. relaxació Trob. Avis i néts Cursos idioma 5% T. escriptura 4% T. càlcul 1% Act. Gimnàsia Act. Prevenció caigudes T. ioga Recuperació memòria h. Cinefòrums F. per evitar empitjorament Atenció psicològica

17 Gestió del temps; cuidador “desorganitzat”
Fer feines de casa i cuidar a la persona dependent Anar a compar Aspectes a destacar; S’observa que si la persona no defineix previament les tasques i accions, pot determinar que necessita tot el matí per atendrè a la persona dependent. Això determina que la persona no tingui espais per gestionar altres aspectes familiars, laborals i de lleure Si una dona cuidadora ha treballat 35 anys dedicant 7 hores diàries a la cura a persones grans i ho ha fet de forma legalitzada, comptaria amb una nòmina del voltant de 1100 euros, i una pensió de jubilació de 860 euros.

18 Gestió del temps; persona professional
Aspectes a destacar; S’observa que si la persona és capaç de planificar les tasques i el temps que necessita per a fer-les. La dedicació vers la persona dependent no es porta a llarg del día. I sempre sense desatendre a la persona


Descargar ppt "Atenció a la dependència al Medi Rural"

Presentaciones similares


Anuncios Google