La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

1 u n i t a t L’educador infantil.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "1 u n i t a t L’educador infantil."— Transcripción de la presentación:

1 1 u n i t a t L’educador infantil

2

3 El tìtol de tècnic superior en educació infantil
Competència general Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància: − En l’àmbit formal: primer cicle d’Educació Infantil. − En l’àmbit no formal: tota l’etapa. Entorn professional Les ocupacions i els llocs de treball més rellevants són: − Educador infantil en el primer cicle d’Educació Infantil, sota la supervisió d’un mestre. − Educador en institucions i/o en programes específics de treball amb menors de (0 a 6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar. − Educador en programes o activitats de lleure i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys.

4 Competències atribuïdes
El tìtol de tècnic superior en educació infantil Competències atribuïdes Les competències més rellevants són: − Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància. − Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat. − Dissenyar i realitzar activitats segons les línies pedagògiques de la institució per a la qual treballa. − Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts. − Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies. − Relacionar-se amb els alumnes i les seves famílies, amb els membres del grup i altres professionals. − Donar resposta a les necessitats dels alumnes. − Actuar davant de contingències relatives a les persones, els recursos o el medi. − Generar entorns segurs. − Actualitzar els coneixements científics i tècnics relatius al seu ofici. − Exercir els seus drets i complir amb les obligacions laborals. − Gestionar la seva carrera professional. − Crear i gestionar una petita empresa, amb estudi de viabilitat de productes, planificació de la producció i de comercialització. − Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural.

5 Coneixements que sostenen la professió
Formació teòrica i pràctica És la formació professional que li permet exercir la seva professió. − Antecedents pedagògics de l’Educació Infantil. − Teories de desenvolupament infantil. − Avenços metodològics. − Legislació. − Projecte educatiu de centre, proposta pedagògica i elaboració de la programació d’aula. − Intervenció en el grup d’alumnes amb propostes pedagògiques. − Observació i avaluació de la intervenció educativa. − Sistemes de comunicació amb les famílies i amb altres professionals. Coneixements propis del lloc de treball Aquests coneixements s’adquireixen quan l’educador s’incorpora a un lloc de treball. Formació contínua Ha d’actualitzar els seus coneixements a través de la formació complementària.

6 Tasques i funcions de l’educador infantil
Amb els alumnes − Atendre les necessitats bàsiques de cada nen. − Promoure l’autonomia i la confiança. − Organitzar l’ambient de l’aula. − Establir les rutines diàries. − Promoure aprenentatges i ensenyar jocs, contes i cançons. − Incorporar noves activitats. Amb els pares − Conèixer i comprendre l’entorn familiar de l’alumne. − Informar les famílies sobre el desenvolupament de l’alumne i el seu comportament en un altre medi diferent al familiar. − Compartir amb les famílies els objectius pedagògics i les estratègies d’aprenentatge. Amb l’equip de treball − Treballar en conjunt per aconseguir els objectius del projecte. − Participar activament. − Autodisciplina. − Capacitat d’escolta.

7 Principis del comportament professional
Ètica professional Principis del comportament professional L’ètica professional és el conjunt de principis i normes morals que regulen l’activitat professional. Els principis ètics de l’educador són: − Respecte a la persona i protecció dels drets humans. − Responsabilitat. − Interès superior del nen. − Independència. − Lleialtat. − Honestedat i sinceritat. − Competència professional. − Interdisciplinarietat.

8 Qualitats personals L’educador infantil Categories Qualitats
Adequada relació amb els alumnes. - Estabilitat emocional. - Bona autoestima. - Paciència. - Alegria. - Sensibilitat. - Capacitat de comunicació. Adequada relació amb les famílies. - Sentit i límit de la responsabilitat. - Empatia. - Capacitat d’escolta. Adequada relació amb la professió. - Flexibilitat. - Creativitat. - Autocrítica. - Assertivitat. - Autodisciplina. - Interès per la infància. - Confiança i esperança en la tasca docent.


Descargar ppt "1 u n i t a t L’educador infantil."

Presentaciones similares


Anuncios Google