La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives

Presentaciones similares


Presentación del tema: "UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives"— Transcripción de la presentación:

1 UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives
Fins ara hem representat les vistes dièdriques (alçat, planta i perfil ), aquestes són una representació geomètrica execte però amb dos eixos (x ,y). Però de vegades amb les vistes, no sabem quina forma té l'objecte per això necessitem una vista general de l'objecte i per això ho dibuixem amb tres eixos de representació (x,y,z), aquesta projecció s'anomena perspectiva. Donant una sensació de més realitat al objecte. Recorda la regla dels 2/3 a l'eix de profunditat, en aquest cas l'eix Y

2 UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives
PERSPECTIVA: és el resultat de projectar l'objecte sobre un pla (superfície plana) semblant el més aproximat al que veu el nostre ull. TIPUS DE PERSPECTIVES Perspectiva cavallera Perspectiva isomètrica Perspectiva cònica 2 punts de fuga

3 UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives
Perspectiva CAVALLERA Molt fàcil d'identificar degut al seu angle de 90º. Està formada per dos eixos ortogonals i un tercer de 135º. Un eix és el que li dona la profunditat sol ser l'eix X o el Y Per dibuixar podem fer servir el paper quadriculat ja que cada quadre és una unitat llevat a l'eix de profunditat que agafarem la diagonal i un quadre en diagonal són dos unitats, l'escaire i el cartabó t'ajudaran per no pedrer l'orientació. L'eix de profunditat serveix per donar una visió més realista per això en aquest eix em d'aplicar la reducció dels 2/3 en totes les línies paral·leles a l'eix.

4 UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives
Perspectiva CAVALLERA: dibuix mitjançant el mètode COMPOSITIU Partint de les vistes d'alçat, plant i perfil podem reconstruir l'objecte mitjançant el mètode compositiu. Al eix de 3D: a l'eix X-Z situarem el perfil, a l'eix Z-Y l'alçat i a l'eix Y-X la planta.

5 UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives
Perspectiva CAVALLERA: dibuix mitjançant el mètode COMPOSITIU

6 UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives
Perspectiva CAVALLERA: dibuix mitjançant el mètode COMPOSITIU

7 UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives
Perspectiva ISOMÈTRICA La paraula isomètrica vol dir la mateixa mètrica és a dir els mateixos angles 120º. En aquest sistema tenim dos eixos que donen la profunditat l'eix X i l'eix Y Per dibuixar podem fer servir el paper quadriculat ja que cada quadre és una unitat llevat als eixos de profunditat que agafarem la diagonal de dos quadres en horitzontal i un quadre en vertical. L'escaire i el cartabó t'ajudaran per no pedrer L'orientació. En aquest sistema totes les vistes mantenen les sue dimensions, metre que la seua forma si que varia.


Descargar ppt "UD: EXPRESSIÓ GRÀFICA: perspectives"

Presentaciones similares


Anuncios Google