La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EVOLUCIÓ DE LA SENSIBILITAT AL PREU DELS TURISTES ESPANYOLS

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EVOLUCIÓ DE LA SENSIBILITAT AL PREU DELS TURISTES ESPANYOLS"— Transcripción de la presentación:

1 EVOLUCIÓ DE LA SENSIBILITAT AL PREU DELS TURISTES ESPANYOLS
ENQUESTA ESADE - eDREAMS, 2006 EVOLUCIÓ DE LA SENSIBILITAT AL PREU DELS TURISTES ESPANYOLS Autors: Dr. Josep-Francesc Valls, director del Simposi Internacional de Turisme i Lleure d’ESADE Dra. Mar Vila, directora del Centre de Direcció Turística d’ESADE Ajudant de recerca: Marta Molist

2 Mostra Van visitar el web d’eDreams usuaris de 16 a 66 anys El 63 % són dones i el 37 %, homes Mitjana d’edat: 37 anys Nombre de respostes: 631 (18,85 %) Error: 3,51 %, en el supòsit de la màxima incertesa (p=q=0,5) en un nivell de significació del 95 %

3 Motiu principal per viatjar
Font: ESADE - eDREAMS 2006

4 Dies de vacances Font: ESADE - eDREAMS 2006

5 Dies que es dediquen a viatjar
Font: ESADE - eDREAMS 2006

6 Nombre de viatges fets l’any anterior
Font: ESADE - eDREAMS 2006

7 Pressupost dedicat al turisme respecte de l’any anterior
Font: ESADE - eDREAMS 2006

8 Motius que impulsen a viatjar a una destinació determinada
2006 2005 Font: ESADE - eDREAMS 2006

9 Evolució de la qualitat dels productes turístics
Font: ESADE - eDREAMS 2006

10 Disposició a pagar més 2006 2005 Font: ESADE - eDREAMS 2006

11 Factors de qualitat relacionats amb el preu
2006 2005 Font: ESADE - eDREAMS 2006

12 Un preu més alt significa sempre més qualitat?
2006 2005

13 Evolució dels preus en els darrers tres anys
2006 2005 Font: ESADE - eDREAMS 2006

14 Evolució futura dels preus
2006 2005 Font: ESADE - eDREAMS 2006

15 Sistemes per cercar informació
2006 2005 Font: ESADE - eDREAMS 2006

16 Canals de compra 2006 2005 Fuente: ESADE – eDREAMS 2006

17 Siempre podeu trobar el preu més barat?
2006 2005 Font: ESADE - eDREAMS 2006

18 Atributs més importants a l’hora de decidir-se a viatjar
2006

19 CONCLUSIONS 2006 Al cap d’un any de la primera enquesta ESADE-eDreams sobre preus turístics, el genèric “visitar un lloc” continua essent el motiu més comú del viatge. El lloc ha de ser atractiu, innovador i facilitar el fet relacional; però crida l’atenció la forta irrupció del factor més passiu, el descans, davant de la cultura i els negocis. El 40 % de la població afirma que té entre 30 i 39 dies de vacances a l’any i el 20 %, entre 20 i 29 dies. La poca variació respecte de l’any anterior s’observa en l’aparició d’un grup més gran dels que tenen entre 10 i 19 dies a l’any. Pel que fa als viatges que es fan durant aquests dies, es manté el percentatge dels que viatgen entre 20 i 29 dies (aproximadament el 27 %), baixa el dels que viatgen de 10 a 19 dies i s’incrementa lleugerament el dels que ho fan més de 30 dies.

20 CONCLUSIONS 2006 3. En el període analitzat, augmenta el nombre dels que viatgen 2 o 3 cops a l’any o bé 4 o 6 , mentre que disminueix el dels que ho fan més de 7 cops. S’incrementa el pressupost que els espanyols dediquen als viatges; el percentatge dels que afirmen que van fer gastar el mateix que l’any anterior o més ja és del 85 %. S’aguditza la demanda de productes turístics barats, aconseguits per mitjà d’Internet. Disminueix el percentatge dels que no volen pagar més del que paguen. Això vol dir que es mouen, cada cop més, per la relació qualitat-preu i es dóna desencantament davant de la premissa que més preu significa més qualitat. Així mateix, l’exclusivitat i el prestigi de la marca continuen atraient un 30% y un 15%, respectivament; aquests ho valoren i els interessa.

21 CONCLUSIONS 2006 Augmenta el percentatge dels que consideren que s’ha incrementat la qualitat dels productes turístics. Els turistes consideren que s’han disparat els preus de la majoria de serveis turístics, excepte en el cas dels avions i els museus. Amb vista al futur, baixa la població que considera que els preus dels hotels augmentaran, mentre q ue el comportament de la resta continua sent semblant. Creix la utilització d’Internet; els mitjans de comunicació, les guies i les agències tradicionals mantenen el poder de convocatòria.

22 CONCLUSIONES Pel que fa a la manera de comprar tot allò que es relaciona amb el viatge, les webs de les agències de viatges online superen força (36 %, molt preferit) les webs d’empreses (26 %, molt preferit), al revés del que succeïa l’any anterior. La compra per impuls, és a dir, presencial, adquiereix molta força (19 %, molt preferit). Les agències tradicionals milloren lleugerament (14 %). En aquest sentit, els viatgesrs continuen buscant els preus més econòmics i afirmen que la majoria de vegades els troben a Internet. El preu és l’atribut más important a l’hora de decidir un viatge, seguit del bon servei i la fiabilitat.


Descargar ppt "EVOLUCIÓ DE LA SENSIBILITAT AL PREU DELS TURISTES ESPANYOLS"

Presentaciones similares


Anuncios Google