La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Esbozo da Parte III Obxectivo: estudar a conducta da empresa As empresas toman as suas decisións restrinxidas.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Esbozo da Parte III Obxectivo: estudar a conducta da empresa As empresas toman as suas decisións restrinxidas."— Transcripción de la presentación:

1 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Esbozo da Parte III Obxectivo: estudar a conducta da empresa As empresas toman as suas decisións restrinxidas por: i) Restrizóns tecnolóxicas (Tema 3A) ii) Restrizóns económicas (Tema 3B) iii) Restrizóns de mercado Tema 4: Competéncia perfeita Tema 5: Competéncia imperfeita Tema 5A: Monopólio Tema 5B: Competéncia monopolística e oligopólio

2 Capítulo 5B Restrizóns de mercado: Competéncia Oligopolista e Monopólio Pindyck e Rubinsfeld (2001, Cap.12) Frank (2001, Cap.13)

3 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Introduzón A escasez proporciona poder de mercado. O poder de mercado permite fixar prezos ás empresas a un nível superior ao custe marxinal. O poder de mercado depende: da estructura de mercado; e, da capacidade das empresas para diferenciar os seus produtos das competidoras.

4 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Esbozo do capítulo A competéncia monopolística Oligopólio A competéncia basada nos prezos Competéncia frente a colusión: o dilema do prisioneiro

5 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios Esbozo do capítulo

6 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Introduzón Tema 4: Características dos mercados perfeitamente competitivos: 1)As empresas son prezo-aceitantes. 2)Homoxeneidade do produto. 3)Libertade de entrada e saida. 4) Os factores de produzón son perfeitamente substitutivos a longo prazo. 5) as empresas e os consumidores posuen informazón perfeita.

7 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio I.- A competéncia monopolística Competencia monopolística versus competéncia perfeita: 1)As empresas non son prezo-aceitantes. 2)Heteroxeneidade do produto: produtos diferenciados. 3)Libertade de entrada e saida. 4) Os factores de produzón son perfeitamente substitutivos a longo prazo. 5) as empresas e os consumidores posuen informazón perfeita.

8 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio II.- Oligopólio Oligopólio versus competéncia perfeita: 1)As empresas non son prezo-aceitantes. 2)Homoxeneidade do produto ou produtos diferenciados. 3)Non hai libertade de entrada e saida. 4) Os factores de produzón son perfeitamente substitutivos a longo prazo. 5) as empresas e os consumidores posuen informazón perfeita.

9 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio II.- Oligopólio Competencia monopolística versus competéncia perfeita: 1)As empresas non son prezo-aceitantes. 2)Heteroxeneidade do produto: produtos diferenciados. 3)Libertade de entrada e saida. 4) Os factores de produzón son perfeitamente substitutivos a longo prazo. 5) as empresas e os consumidores posuen informazón perfeita.

10 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O grau de poder de monopólio que teña a empresa depende do éxito na diferenciazón do seu produto (produtos con substitutos imperfeitos). Exemplos desta estructura de mercado frecuente: Pasta dentífrica. Xabón. Os remedios para o catarro. As indústrias de pasta dentífrica e de automóbil (competéncia monopolística vs. oligopólio) I.- A competéncia monopolística

11 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Os ingredientes da competéncia monopolística Duas características clave: produtos diferenciados que son fácilmente substituíveis. Libertade de entrada e saída. A competéncia monopolística

12 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Una empresa monopolísticamente competitiva a corto e a largo plazo Cantidad $/Q Cantidad $/Q CM CMe CM CMe D CP IM CP D LP IM LP Q CP P CP Q LP P LP Corto plazo Largo plazo

13 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Observaciones (corto plazo): Curva de demanda de pendiente negativa: produto diferenciado. Demanda relativamente elástica: sustitutivos buenos. IM < P Os beneficios se maximizan cuando IM = CM. Esta empresa obtiene beneficios económicos. Una empresa monopolísticamente competitiva a corto e a largo plazo

