La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Pla per a la llengua i la cohesió social Pla educatiu d’entorn

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Pla per a la llengua i la cohesió social Pla educatiu d’entorn"— Transcripción de la presentación:

1 Pla per a la llengua i la cohesió social Pla educatiu d’entorn

2 Pla del Departament d‘Educació per a la Llengua i la Cohesió Social
interculturalitat llengua cohesió social Un nou repte educatiu

3 Aconseguir una educació integral per a tot l’alumnat.
Pla educatiu d’entorn Inicativa de cooperació educativa Aconseguir una educació integral per a tot l’alumnat. Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana en un marc pluriligüe.

4 Cohesió social Ús de la llengua catalana Dret a la diferència
Igualtat d'oportunitats

5 Àmbits d’actuació Pla educatiu d’entorn Centre educatiu Aula
ZONA Pla educatiu d’entorn Centre educatiu Aula d’acollida

6 ZONA EDUCATIVA Projecte educatiu de ciutat Pla educatiu d’entorn
Inspecció i Serveis educatius Centres educatius Ajuntament Entitats i Associacions

7 Xarxa de suport institucional
Xarxa local Ajuntament Centres educatius Entitats i Associacions Inspecció i Serveis educatius

8 Coresponsabilització Incentivació i promoció
i implicació Confiança, diàleg i consens Participació i coordinació Principis que han de guiar el Pla Descentralització. Incentivació i promoció d’ iniciatives locals Normalitat i sostenibilitat Cofinançament Copagament Innovació i qualitat educativa

9 Àmbits d’incidència Educació Educació informal Educació Educació
no formal Educació

10 l’èxit escolar, el desenvolupament de la personalitat
La continuïtat entre els diferents temps de l’alumne/a han de potenciar l’èxit escolar, el desenvolupament de la personalitat i l’aprenentatge de la vida social Temps no-escolar Temps extraescolar Espai escolar Temps escolar Temps lectiu

11 Objectiu general Alumne/a Ciutadà /ciutadana Centre Pla d’entorn
Fer possible l’autonomia i el desenvolupament de tot l’alumnat en el marc d’una societat catalana plural Objectiu Coresponsabilització Convivència Pla d’entorn Cohesió social L’educació s’ha d’obrir a la comunitat i tota la comunitat s’ha de coresponsabilitzar de l’educació

12 Garantir la igualtat d’oportunitats i promoure la convivència
Normalitzar l’ús de la llengua Potenciar l’educació més enllà de l’escola Facilitar la continuïtat de l’educació en els diferents àmbits Coordinar tots els elements socioeducatius Promoure l'associacionisme educatiu i la participació juvenil Incentivar una escolarització òptima i equilibrada Facilitar una bona orientació professional Optimitzar l'ús educatiu dels espais Atendre les necessitats familiars de la societat actual Objectius específics

13 Procés de Sensibilització (bloc de sensibilització)
TERRITORI Treball en xarxa Detecció de necessitats No hi ha treball en xarxa Valoració Desenvolupament FASE DE FORMALITZACIÓ Procés de Sensibilització (bloc de sensibilització) FASE D’INICI FASE D’APLICACIÓ FASE D’AVALUACIÓ

14 Marc general GENERALITAT Departament d’Educació Grup de treball
FEDERACIONS D’ASSOCIACIONS I ENTITATS DE FAMÍLIES, LLEURE CULTURALS… GENERALITAT FEDERACIÓ DE MUNICIPIS ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS Grup de treball interdepartamental Departament d’Educació

15 Grup de treball interdepartamental
Departament d’Educació Departament de Presidència Departament de Benestar i Família Departament de Salut Departament de Treball Departament de Cultura Departament de Justícia...

16 Departament d’Educació Consellera d’Educació
Marc local Departament d’Educació Ajuntament Alcalde/essa Consellera d’Educació Conveni

17 Proposta organitzativa Departament d’Educació
Ajuntament Regidor/a Educació Inspector/a Representants Municipals Representants associacions i entitats Representants Serveis Educatius Tècnic/a COMISSIÓ LOCAL REPRESENTATIVA Assessor/a LIC Tècnic/a Representants dels directors/es de centres Regidor/a d’Educació o persona que delegui Inspector/a - Assessor/a LIC – Representant/s Serveis educatius Representant/s directors/es de centres Altres components designats per l’Ajuntament i la Comissió local representativa COMISSIÓ OPERATIVA

18 Recursos Blocs Humans d'actuació Professionals amb Recursos per donar
coneixement del territori, amb implicació i formació Recursos per donar resposta a les diferents necessitats dels Plans

19 Recursos Humans EAP Inspecció CRP LIC Implicació i
Departament d’Educació Representació institucional i promoció del Plans Assessorament i col·laboració Difusió i recerca de recursos EAP Inspecció Dinamització de les actuacions CRP LIC Implicació i coresponsabilització

20 a la comunitat educativa Alumnat amb risc de marginació
Blocs d’actuació Sensibilització a la comunitat educativa Activitats complementàries necessitats socials Incentivació escolar Escolarització òptima i equilibrada Per a tot l’alumnat Alumnat amb risc de marginació Orientació acadèmica i professional Alumnat nouvingut Espai d’intercanvi Activitats extraescolars Activitats de carrer Activitats de cap de setmana Acollida familiar Activitats de vacances

21 Avaluació final i propostes de millora
Avaluació del Pla Avaluació del procés Diagnosi Avaluació final i propostes de millora

22 Indicadors d’avaluació
Ús de la llengua catalana Cohesió social Dret a la diferència Igualtat d’portunitats

23 Fases d’expansió Iniciació (any 2005)
• Foment de treball en xarxa a totes les localitats • Pilotatge: 25 Plans d’entorn Extensió Increment progressiu en funció de les necessitats i de la maduresa del treball en xarxa

24 Manlleu Banyoles Vic Salt Girona Sant Pere de Ribes Cervera Mataró
Lleida Terrassa Barberà del Vallès Badia del Vallès l l Badalona l l l l Sant Adrià El Vendrell l l l L Ripollet Reus l l l Cerdanyola l l l Tarragona l Roquetes Viladecans l l l Tortosa Cornellà de Ll. l Gràcia El Prat de Ll. l Ciutat vella Amposta


Descargar ppt "Pla per a la llengua i la cohesió social Pla educatiu d’entorn"

Presentaciones similares


Anuncios Google