La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EL DINER, ELS BANCS I LA POLÍTICA MONETÀRIA

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EL DINER, ELS BANCS I LA POLÍTICA MONETÀRIA"— Transcripción de la presentación:

1 EL DINER, ELS BANCS I LA POLÍTICA MONETÀRIA
1 EL DINER, ELS BANCS I LA POLÍTICA MONETÀRIA En aquest tema veurem els apartats següents: 1. Què es el diner? 2. Els bancs i la creació de diner bancari 3. La política monetària

2 Mitjà de canvi Confiança
2 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària El diner financer La funció més important del diner El diner fiduciari es basa en la confiança que tenim les persones per poder utilitzar-lo com a mitjà de canvi generalment acceptat per tothom. L’essència del diner Mitjà de canvi Confiança

3 Funcions del diner Mitjà de canvi Dipòsit de valor
3 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Funcions del diner Mitjà de canvi Dipòsit de valor Unitat de compte comú

4 Factors que influeixen en la demanda de diner
4 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Factors que influeixen en la demanda de diner

5 Factors que intervenen en el tipus d’interès:
5 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària El preu del diner Factors que intervenen en el tipus d’interès:

6 Classes de diner fiduciari
6 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Classes de diner fiduciari Actualment són dues les formes de diner fiduciari: Diner legal Diner bancari Bitllets i monedes emesos per una institució competent (BCE) És el que figura anotat en diferents tipus de suport dels bancs (dipòsit)

7 Dipòsit a la vista o d’estalvi
7 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Classes de dipòsits Dipòsit a la vista o d’estalvi Disposició immediata del diner. Dipòsit (o imposicions) a termini fix Compromís de mantenir el diner durant un termini determinat. Foto: ref El diner bancari pot ser mobilitzat mitjançant xecs, transferències o targetes. 7

8 8 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària L’oferta monetària Un agregat monetari és una magnitud que agrupa diverses classes de diner. Actividades

9 La funció d’intermediació dels bancs:
9 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària L’activitat bancària La funció d’intermediació dels bancs:

10 La reserva fraccionària
10 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària La reserva fraccionària Actualment, els bancs mantenen les seves reserves fraccionàries en efectiu o al banc central del seu país. La llei obliga a mantenir inactiu un percentatge mínim dels dipòsits.

11 El banc central i el coeficient legal de caixa
11 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària El banc central i el coeficient legal de caixa

12 La creació del diner bancari
12 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària La creació del diner bancari La capacitat del sistema per crear diner descansa en el seu sistema de reserves fraccionàries. Foto ref Multiplicació del diner bancari 12

13 La creació de diner es concreta en dos passos:
13 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària La creació de diner La creació de diner es concreta en dos passos: El Banc Central Europeu (zona euro) posa en circulació una quantitat determinada de diner legal en forma de monedes i bitllets. El sistema bancari, en concedir préstecs, multiplica el diner legal rebut. 1 2 Activitats

14 14 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Cas pràctic 1 En un país en què el coeficient de caixa que s’aplica al sistema bancari és del 10%, la Marisa diposita € en bitllets de curs legal al banc A. Aquest banc en dedueix el 10% legal per a reserves i la resta el presta a la Beatriu, la qual l’utilitza per pagar un deute pendent amb en Carles, que diposita el diner al banc D. El banc D en dedueix el 10% per a reserves i la resta es presta al senyor Estévez, el qual el fa servir per pagar l’última lletra del televisor a Formosa, SA, diners que aquesta empresa diposita al banc G. Aquest banc en dedueix el 10% per a reserves i la resta el presta a l’Honorat, el qual l’utilitza per pagar el primer termini d’un cotxe Isuzu. El concessionari diposita aquests diners al banc J. I així successivament.

15 15 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Cas pràctic 1 ? Preguntes 1. Calcula el diner bancari creat arran del dipòsit de la Marisa i representa gràficament l’efecte en cadena. 2. Calcula l’increment total de diner bancari que experimenta el sistema bancari d’aquesta economia si tots els prestataris ingressessin, al seu torn, els diners en un banc. 3. Quin seria l’increment si tots els prestataris, en lloc de dipositar la totalitat dels diners al banc, retinguessin un 5% per atendre les seves despeses més directes?

16 Cas pràctic 1 - Solució Els bancs i la creació de diner bancari
16 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Cas pràctic 1 - Solució

17 Cas pràctic 1 - Solució Els bancs i la creació de diner bancari
17 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Cas pràctic 1 - Solució

18 La política monetària en la zona euro (I)
18 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària La política monetària en la zona euro (I) Foto marca de agua ref A l’Estat espanyol i als països que han adoptat l’euro com a moneda única, l’autoritat monetària i el banc central en qüestió són la Unió Europea i el Banc Central Europeu, respectivament. 18

19 La política monetària en la zona euro (II)
19 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària La política monetària en la zona euro (II)

20 Tipus de política monetària
20 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Tipus de política monetària

21 Polítiques monetàries expansives i restrictives
21 Què és el diner? Els bancs i la creació de diner bancari La política monetària Polítiques monetàries expansives i restrictives Política monetària expansiva: Política monetària restrictiva: Activitats


Descargar ppt "EL DINER, ELS BANCS I LA POLÍTICA MONETÀRIA"

Presentaciones similares


Anuncios Google