La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

LA INDÚSTRIA Geografia 3r ESO.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "LA INDÚSTRIA Geografia 3r ESO."— Transcripción de la presentación:

1 LA INDÚSTRIA Geografia 3r ESO

2 Índex El sector secundari Els factors de producció industrial
Tipus d’indústries Els espais industrials Canvis en la producció industrial Les grans regions industrials del món Conseqüències mediambientals La indústria espanyola

3 2. Factors de producció industrial
1. El sector secundari Integrat per dues activitats econòmiques: - la indústria transformació de les matèries primeres en productes manufacturats - la construcció 2. Factors de producció industrial

4 2. Factors de producció industrial
LES MATÈRIES PRIMERES

5 Mapa de les matèries primeres minerals

6

7 2. Factors de producció industrial
LES FONTS D’ENERGIA

8 Energies no renovables
Carbó Petroli Inconvenients

9

10

11 Energies no renovables
Gas natural Inconvenients

12 Energies no renovables
Nuclear Inconvenients

13 Energies no renovables
Chernóbil Fukushima (2011)

14 2. Factors de producció industrial

15

16 Energies renovables Hidroelèctrica
Inconvenients: Domeño (abans i després)

17 Energies renovables Eòlica Solar Inconvenients

18 Energies renovables Geotèrmica Maremotriu Inconvenients

19 Energies renovables Biomassa Inconvenients:

20 2. Factors de producció industrial
ELS RECURSOS HUMANS EL CAPITAL concentració vertical d’empreses concentració horitzontal d’empreses

21 3. Tipus d’indústries

22 3. Tipus d’indústries

23 3. Tipus d’indústries

24 4. Els espais industrials
Dos tipus d’espais industrials dispersos agrupats (indústries aïllades) (perifèria de les ciutats) Factors que influeixen en la localització de les indústries: proximitat matèries primeres i fonts d’energia Polígon industrial disponibilitat de mitjans de transport i xarxes de comunicació població (treballadors i consumidors) desenvolupament econòmic de la regió oferta i preu del sòl aplicació d’una política industrial favorable Indústries pesants Indústries lleugeres proximitat proximitat jaciments matèries primeres ports mercats de consum infraestructures de i fonts d’energia transport Parc tecnològic

25 5. Els canvis en la producció industrial

26 6. Les grans regions industrials del món

27

28 7. Conseqüències mediambientals

29

30

31 7. Conseqüències mediambientals

32 8.La indústria espanyola
Esgotament dels recursos Desaparició empreses mineres Escassa rendibilitat Reconversió de la mineria no rendibles Baixa competitivitat Retrocés mineria metàl·lica Consum creixent d’energia Descens de la producció del carbó Augment del consum del gas natural necessita importar energia El petroli és la font d’energia més utilitzada Les centrals nuclears produeixen el 20% de l’electricitat Implantació recent de les energies renovables centrals hidroelèctriques eòlica solar Trets de la indústria Predomini de les pimes Destina pocs recursos a R+D Retrocés de les indústries tradicionals Més creixement de les indústries (excepte el calçat) metal·lúrgica, alimentació i material de transport

33 Les regions industrials a Espanya


Descargar ppt "LA INDÚSTRIA Geografia 3r ESO."

Presentaciones similares


Anuncios Google