14 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Observaciones (largo plazo): Os beneficios atraen a nuevas empresas (hay libertad de entrada). A demanda da empresa disminuirá a D LP. A produzón e el prezo da empresa caerán. A produzón da industria se incrementará. No hay beneficios económicos (P = CMe). P > CM: sigue teniendo poder de monopólio. Una empresa monopolísticamente competitiva a corto e a largo plazo

15 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Pérdida irrecuperable de eficiencia CMCMe Comparazón do equilibrio monopolísticamente competitivo e el perfectamente competitivo $/Q Cantidad $/Q D = IM QCQC PCPC CMCMe D LP IM LP Q CM P CM Cantidad Competéncia perfecta Competéncia monopolística

16 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A competéncia monopolística e la eficiencia económica: O poder de monopólio (diferenciazón) produce un prezo más alto que la competéncia perfecta. Si el prezo se reduce hasta el punto donde CM = D, el excedente do consumidor incrementará a una cuantía igual a la do área sombreada de color amarillo. A competéncia monopolística

17 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A competéncia monopolística e la eficiencia económica: Sin beneficios económicos a largo plazo, la produzón da empresa es inferior a la que minimiza el coste medio e se da un exceso de capacidad. A competéncia monopolística

18 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Preguntas: 1)Si el mercado se volviese competitivo, ¿qué ocurriría con la produzón e el prezo? 2)¿Debe regularse la competéncia monopolística? A competéncia monopolística

19 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Preguntas: 3)¿Cuál es el grau do poder do monopólio? 4)¿Cuál es la ventaja da diversidade de produtos? A competéncia monopolística

20 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A competéncia monopolística nos mercados de bebidas de cola e de café Os mercados de bebidas refrescantes e de café ilustran las características da competéncia monopolística.

21 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio As elasticidades da demanda de marcas de bebidas de cola e de café Bebidas de cola:Royal Crown-2,4 Coca-Cola-5,2 a -5,7 Café muido:Hills Brothers-7,1 Maxwell House-8,9 Chase and Sanborn-5,6 Marca Elasticidade da demanda

22 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Preguntas: 1)¿Por qué es la demanda de Royal Crown menos elástica con respecto al prezo da Coca-Cola? 2)¿Tienen estos dos mercados mucho poder de monopólio? 3)Defina la relazón entre la elasticidade e el poder de monopólio. As elasticidades da demanda de marcas de bebidas de cola e de café

23 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio II.- Oligopólio Características: Pocas empresas. O produto puede o no estar diferenciado. Barreras a la entrada.

24 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Exemplos: Automóviles. Siderurgia. Aluminio. produtos petroquímicos. Equipo eléctrico. Computadoras. Oligopólio

25 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio As barreras a la entrada son: Naturales: Economías de escala. Patentes. Tecnología. Reconocimiento de una marca. Oligopólio

26 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio As barreras a la entrada son: Medidas estratégicas: Para inundar el mercado. Para controlar la entrada de empresas. Oligopólio

27 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Intentos por gestionar una empresa: Medidas estratégicas. A conducta do seus rivales. Pregunta: ¿Cuáles serán las reacciones do seus rivales ante la bajada do prezo a un 10 por ciento por parte de Ford? Oligopólio

28 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O equilibrio en un mercado oligopolístico En un mercado perfectamente competitivo, en el monopólio e la competéncia competitiva, los produtores no tienen por qué considerar las reacciones de las empresas competidoras a la hora de eligir el nivel de produzón e fijan el prezo. En un mercado oligopolístico, los produtores deben considerar la reacción de las empresas competidoras, cuando eligen el nivel de produzón e fijan el prezo. Oligopólio

29 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O equilibrio en un mercado oligopolístico Descripzón do equilibrio: A empresas consigunos mejores resultados posibles e no tienen razón alguna para alterar su prezo o su nivel de produzón. Cada empresa tiene en cuenta a sus competidoras e supone que éstas hacen lo mismo. Oligopólio

30 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O equilibrio de Nash: Cada empresa obtiene el mejor resultado posible dados los resultados de las competidoras. Oligopólio

