La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL I INCREMENT

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL I INCREMENT"— Transcripción de la presentación:

1 EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL I INCREMENT
DE PRODUCTIVITAT: El model del CCM. Sandra Marín, Consell Comarcal del Maresme Mataró, 21 de juny de 2011

2 QUINA ÉS LA NATURALESA DEL CCM?
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. QUINA ÉS LA NATURALESA DEL CCM?

3 ADMINISTRACIÓ DE CARÀCTER SUPRAMUNICIPAL
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. ADMINISTRACIÓ DE CARÀCTER SUPRAMUNICIPAL RAÓ DE SER: DONAR RESPOSTA A LES NOVES NECESSITATS DELS AJUNTAMENTS MITJANÇANT LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA FINANÇAMENT DEPENDENT (NO INGRESSOS PROPIS) I MARCADAMENT FINALISTA (RECURSOS LIMITATS) POQUES COMPETÈNCIES PRÒPIES

4 ESTRUCTURA PROFESSIONAL MOLT TÈCNICA I HORITZONTAL
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. ADMINISTRACIÓ JOVE (ORGANITZACIÓ/PLANTILLA) QUE HA CRESCUT EN PERSONES i EN SERVEIS ESTRUCTURA PROFESSIONAL MOLT TÈCNICA I HORITZONTAL

5 DELS NOSTRES PROFESSIONALS?
QUINA ÉS LA NATURALESA DELS NOSTRES PROFESSIONALS?

6 3 de 4 professionals són tècnics
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. PERSONAL MOLT TÈCNIC 3 de 4 professionals són tècnics AMB NIVELLS FORMATIUS ALTS 75% personal té estudis universitaris AMB TITULACIONS PROFESSIONALS MOLT DIVERSES +20 Disciplines acadèmiques diferents

7 ALT NIVELL D’ESPECIALITZACIÓ A LA SEVA FEINA
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. ALT NIVELL D’ESPECIALITZACIÓ A LA SEVA FEINA Ex:EAIA,Meteorologia GESTIÓ DE SERVEIS QUASI “UNIPERSONALS” 50% SERVEIS UNIPERSONALS ALT NIVELL DE CONEIXEMENT DEL TERRITORI ALT NIVELL DE CONEIXEMENT EN LA GESTIÓ I PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CAPACITAT DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL LIMITADA

8 QUIN PROFESSIONAL VOL EL CCM?
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. QUIN PROFESSIONAL VOL EL CCM?

9 + AMB CAPACITAT D’ADAPTACIÓ AL CANVI
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. + POLIVALENT + PROACTIU, CREATIU + EFICAÇ/ + EFICIENT + AMB CAPACITAT D’ADAPTACIÓ AL CANVI + AMB CAPACITAT D’APRENENTATGE: nous coneixements, habilitats, actituds,... + CAPACITAT PER COMPARTIR CONEIXEMENT

10 Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics.
COM MOTIVEM DE FORMA CONTINUADA ELS NOSTRES PROFESSIONALS PQ SIGUIN TOT ALLÒ QUE VOLEM?

11 SISTEMA D’AVALUACIÓ INTEGRAL

12 QUE MOTIVI I RETRIBUEIXI:
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. QUE MOTIVI I RETRIBUEIXI: CONSECUCIÓ DE RESULTATS (Objectius) CONDUCTA PROFESSIONAL (Actituds) CREIXEMENT PROFESSIONAL.(Competències)

13 AVALUACIÓ COMPETÈNCIES PROFESSIONALS NOVA FÒRMULA DE PRODUCTIVITAT
QUÈ S’AVALUA DE CADA RESULTATS ACTITUDS CREIXEMENT PROF. AVALUACIÓ COMPETÈNCIES PROFESSIONALS OBJ.OPERATIUS FORM.ACTITUD OBJ.COMPETENCIALS/APRENENTATGE AVALUACIÓ ANUAL AVALUACIÓ ANUAL. Retribució ECONÒMICA (€) 5% massa salarial (Exc. Triennis) Pla de carrera professional (Horitzontal) Consolidació de nivells NOVA FÒRMULA DE PRODUCTIVITAT CARRERA HORITZONTAL

14 SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE?
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE?

15 CONCLUSIONS EL PRINCIPAL VALOR DE LES ADMINISTRACIONS SÓN LES PERSONES
SI VOLEM UNA ADMINISTRACIÓ DE QUALITAT I MODERNA NECESSITEM EMPLEATS MOTIVATS PER LA MILLORA DE LES SEVES CAPACITATS PROFESSIONALS LES ADMINISTRACIONS HEM DE POSAR EN MARXA SISTEMES QUE VALORIN EL TREBALL PER L’EXCEL·LÈNCIA , LA PRODUCTIVITAT I EL CREIXEMENT PROFESSIONAL EN UN ENTORN DE CONGELACIÓ DE PLANTILLES.

16 Moltes gràcies. Sandra Marín. sandra.marin@ccmaresme.cat
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. Sandra Marín. Moltes gràcies.

17 CREACIÓ SERVEI COMARCAL DE SUPORT AL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE.
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. CREACIÓ SERVEI COMARCAL DE SUPORT AL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE.

18 CREACIÓ SERVEI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MUNICIPAL.
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. CREACIÓ SERVEI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MUNICIPAL.

19 Xarxa Infància, Adolescència i Família
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. Xarxa Infància, Adolescència i Família CREACIÓ XIAF PER LA COORDINACIÓ DE TOTS ELS PROFESSIONALS QUE TREBALLEN EN INFÀNCIA EN RISC: Millora detecció, prevenció i intervenció dels casos.

20 LLISTAT DE DISCIPLINES UNIVERSITÀRIES DELS PROFESSIONALS DEL CCM
Els ajuntaments davant la crisi: Tres iniciatives per optimitzar i estalviar recursos públics. LLISTAT DE DISCIPLINES UNIVERSITÀRIES DELS PROFESSIONALS DEL CCM CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ GEOGRAFIA DISSENY GRÀFIC INFERMERIA VETERINÀRIA ENGINYERIA INDUSTRIAL ENGINYERIA INFORMÀTICA ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS ENGINYERIA TÈCNICA EN OBRES PÚBLIQUES ENGINYERIA QUÍMICA ENGINYERIA DE FOREST ENGINYERIA AGRÍCOLA ARQUITECTURA TÈCNICA BIOLOGIA PSICOLOGIA SOCIOLOGIA POLITOLOGIA DRET RELACIONS LABORALS ARXIVÍSTICA PERIODISME ECONÒMIQUES EMPRESARIALS HISTÒRIA EDUCACIÓ SOCIAL PEDAGOGIA TREBALL SOCIAL FILOSOFIA LOGOPÈDIA


Descargar ppt "EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL I INCREMENT"

Presentaciones similares


Anuncios Google