La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

César Bertomeu 1 DE FEBRER DE 2006

Presentaciones similares


Presentación del tema: "César Bertomeu 1 DE FEBRER DE 2006"— Transcripción de la presentación:

1 César Bertomeu 1 DE FEBRER DE 2006
L’ENERGIA ELÈCTRICA César Bertomeu 1 DE FEBRER DE 2006

2 Centrals convencionals:
sumari La central elèctrica: Turbines. Alternadors. Centrals convencionals: 1. Centrals tèrmiques. 2. Centrals nuclears. Transport i distribució. 1. Transformadors

3 Una central elèctrica és una instal·lació l'objectiu de la qual és produir energia elèctrica

4 Transformacions energètiques en una central elèctrica

5 ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE. RENOVABLE

6 CENTRALS D’ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
TÈRMIQUES CARBÓ FUEL GAS NATURAL TÈRMIQUES CONVENCIONALS NUCLEARS URANI PLUTONI

7 CENTRALS D’ENERGIA PRIMÀRIA RENOVABLE
ENERGIA POTENCIAL I CINÈTICA DE LÀIGUA HIDRÀULIQUES ENERGIA DE LES RADIACIONS SOLARS SOLARS ENERGIA DEL VENT EÒLIQUES ENERGIA DE LES ONES I DE LES MAREES MAREMOTRIUS GEOTERMIQUES ENERGIA DE LA TEMPERATURA DE L’INTERIOR DE LA TERRA

8 JACIMENTS ENERGÈTICS I CENTRALS DE PRODUCCIÒ D’ENERGIA A ESPANYA

9 PRODUCCIÒ D’ENERGIA ELÈCTRICA A ESPANYA L’ANY 2000

10 TURBINES MÀQUINES ENCARREGADES DE TRANSFORMAR L’ENERGIA PRIMÀRIA EN ENERGIA MECÀNICA CINÈTICA VER 4¡

11 ALTERNADOR MÀQUINES ENCARREGADES DE TRANSFORMAR EN ENERGIA ELÈCTRICA L’ENERGIA CINÈTICA PRODUÏDA PER LA TURBINA

12 TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ
L’ENERGIA ELÈCTRICA GENERADA A LES CENTRALS ES TRANSPORTA AL LLOC DE CONSUM MITJANÇANT LES LÍNIES DE TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ

13

14

15 LA TURBINA MÀQUINES ENCARREGADES DE TRANSFORMAR L’ENERGIA PRIMÀRIA EN ENERGIA MECÀNICA CINÈTICA ÉS UNA MÁQUINA ROTATIVA QUE TRANSFORMA EN ENERGIA MECÀNICA L’ENERGIA POTENCIAL I CINÈTICA DE L’AIGUA, VAPOR O GAS

16 PARTES D’UNA TURBINA DISTRIBUÏDOR RODET

17 DISTRIBUÏDOR PART FIXA S’ENCARREGA D’ORIENTAR O DIRIGIR EL CABAL D’AIGUA SOBRE EL RODET

18 NO TE PIERDAS ¿ DÓNDE ESTÁ LA TURBINA?

19 EL RODET ÉS LA PART MÒBIL ÉS UNA RODA AMB ÀLEPS O PALETES EN L’EIX ÉS ON TÉ LLOC LA TRANSFORMACIÓ ENEGÈTICA DE L’AIGUA

20 CLASSIFICACIÓ DE LES TURBINES
PER LA DIRECCIÓ D’ENTRADA DE L’AIGUA RESPECTE A L’EIX DE ROTACIÓ TURBINES RADIALS-AXIALS TURBINES AXIALS TURBINES TANGENCIALS PER L’ACCIÓ DE L’AIGUA SOBRE LES PALETES TURBINES D’ACCIÓ TURBINES DE REACCIÓ

21 BUSCAR GRAFICOS

22 RODET

23 TURBINA PELTON

24 RODA PELTON TURBINA D’ACCIÓ TURBINA TANGENCIAL
D’EIX HORIZONTAL(NORMALMENT) S’UTILITZA: GRAN SALTS D’ALTURA >200 m CABALS MENUTS, FINS 10 m3/s FORMA DE DOBLE CULLERA

25 TURBINA FRANCIS TURBINA DE REACCIÓ TURBINA RADIAL-AXIAL
D’EIX VERTICAL(NORMALMENT) S’UTILITZA: SALTS D’ALTURA <200m CABALS ENTRE 2 i 200m3/s

26 TURBINA FRANCIS

27 TURBINA KAPLAN

28 TURBINA KAPLAN TURBINA DE REACCIÓN TURBINA D’ACCIÓN RADIAL-AXIAL EIX VERTICAL S’UTILITZA EN SALTS MENUTS, FINS 50 m AMB CABALS QUE NO SUPEREN ELS 15 m3/s

29 TURBINA KAPLAN TURBINA DE REACCIÓ

30 TURBINA KAPLAN

31 TURBINA KAPLAN

32

33 ENERGÍAS

34

35


Descargar ppt "César Bertomeu 1 DE FEBRER DE 2006"

Presentaciones similares


Anuncios Google