La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El mapa topogràfic Distàncies i Pendents.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El mapa topogràfic Distàncies i Pendents."— Transcripción de la presentación:

1 El mapa topogràfic Distàncies i Pendents

2 Distàncies Trobem tres tipus de distàncies: Distància real o natural
Distància reduïda Distància Geomètrica

3 Distància real o natural
És la que presenta el terreny en realitat Es calcula mesurant sobre el propi terreny: Talonament Podòmetre Roda topogràfica

4 Distància reduïda S’ aconsegueix mesurant directament sobre el mapa
No té en compte els desnivells Es mesura amb un cordell, una regla o un curvímetre i ajudant-nos de l’escala del mapa

5 Distància Geomètrica És aquella que calculem al mesurar directament sobre el plànol i tenint en compte els desnivells És una mesura molt aproximada a la distància real

6 Distància Geomètrica “Dr” és la distància reduïda calculada sobre el mapa i “D” és el desnivell existent entre els punts del plànol

7 Pendents És la relació existent entre l’alçada pujada i la distància recorreguda És pot expressar en percentatge (%) i en graus sexagesimals (0º)

8 Pendent en percentatge

9 Pendent en graus sexagesimals
X= A AQUEST RESULTAT AMB UNA CALCULADORA CIENTÍFICA LI CANVIAREM EL SHIFT I PRESSIONAREM LA TECLA TANGENT (TAN-1), EIXIRÀ EL RESULTAT EXPRESSAT EN GRAUS DE L’ ÀNGLE.

10 Gràfica comparativa 0º % 1 1,7 11 19,5 21 38,5 31 60 41 87 90 Infinit
3,5 12 22 40,5 32 62,5 42 3 5 13 23 42,5 33 65 43 93 4 7 14 25 24 44,5 34 67,5 44 96,5 9 15 27 46,5 35 70 45 100 6 10, 16 29 26 50 36 72,5 119 17 30,5 51 37 75 173 8 18 32,5 28 53 38 78 275 19 34,5 55,5 39 81 80 567 10 17, 20 36,5 30 58 40 84 85 1.143


Descargar ppt "El mapa topogràfic Distàncies i Pendents."

Presentaciones similares


Anuncios Google