La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Ciència, tècnica i societat

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Ciència, tècnica i societat"— Transcripción de la presentación:

1 Ciència, tècnica i societat
Unitat 1 Ciència, tècnica i societat

2 1. El desenvolupament tecnocientífic
Gràcies a la ciència i la tècnica l’ésser humà pot conéixer i transformar la realitat que l’envolta. La ciència és una activitat que permet GENERAR coneixement. La tècnica és una activitat destinada a satisfer necessitats.

3 La ciència i la tècnica han permés aconseguir grans ÈXITS (medicina, etc…)
Però també han donat lloc a grans DESGRÀCIES. (Bomba atòmica, armament nuclear…) Sovint comporten DILEMES MORALS… (Clonació humana…) La ciència i la tècnica han de ser sotmeses al control social i la reflexió ètica. És responsabilitat de tots els ciutadans.

4 2. Característiques de la ciència
Rigor Les afirmacions han de ser justificades logicament. Exemple: Segons els protocols de la física per mesurar la temperatura, puc assegurar que d’ahir a avui la temperatura aquí ha augmentat 2’1 graus. Donat que suo molt, segur que la temperatura ha pujat 2 graus.

5 Un treball científic sol seguir els passos següents de publicació:
Objectivitat Per tal que la ciència sigui objectiva existeixen convenis internacionals. Un treball científic sol seguir els passos següents de publicació: Arribem a noves conclusions. Escrivim un article per explicar-ho, i indiquem els passos seguits i els experiments. Enviem l’article a una revista especialitzada. La revista reenvia l’article per analitzar si és cert o és un frau a un grup d’experts. L’article es publica si els experts en donen el vistiplau i s’acaba acceptant.

6 Com treballa un científic? Mètode científic
Plantejament de preguntes. Formulació d’hipòtesis. Experimentació (Contrastar les hipòtesis). Formulació de grans teories o noves hipòtesis. Un treball científic sol seguir els passos següents de publicació: Arribem a noves conclusions. Escrivim un article per explicar-ho, i indiquem els passos seguits i els experiments. Enviem l’article a una revista especialitzada. La revista reenvia l’article per analitzar si és cert o és un frau a un grup d’experts. L’article es publica si els experts en donen el vistiplau i s’acaba acceptant.

7 3. La classificació de les ciències

8 4. Desenvolupament de la tècnica
S’encarrega de ‘saber fer’ És una eina de transformació de la realitat. Sovint apareix la tècnica i posteriorment la ciència esbrina els diferents mecanismes. EXEMPLE: Els homes van aprendre a fer pa sense saber totes les reaccions químiques que hi tenen lloc.

9 Un exemple de tècnica… Es considera l’origen de la tècnica juntament amb les primeres eines.

10 5. Les etapes de la tècnica
Segons Ortega y Gasset, filòsof espanyol les etapes són: 1. La tècnica de l’atzar. La tècnica lligada a l’atzar. 2. La tècnica de l’artesà. Els mitjans tècnics han augmentat i la gent s’especialitza. 3. La tècnica del tècnic. A partir de la Revolució Industrial, la tècnica evoluciona gràcies al treball rigorós i metòdic.

11 6. L'horitzó tècnic L’evolució de la tècnica es troba lligada a les influències d’altres activitats socials. L’horitzó tècnic d’una època és el límit tecnològic a partir del que ja no s'avança més. Sol ser un període limitat de temps. Així a la primera meitat del s XIX l’horitzó era la màquina de vapor, van aparèixer nous mitjans de transport... Actualment els ordinadors (màquines i programes) són l’horitzó tècnic.

12 LECTURES I COMENTARIS:
Enganys i fraus científics. (L'home de Piltdown) Pàg. 13 L’aplicació perversa de la ciència Pàg 11


Descargar ppt "Ciència, tècnica i societat"

Presentaciones similares


Anuncios Google