La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El moviment i les forces ESQUEMA INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El moviment i les forces ESQUEMA INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET"— Transcripción de la presentación:

1 El moviment i les forces ESQUEMA INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET
LECTURA INICIAL ESQUEMA RECURSOS INTERNET

2 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Lectura inicial Albert Einstein ( ) és considerat un dels personatges més rellevants del segle XX. Els seus descobriments científics han revolucionat la Física de tal manera que les seves troballes han canviat la concepció clàssica de l’espai i del temps. Malgrat els seus descobriments, ell no pensava que fos un superdotat amb talents especials. Atribuïa el seu èxit al fet que era «apassionadament curiós, res més». Creia més en la seva imaginació i en la seva constant inquietud científica que en la seva intel·ligència convencional. Ell mateix deia: «la cosa més bonica que podem experimentar és el misteri», i afegia «és l’emoció fonamental que suporta el bressol del veritable art i la veritable ciència». El 1905 va publicar la «teoria de la relativitat espacial» en què va presentar la seva famosa fórmula: E = m · c2 En aquesta teoria relacionava la massa (m), l’energia (E) i la velocitat de la llum (c). Al cap d’uns quants anys, el 1915, va presentar una altra teoria nova, la «teoria general de la relativitat», en què va reformular el concepte de gravetat. I el 1921 va rebre el premi Nobel per la seva explicació de l’efecte fotoelèctric i les seves nombroses contribucions a la física teòrica.

3 Esquema de continguts El moviment i les forces Moviment Desplaçament
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Esquema de continguts El moviment i les forces Moviment Desplaçament Velocitat Acceleració Classificació Força Classificació Acceleració Representació Força de la gravetat Massa i pes La pressió Líquids i gasos INICI

4 Recursos per a l’explicació de la unitat
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Recursos per a l’explicació de la unitat Posició, trajectòria i desplaçament Velocitat Acceleració Tipus de moviments Tipus de forces Força i acceleració Massa i pes Representació de les forces Enllaços Força de la gravetat La pressió INICI

5 Posició, trajectòria i desplaçament
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Posició, trajectòria i desplaçament Trajectòria En moviment Desplaçament Móvil Mòbil En repòs

6 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Velocitat

7 Velocitat instantània (Vi)
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Velocitat Velocitat instantània (Vi) Velocitat en un moment determinat Velocitat mitjana (Vm) Relació entre espai recorregut i temps que ha trigat TORNA

8 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Acceleració

9 Acceleració Acceleració (a) Es produeix quan canvia
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Acceleració Acceleració (a) Es produeix quan canvia la velocitat d’un mòbil TORNA

10 Tipus de moviment Rectilini Curvilini Moviment circular
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Tipus de moviment Gràfica velocitat-temps COM ÉS EL MOVIMENT RECTILINI UNIFORME? COM ÉS EL MOVIMENT UNIFORMEMENT VARIAT? Moviment circular Rectilini Curvilini

11 Moviment rectilini uniforme (MRU)
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Tipus de moviment Gràfica velocitat-temps Moviment rectilini uniforme (MRU) COM ÉS EL MOVIMENT UNIFORMEMENT VARIAT? TORNA Moviment circular Rectilini Curvilini

12 uniformement variat (MRUV)
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Tipus de moviment Gràfica velocitat-temps Moviment rectilini uniformement variat (MRUV) COM ÉS EL MOVIMENT RECTILINI UNIFORME? TORNA Moviment circular Rectilini Curvilini

13 Tipus de forces Forces per contacte Forces a distància INICI ESQUEMA
RECURSOS INTERNET Tipus de forces Forces per contacte Forces a distància

14 Força (F) = massa (m) · acceleració (a)
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Força i acceleració Força (F) = massa (m) · acceleració (a)

15 Força i acceleració Força (F) = massa (m) · acceleració (a)
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Força i acceleració Força (F) = massa (m) · acceleració (a) Es posa en moviment S’exerceix una força Es produeix una acceleració Objecte en repòs Es modifica la seva velocitat TORNA

16 Massa i pes L’acceleració de la gravetat (g) té un valor de 9,8 m/s2
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Massa i pes L’acceleració de la gravetat (g) té un valor de 9,8 m/s2 Newtons (N) La massa (m) és constant Pes (P) = massa (m) · gravetat (g)

17 La força i la superfície
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Enllaços d’interès El moviment La força i la superfície PASSA AL WEB PASSA AL WEB INICI

18 Les forces són magnituds vectorials
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Representació de les forces Sentit Les forces són magnituds vectorials Punt d’aplicació Direcció FORCES CONCURRENTS FORCES EN EQUILIBRI

19 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Forces concurrents Quan dues o més forces tenen el mateix punt d’aplicació són forces concurrents Forces amb la mateixa direcció Forces amb diferent direcció Forces amb la mateixa direcció i sentit Forces amb direccions perpendiculars La intensitat de la força resultant és la suma de les intensitats de les dues forces que hi actuen. Forces amb la mateixa direcció i sentits oposats La intensitat de la força resultant es calcula aplicant el teorema de Pitàgores. La intensitat de la força resultant és la resta de les intensitats de les dues forces que hi actuen. FORCES EN EQUILIBRI

20 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Forces en equilibri La força cap avall exercida per la Terra té la mateixa intensitat que la del cable cap amunt. FORCES CONCURRENTS

21 INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET La força de la gravetat La força de la gravetat és una força d’atracció entre dos cossos que depèn de la seva massa i de la distància a què es troben. Aquest fet fa que els astres es mantinguin en les seves òrbites

22 La pressió és la força que actua sobre una unitat de superfície
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET La pressió La pressió és la força que actua sobre una unitat de superfície Es mesura en Pascals (Pa), relacionant la unitat de força, newtons (N), amb la superficie, metres quadrats (m2). PRESSIÓ EN LÍQUIDS I GASOS

23 Pressió en líquids i gasos
INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET Pressió en líquids i gasos Líquids Les parets de la base de la presa són més gruixudes perquè la pressió de l’aigua és més gran Gasos El moviment i els xocs de les partícules del gas mantenen el globus inflat


Descargar ppt "El moviment i les forces ESQUEMA INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET"

Presentaciones similares


Anuncios Google