La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

5.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "5."— Transcripción de la presentación:

1 5

2 5.1 |Fórmules empíriques i moleculars
Fórmula empírica La fórmula empírica ens indica la relació de proporcionalitat que hi ha entre els àtoms que formen el compost. Fórmula molecular La fórmula molecular d’un compost s’estableix escrivint, l’un al costat de l’altre, els símbols dels elements amb subíndexs que indiquen quants àtoms de cada element formen la molècula esmentada. Fórmula molecular Fórmula empírica Peròxid d'hidrogen H2O2 HO Etanol C2H6O Età C2H6 CH3

3 FER EXERCICIS: 3, 17, 18, 19 i 20 de la pàg. 71 del llibre
5.2 |Composició centesimal Composició centesimal: Ens dóna la massa en grams de cada element que hi ha en 100 g del compost. Es calcula fàcilment a partir de les masses atòmiques dels elements i de la fórmula del compost. Exemples: Calcula la composició centesimal de l’aigua: H: x 1 = 2 O: 1 x 16 = 16 Composició centesimal de l’aigua: M(H2O) = /18 * 100 = 11’11% hidrogen 16/18 * 100 = 88’89 % oxigen 2) Calcula la composició centesimal del sulfat d’alumnini [Al2(SO4)3]: Al: x 27 = 54 S: 3 x 32’1 = 96’3 O: 12 x 16 = 192 Composició centesimal del sulfat d’alumini: M(Al2(SO4)3) = 342’ /342’3 * 100 = 15’78% alumini 96’3/342’3 *100 = 28’13 % sofre /342’3 *100 = 56’09 % oxigen FER EXERCICIS: 3, 17, 18, 19 i 20 de la pàg. 71 del llibre

4 FER EXERCICIS: 5, 6 i 7 de la pàg. 71 del llibre
5.3 |Determinació de fórmules empíriques Fórmula empírica Per determinar-la és necessari: Fer una anàlisi qualitativa per saber quins elements formen el compost. Fer una anàlisi quantitativa per conèixer la seva composició centesimal o una altra relació de masses dels elements que formen el compost. En compostos orgànics és possible determinar la relació de masses a partir dels productes de la combustió: el C s’obté del CO2, l’H a partir de l’H2O i un tercer element per diferència. Es calculen els mols de cada element i es determina la proporció entre ells (dividint pel nombre de mols més petit). Aquesta proporció ha de ser de nombres enters, si no ho són caldrà duplicar, triplicar.. fins que siguin nombres enters. La proporció de mols obtinguda és igual a la proporció d’àtoms de cada element del compost, és a dir la seva fórmula empírica. Fer exemples 1 i 2 pàg llibre: FER EXERCICIS: 5, 6 i 7 de la pàg. 71 del llibre

5 FER EXERCICI: 9 de la pàg. 71 del llibre
5.3 |Determinació de fórmules empíriques Fórmula empírica Recordar: En compostos orgànics és possible determinar la relació de masses a partir dels productes de la combustió: el C s’obté del CO2, l’H a partir de l’H2O i un tercer element per diferència. Fer exemple 4 pàg. 67 llibre: FER EXERCICI: 9 de la pàg. 71 del llibre

6 FER EXERCICIS: 10, 11, 12, 13*, 14 i 15 de la pàg. 72 del llibre
5.3 |Determinació de fórmules empíriques i moleculars Fórmula molecular Per determinar-la és necessari: Tenir la fórmula empírica i calcular la massa empírica. Tenir la massa molecular (en compostos gasosos es pot calcular a partir de la llei general dels gasos sabent les condicions de P i T i tenint dades de la densitat del gas o de massa i volum). Dividint la massa molecular entre la massa empírica s’obté el coeficient k La fórmula molecular és troba multiplicant la fórmula empírica per k . Fer exemple 5 i 6 pàg llibre: FER EXERCICIS: 10, 11, 12, 13*, 14 i 15 de la pàg. 72 del llibre


Descargar ppt "5."

Presentaciones similares


Anuncios Google