31 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O modelo de Cournot: O duopólio: Dos empresas que compiten entre sí. Bien homogéneo. As empresas consideran fijo el nivel de produzón do seu competidora. Oligopólio

32 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio CM 1 50 IM 1 (75) D 1 (75) 12,5 Si la Empresa 1 piensa que la Empresa 2 producirá 75 unidades, su curva de demanda se desplaza a la izquierda en esa cuantía. A decisión de produzón da empresa Q1Q1 P1P1 ¿Cuál será la produzón da Empresa 1 si la empresa 2 produce 100 unidades? D 1 (0) IM 1 (0) Si la Empresa 1 piensa que la Empresa 2 no producirá nada, su curva de demanda, D 1 (0), es la curva de demanda do mercado. D 1 (50)IM 1 (50) 25 Si la Empresa 1 piensa que la Empresa 2 producirá 50 unidades, su curva de demanda se desplaza a la izquierda en esa cuantía.

33 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio As curvas de reacción: O nivel de produzón que maximiza los beneficios de una empresa es una funzón decreciente da cantidade que piense que producirá la Empresa 2. Oligopólio

34 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Curva de reacción da Empresa 2 Q*2(Q 2 ) A curva de reacción da empresa 2 muestra su nivel de produzón en funzón de cuánto piense que producirá la 1. As curvas de reacción e el equilibrio de Cournot Q2Q2 Q1Q1 255075100 25 50 75 100 Curva de reacción da Empresa 1 Q* 1 (Q 2 ) x x x x A curva de reacción da Empresa 1 muestra cuánto produce en funzón de cuánto piense que producirá la 2. Las cruces corresponden al modelo anterior. En el equilibrio de Cournot, cada empresa supone correctamente cuánto producirá su competidora, y por lo tanto, maximiza sus propios beneficios. Equilibrio de Cournot

35 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Preguntas: 1)Si las empresas producen cantidades que se diferencian do equilibrio de Cournot, ¿las ajustarán hasta alcanzar el equilibrio de Cournot? 2)¿Cuándo es racional que cada empresa suponga que el nivel de produzón do seu competidora está fijo? Oligopólio

36 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Un exemplo de equilibrio de Cournot: Duopólio: A demanda de mercado es P = 30 - Q, donde Q = Q 1 + Q 2 CM 1 = CM 2 = 0 Una curva de demanda lineal Oligopólio

37 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Un exemplo de equilibrio de Cournot: Curva de reacción da Empresa 1: 11 )30( Ingresos totales, I 1 QQPQ 12 2 11 1211 30 )( QQQQ QQQQ Oligopólio Una curva de demanda lineal

38 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Un exemplo de equilibrio de Cournot: 12 21 211 2115 21 0 230 QQ QQ CM 1 IM 1 QQQ I 1 Curva de reacción da Empresa 2: Curva de reacción da Empresa 1: Oligopólio Una curva de demanda lineal

39 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Un exemplo de equilibrio de Cournot: 1030 20 10)2115(21 21 1 1 QP QQQ Q QQ 2 Equilibrio de Cournot = Oligopólio Una curva de demanda lineal

40 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O exemplo do duopólio Q1Q1 Q2Q2 Curva de reacción da Empresa 2 30 15 Curva de reacción da Empresa 1 15 30 10 Equilibrio de Cournot A curva de demanda es P = 30 - Q y las dos empresas tienen un coste marginal nulo.

41 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio e IM CM IM 0, cuando QQIM QQQQPQI I 15 Q 230 ) ( 2 Maximizazón de los beneficios con la curva de colusión Oligopólio

42 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A curva de contrato: Q 1 + Q 2 = 15 Muestra todos los pares de niveles de produzón Q 1 e Q 2 que maximizan los beneficios totales. Q 1 = Q 2 = 7,5 As empresas producen menos e obtienen más beneficios que en el equilibrio de Cournot. Oligopólio Maximizazón de los beneficios con la curva de colusión

43 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Curva de reacción da Empresa 1 Curva de reacción da Empresa 2 O exemplo do duopólio Q1Q1 Q2Q2 30 10 Equilibrio de Cournot 15 Equilibrio competitivo (P = CM; Beneficios = 0) Curva de colusión 7,5 Equilibrio de colusión Para las empresas, el resultado de la colusión es el mejor, seguido do equilibrio de Cournot e del equilibrio da competéncia.

