La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

CURS 2014-2015 PRESENTACIÓ 20 de maig de 2014.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "CURS 2014-2015 PRESENTACIÓ 20 de maig de 2014."— Transcripción de la presentación:

1 CURS PRESENTACIÓ 20 de maig de 2014

2 COM A MEMBRES DEL CLAUSTRE I DE L’EQUIP DIRECTIU, ESTAM
A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER TREBALLAR CONJUNTAMENT EN LA TASCA DE L’EDUCACIÓ DELS VOSTRES FILLS

3 INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE

4 BUTLLETÍ DE NOTES Recordau que el butlletí:
No ha de tenir cap tipus de rectificació. Ha de dur el segell del centre amb tinta de color blau. Ha d’estar signat pel tutor. Cal tornar-lo signat per pare/mare o tutor el més prest possible.

5 BUTLLETÍ DE NOTES (Preavaluacio)

6 BUTLLETÍ DE NOTES (Avaluació)

7 CALENDARI D’AVALUACIONS
Octubre Avaluació 1 Desembre (abans de Nadal) Avaluació 2 Darreries de març Avaluació 3 Juny Període de reclamacions. Informes d’interavaluació. Els pares que estiguin d’alta en el Gestib i el Liorna podran consultar les notes, les faltes d’assistència, amonestacions… des de casa.

8 NORMES GENERALS D’ORGANITZACIÓ I DE PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES
Horari. Entrada i Sortida. Assistència i justificació de faltes d’assistència. Sortida del centre, adult. Medicació i sortida al PAC. Aules. Ús dels banys. Ús de mòbils, càmeres fotogràfiques i aparells electrònics.

9 NORMES GENERALS D’ORGANITZACIÓ I DE PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES
Responsabilitzar-se de l’educació del seu fill. Controlar i fer un seguiment regular amb el tutor. Ajudar i organitzar l’estudi diari del seu fill, planificació. Assistir a les reunions. Conèixer les normes més bàsiques de funcionament del centre. Justificar l’assistència.

10 Signar i retornar els butlletins de notes.
Autoritzar les sortides extraescolars. Col·laborar amb l’equip directiu a través de l’AMIPA i del Consell Escolar. Respectar el calendari escolar del seu fill, si no és així informar al tutor i justificar. Signar les notes de l’agenda.

11

12 LA TASCA DE GESTIÓ DELS PROBLEMES DE DISCIPLINA…
Feina conjunta ALUMNE CENTRE FAMÍLIA Respectar les normes. Molta comunicació/ Sentit comú/ RRI. Entrevistes trimestrals. COMUNICACIÓ FLUÏDA ENTRE INSTITUT I FAMÍLIES.

13 Traspàs d’informació Primària-Secundària.
AJUDAR ALS VOSTRES FILLS A ADAPTAR-SE AL CENTRE… Traspàs d’informació Primària-Secundària. Poder donar suport als alumnes que ho necessitin des del principi. Poder atendre les necessitats de cada alumne Ubicació dins l’Institut.

14 Reunió setmanal amb els tutors de cada nivell:
COORDINAR LES REUNIONS DE TUTORS Reunió setmanal amb els tutors de cada nivell: Activitats de tutoria Estratègies a seguir Revisió assistència (prendre decisions) Revisió disciplina (prendre decisions)

15 COORDINAR REUNIONS EQUIPS EDUCATIUS
Al llarg del curs es fan les següents reunions: Abans de començar el curs (informativa) A principis d’octubre (avaluació 0) A mitjans 1r trimestre A mitjans 2n trimestre A mitjans 3r trimestre Sempre que sigui necessari Seguiment de cada un dels alumnes. Estratègies a seguir amb l’alumne i amb el grup.

16 EXCURSIONS / ALTRES ACTIVITATS:
participen - Assistència obligatòria queden al centre IMPORTANT QUE LES FAMÍLIES PARTICIPIN A TOTES LES ACTIVITATS. MATRÍCULA.

17 23 DE MAIG 2014 9.45 HORES (nombre d’interessats, presentació itinerari)

18 GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ
TORN OBERT DE PARAULA


Descargar ppt "CURS 2014-2015 PRESENTACIÓ 20 de maig de 2014."

Presentaciones similares


Anuncios Google