La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

UNITAT 4.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN

Presentaciones similares


Presentación del tema: "UNITAT 4.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN"— Transcripción de la presentación:

1 UNITAT 4.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN

2 1.- Localització industrial
ACTIVITAT INICIAL 1.- EN GRUPS DE TRES COMPARAR ELS REQUISITS PER A LOCALITZAR UN MAGATZEM CENTRAL I UNA TENDA.

3 1.- Localització industrial
FACTORS DE LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL Disponiblitat i cost del terreny Accés als proveïdors i a les matèries primeres Transports i comunicacions adequats Disponibilitat d’infraestructures de comunicació Disponibilitat de ma d’obra qualificada Costos de producció baixos. Accés al finançament i ajudes econòmiques. Influència en el medi.- Per ex. accés a sistemes de tractament de residus LA DESLOCALITZACIÓ

4 2.- Localització comercial
FACTORS DE LOCALITZACIÓ COMERCIAL I DE SERVEIS Proximitat als clients reals i potencials. (llei de la gravetat del comerç minorista) Visibilitat del local Costos del local, comercials, etc. Facilitat d’accès i existència de bones comunicacions.

5 3.- Dimensió de l’empresa
Dimensió òptima de l’empresa (No està en el llibre) Segons la Teoría de la Firma les empreses han d’orientar la seua activitat en tractar de minimitzar els seus costos de producció a llarg termini. (Recordem el concepte d’òptim d’explotació i d’economies d’escala (página 70 llibre). Entenent l’empresa com un sistema social, la dimensió òptima ha de permetre la millor situació competitiva quant a costos, productivitat, qualitat, etc. en definitiva, maximitzant el seu valor (cadena de valor de Porter).

6 3.- Dimensió de l’empresa
Factors que determinen la dimensió òptima de l’empresa. (No está al llibre) Flexibilitat i facilitat d’adaptació al canvi tecnològic, legal, etc. Optimitzar el sistema de producció. Economies d’escala Conèixer l’estructura del mercat i la quota de mercat desitjada. Triar la millor localització possible de les diferents àrees de l’empresa. Facilitat per a obtenir finançament Limitacions físiques.

7 4.- LES PIME La Comissió Europea i la OIT estableixen que una PIME és aquella empresa on treballen menys de 250 treballadors. Un dels problemes estructurals de l’economia espanyola és l’excessiva fragmentació empresarial: Microempreses: 94,49 % Petites empreses: 4,68 % Microempreses i petites empreses: 99,17 % Retrato PYME 2010.pdf

8 4.- LES PIME Les PIME han de saber adaptar-se a un entorn tan complicat i canviant com l’actual explotant les seues avantatges i tractant de solucionar els seus inconvenients. AVANTATGES: Flexibilitat Proximitat amb clients, proveïdors, entitats de crèdit,etc. Menor conflictivitat Adaptabilitat INCONVENIENTS Dificultats de finançament Escasa capacitat de negociació Fàcilment controlables Dificultat en I+D+i i en formació Limitacions per a obtenir economies d’escala

9 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
En un entorn tan incert com l’actual l’empresa ha de garantir la seua supervivència mitjançant una estratègia de creixement

10 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
Diferència entre creixement intern i creixement extern CREXEMENT INTERN.- És el que realitza l'empresa a través de noves inversions en el si de l'empresa augmentant el patrimoni i la seva capacitat productiva (reinvertir beneficis, ampliació de capital, endeutament amb entitats financeres). Exemple: INDITEX, SANTANDER, COCA-COLA, ETC.

11 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
¿Com s’implementa el creixement intern? Penetración en el mercado: consiste en aumentar las ventas de la empresa en el mercado actual con los productos actuales. Por ejemplo, Yoigo para penetrar en el mercado de la telefonía móvil tuvo que hacerlo mediante precios más bajos que los de la compañía.

12 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
¿Com s’implementa el creixement intern? - Desarrollo de productos: se ofrece un producto mejorado en los mercados en los que la empresa se encuentra presente. Por ejemplo, televisiones con 3D, pantalla plana, etc...

13 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
¿Com s’implementa el creixement intern? - Desarrollo de mercados: se trata de introducir nuestros productos en mercados nuevos. Por ejemplo, Telefónica vende telefonía móvil pero también tiene un producto de televisión como Imagenio.

14 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
¿Com s’implementa el creixement intern? - Diversificación: consiste en vender productos o servicios muy diferentes a lo que es nuestra actividad principal. Por ejemplo, Yamaha

15 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
Diferència entre creixement intern i creixement extern CREXEMENT EXTERN.- És produeix com a conseqüència de la adquisició, fusió, control o cooperació amb altres empreses per accedir a nous mercats. El creixement extern provoca la disminució del nombre d'empreses i l'augment de la mida de les que es mantenen. Exemples:, CAIXES D’ESTALVI EN L’ACTUALITAT

16 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
¿Cóm s’efectua el creixement extern? - Fusión: consiste en la disolución de dos o más sociedades que transpasan sus respectivos patrimonios a una nueva sociedad. Por ejemplo, Iberia y British Air Ways.

17 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
¿Cóm s’efectua el creixement extern? - Cooperación: consiste en un acuerdo entre distintas empresas a través del cual tratan de unir sus esfuerzos y aprovechar las ventajas que surgen de actuar conjuntamente. Una forma de cooperación muy importante son las franquicias. Este contrato permite a un pequeño empresario aprovechar las economías de escala del grupo en compras, promoción y reconocimiento de marcas y al gran grupo le permite incrementar sus rentas sin tener que asumir ninguna inversión y el cobro de canones.

18 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
¿Cóm s’implementa el creixement extern? - Absorción: se produce cuando una sociedad compra un patrimonio de otra u otras y lo integra en el suyo propio. Por ejemplo, BBVA y Banesto y Vosbagen.

19 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
¿Cóm s’efectua el creixement extern? - Participación: consiste en comprar una parte de las acciones de otra empresa para influir en ella. Por ejemplo, todos los bancos participan en grandes sociedades.

20 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
L’estratègia de diversificació Diversificació o integració horitzontal.-A partir de les línees de productes actual se n’afegeixen de nous (empreses com Nestlé en alimentació)

21 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
L’estratègia de diversificació Diversificació o integració vertical. Consisteix en afegir noves activitats en el mateix sector. Per exemple Inditex,

22 5.- EL CREIXEMENT DE L’EMPRESA
Diversificació heterogènia. Busca obrir-se a nou mercats diferents dels habituals de l’empresa. Per exemple Yamaha fabricant de motocicletes i d’instruments musicals.

23 6.- L’EMPRESA I LA GLOBALITZACIÓ
Externalització (outsourcing) (Pàgina 79) Artículo prensa


Descargar ppt "UNITAT 4.- L’EMPRESA I EL SEU DESENVOLUPAMEN"

Presentaciones similares


Anuncios Google