44 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg Supuestos: Una empresa puede ser la primera en fijar su nivel de produzón. CM = 0 A demanda do mercado es P = 30 - Q, donde Q = produzón total. A Empresa 1 es la primera en fijar su nivel de produzón y, entonces, la Empresa 2 toma su decisión de produzón.

45 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Empresa 1: Debe considerar cómo reaccionará la Empresa 2. Empresa 2: Considera dado el nivel de produzón da Empresa 1 y, por lo tanto, el nivel de produzón viene dado por su curva de reacción de Cournot: Q 2 = 15 - 1/2Q 1 A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg

46 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Empresa 1: Elige Q 1 de tal manera que: 12 2 1111 30 0 Q - Q Q PQ I CM, CMIM, por lo tanto IM A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg

47 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Sustituyendo la curva de reacción da Empresa 2 por Q 2 : 5, 7 y 15:0 21 1111 QQIM QQI 2 11 11 2 111 2115 )21 (30 QQ QQQQI A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg

48 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Conclusión: A Empresa 1 produce el doble de lo que produce la 2. A Empresa 1 obtiene el doble de beneficios que la Empresa 2. Preguntas: ¿Por qué es más beneficioso ser el primero? ¿Qué modelo (Cournot o Stackelberg) es el más adecuado? A ventaja do que mueve primero: el modelo de Stackelberg

49 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A competéncia basada nos prezos A competéncia en las industrias oligopolísticas se basa nos prezos e no en el nivel da produzón. O modelo de Bertrand se utiliza para mostrar la competéncia basada nos prezos en una industria oligopolística que produce el mismo bien homogéneo.

50 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Supuestos: Bien homogéneo. A demanda do mercado es P = 30 - Q, donde Q = Q 1 + Q 2. CM = 3$ para las dos empresas e CM 1 = CM 2 = 3$. Modelo de Bertrand A competéncia basada nos prezos

51 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Supuestos: Equilibrio de Cournot: Supongamos que las empresas compiten eligiendo un prezo en lugar de una cantidad. para ambas empresas 81$ 12$P A competéncia basada nos prezos Modelo de Bertrand

52 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio ¿Qué reacción tendrán los consumidores ante esta diferencia de prezos? (Pista: considere la homogeneidade do bien). O equilibrio de Nash: P = CM; P 1 = P 2 = 3$ Q = 27; Q 1 & Q 2 = 13,5 A competéncia basada nos prezos Modelo de Bertrand

53 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio ¿Por qué no cobrar a un prezo más alto para obtener beneficios? ¿En qué se diferencian los resultados do modelo de Bertrand de los resultados do equilibrio de Cournot? O modelo de Bertrand muestra la importancia da eleczón da variable estratégica (el prezo frente al nivel de produzón). A competéncia basada nos prezos Modelo de Bertrand

54 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Críticas: Cuando las empresas producen un bien homogéneo, es más natural competir fijando las cantidades en lugar de los prezos. Aunque las empresas fijen el prezo e elijan el mismo prezo, ¿qué proporzón de las ventas totales irá a parar a cada una? Puede que las ventas no se dividan por igual entre ellas. A competéncia basada nos prezos Modelo de Bertrand

55 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A competéncia basada nos prezos con produtos diferenciados: As cuotas de mercado dependen no sólo de los prezos, sino también de las diferencias de diseño, rendimiento e durabilidade do produto de cada empresa. A competéncia basada nos prezos

56 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Supuestos: Duopólio: CF = 20$ CV = 0 produtos diferenciados A competéncia basada nos prezos

57 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Supuestos: A demanda da Empresa 1 es Q 1 = 12 - 2P 1 + P 2 A demanda da Empresa 2 es Q 2 = 12 - 2P 1 + P 1 P 1 e P 2 son los prezos que cobran las Empresas 1 e 2, respectivamente. Q 1 e Q 2 son las cantidades resultantes que venden. A competéncia basada nos prezos produtos diferenciados

58 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Fijazón de los prezos e do nivel de produzón: Cada empresa elige su prezo al mismo tiempo: 202-12 20)212( 20$ :1 Empresa 21 2 11 211 111 PPPP PPP QP A competéncia basada nos prezos produtos diferenciados

59 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Fijazón de los prezos e do nivel de produzón: Empresa 1: Si se considera fijo P 2 : 12 1 111 413 413 0412 PP P P2P2 PP Curva de reacción da Empresa 2 Curva de reacción da Empresa 1 prezo que maximiza los beneficios da Empresa 1 A competéncia basada nos prezos produtos diferenciados P2P2

60 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Curva de reacción da Empresa 1 O equilibrio de Nash en cuanto los prezos P1P1 P2P2 Curva de reacción da Empresa 2 4$ Equilibrio de Nash 6$ Equilibrio de colusión

61 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio ¿Es válida la prediczón do modelo de Stackelberg en cuanto a ser el primero cuando la variable a tener en cuenta es el prezo en lugar da cantidad? Pista: ¿estaría a favor de ser el primero en fijar los prezos? O equilibrio de Nash en cuanto los prezos

62 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble Caso práctico: 1)Procter & Gamble, Kao Soap, Ltd., y Unilever, Ltd estaban planeando entrar en el mercado de Gypsy Moth Tape. 2)As tres empresas eligirían sus prezos al mismo tiempo. produtos diferenciados

63 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Caso práctico: 3) Procter & Gamble tenía que tener en cuenta la fijazón de los prezos de las otras empresas cuando fijara el suyo. 4)CF = 480.000$ al mes e CV = 1 dólar por unidade en todas las empresas. produtos diferenciados Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble

64 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Caso práctico: 5)A curva de demanda de P&G era: Q = 3.375P -3,5 (P U ) 0,25 (P K ) 0,25 Donde P, P U, P K son los prezos de P&G, Unilever, e Kao, respectivamente. produtos diferenciados Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble

65 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Problema: ¿Qué prezo debería escoger P&G e cuántos beneficios se espera que obtuviesen? produtos diferenciados Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble

66 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Os beneficios de P&G (en miles de dólares al mes) 1,10-226-215-204-194-183-174-165-155 1,20-106-89-73-58-43-28-15-2 1,30-56-37-19215314762 1,40-44-25-61229466278 1,50-52-32-15320365268 1,60-70-51-34-18-1143044 1,70-93-76-59-44-28-13115 1,80-118-102-87-72-57-44-30-17 prezos (iguales)de los competidores ($) prezo de P&G ($)1,101,201,301,401,501,601,701,80

67 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Preguntas: 1)¿Por qué eligiría cada empresa un prezo de 1,40 dólares? Pista: recuerdo equilibrio de Nash. 2) ¿Cuál es el prezo que maximiza los beneficios na colusión? Un problema de fijazón de los prezos de Procter & Gamble

68 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero ¿Por qué no fija cada empresa el prezo de colusión de manera independiente para obtener los beneficios más elevados con una colusión explícita?

69 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Supongamos: 16$ 6$ : Colusión 12$ 4$ : Equilibrio de Nash 212 : Demanda da Empresa 2 212 : Demanda da Empresa 1 0$ 20$ e CV 12 21 P P PPQ PPQ CF Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero

70 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Resultados da fijazón de prezos: 4$204)6)(2(12)6( 20 20$ 206)4)(2(12)4( 20 $16 : Empresa 2 6$ :Empresa 1 111 222 QP QP P 4$ P P P Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero 6$

71 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A matriz de pagos correspondiente al juego de los prezos Empresa 2 Empresa 1 Cobrar 4$Cobrar 6$ Cobrar 4$ Cobrar 6$ 12$, 12$20$, 4$ 16$, 16$4$, 20$

72 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio As dos empresas participan en un juego no cooperativo. Cada empresa adopta por separado la mejor decisión para ella, teniendo en cuenta a su competidora. Pregunta: ¿Por qué ambas empresas eligirán 4 dólares, aunque cobrar 6 dólares proporcione beneficios más elevados? Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero

73 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Un exemplo clásico na teoría de juegos, llamado dilema do prisionero, ilustra el problema al que se enfrentan las empresas oligopolísticas. Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero

74 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Caso práctico: Dos prisioneros han sido acusados de colaborar na comisión de un delito. Se encuentran en celdas separadas e no pueden comunicarse. A cada uno se le pide que confiese su delito. Competéncia frente a colusión: O dilema do prisionero

75 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio -5, -5-1, -10 -2, -2-10, -1 A matriz de pagos correspondiente al dilema do prisionero Prisionero A ConfesarNo confesar Confesar No confesar Prisionero B ¿Qué haría? ¿Confesaría?

76 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Procter & Gamble en el dilema do prisionero Conclusiones: mercados oligopolísticos 1)A colusión tendrá como resultado beneficios más altos. 2)Tanto la colusión explícita como la implícita son posibles. 3) Una vez que se da la colusión, el incentivo para cobrar un prezo más bajo es significativo.

77 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Cobrar 1,40$Cobrar 1,50$ Cobrar 1,40$ Unilever e Kao Cobrar 1,50$ P&G 12$, 12$29$, 11$ 3$, 21$20$, 20$ A matriz de pagos do problema de prezos de P&G ¿Qué prezo debería elegir P & G?

78 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios Observaciones da conducta do oligopólio: 1) En algunos mercados oligopolísticos, una conducta de fijazón de prezos a tiempo, puede crear un entorno previsible en cuanto a la fijazón de prezos, pudiéndose aplicar una colusión implícita.

79 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Observaciones da conducta do oligopólio: 2)En otros mercados oligopolísticos, las empresas prefieren competir ferozmente, no pudiéndose generar colusión. As empresas se muestran reacias a modificar los prezos debido a la posible reacción do seus competidoras. En este caso, se da una rigidez de los prezos. Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios

80 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A curva de demanda quebrada $/Q Cantidad IM D Si la empresa baja los prezos, sus competidoras harán lo mismo y la demanda será inelástica. Si la empresa eleva los prezos, sus competidoras no lo harán y la demanda será elástica.

81 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio $/Q D P* Q* CM Mientras que el coste marginal se encuentre en el área vertical da curva de ingreso marginal, el prezo e el nivel de produzón se mantendrán. IM Cantidad A curva de demanda quebrada

82 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio As señales de los prezos: Colusión implícita na que una empresa anuncia una subida do prezo con la esperanza de que otras la imiten. As señales de los prezos e el liderazgo de prezos Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios

83 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Liderazgo de prezos: Pauta de fijazón de los prezos na que una empresa anuncia periódicamente las modificaciones do seus prezos e otras la secundan. Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios As señales de los prezos e el liderazgo de prezos

84 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O modelo da empresa dominante: En algunos mercados oligopolísticos, una gran empresa tiene una proporzón significativa de las ventas totales e un grupo de empresas más pequeñas abastece al resto do mercado. En ese caso, la gran empresa puede actuar como una empresa dominante e fijar un prezo que maximice sus propios beneficios. Implicaciones do dilema do prisionero para la fijazón de los prezos nos oligopólios

85 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A fijazón do prezo en una empresa dominante prezo Cantidad DD QDQD P* A este prezo, las empresas periféricas venden Q P, por lo que las ventas totales son Q T. P1P1 QPQP QTQT P2P2 CM D IM D SPSP A curva de demanda da empresa dominante es la diferencia entre la demanda do mercado (D) e la oferta de las empresas periféricas (S P ).

86 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Os cárteles Características: 1) Acuerdo explícito para fijar los prezos e los niveles de produzón. 2) Puede que no estén incluidas todas las empresas.

87 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Exemplos de cárteles eficaces: OPEP. Asociazón Internacional da Bauxita. Mercurio Europeo. Exemplos de cárteles que han fracasado: Cobre. Estaño. Café. Té. Cacao. Características: 3) Suelen ser internacionales: Os cárteles

88 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Características: 4) Condiciones para que teña éxito: Cada miembro se siente tentado a hacer trampas. Posibilidade de conseguir poder de monopólio: demanda inelástica. Os cárteles

89 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Comparazón da OPEP con el CIPEC: A mayoría de los cárteles suelen representar solamente una parte do mercado y, por lo tanto, actúan como la empresa dominante. Os cárteles

90 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O cártel do petróleo da OPEP prezo Cantidad IM OPEP D OPEP DTSCSC CM OPEP DT es la curva de demanda mundial total de petróleo, e S C es la curva de oferta competitiva. A demanda da OPEP es la diferencia entre las dos. Q OPEP P* A cantidade que maximiza los beneficios da OPEP se encuentra en el punto de interseczón de las curvas IM e CM. En esta cantidade la OPEP cobra el prezo P*.

91 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio OPEP: Coste marginal muy bajo. DT es inelástica. A oferta que no pertenece al OPEP es inelástica. D OPEP es relativamente inelástica. Os cárteles

92 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O cártel do petróleo da OPEP prezo Cantidad IM OPEP D OPEP DTSCSC CM OPEP Q OPEP P* O prezo sin cártel: prezo competitivo (P C ), donde D OPEP = CM OPEP QCQC QTQT PcPc

93 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O cártel do cobre do CIPEC prezo Cantidad IM CIPEC DT D CIPEC SCSC CM CIPEC Q CIPEC P* PCPC QCQC QTQT DT e S C son relativamente elásticas. D CIPEC es elástica. CIPEC tiene poco poder de monopólio. P* es parecido a P C.

94 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Observaciones: Para tener éxito: A demanda total no debe ser muy elástica con respecto al prezo. O cártel debe controlar casi toda la oferta mundial o la oferta de los produtores que no pertenecen al cártel no debe ser elástica con respecto al prezo. Os cárteles

95 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A cartelizazón do deporte interuniversitario Observaciones: 1)Hay muchas empresas (universidades). 2)Hay muchos consumidores (fans). 3)Beneficios muy elevados.

96 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Pregunta: ¿Cómo puede explicarse la existéncia de beneficios elevados en un mercado competitivo? (Pista: recuerdo cártel e la NCAA). A cartelizazón do deporte interuniversitario

97 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio O cártel da leche En la década de 1990, el gobierno destados Unidos redujo su apoyo a los prezos, por lo que el prezo da leche experimentó más fluctuaciones. En respuesta, el gobierno ha permitido a los seis estados de Nueva Inglaterra formar un cártel da leche (llamado Northeast Interstate Dairy Compact, NIDC).

98 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio A lesgislazón de 1999 permitía a los ganaderos procedentes de los estados al noreste que rodean el NIDC sumarse al NIDC, 7 en 16 estados al Sur para formar un nuevo cártel. A leche de soja puede que aumente su popularidad. O cártel da leche

99 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Resumen En un mercado monopolísticamente competitivo, las empresas compiten vendiendo produtos diferenciados, que son muy fáciles do seustituir unos por otros. En un mercado oligopolístico, sólo unas cuantas empresas llevan a cabo la mayor parte da produzón o toda.

100 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Resumen En el modelo do oligopólio de Cournot, las empresas toman sus decisiones de produzón al mismo tiempo e consideran fija la produzón da otra. En el modelo de Stackelberg, una empresa es la primera en fijar el nivel de produzón.

101 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Resumen O concepto de equilibrio de Nash también puede aplicarse a los mercados nos que las empresas producen bienes sustitutivos e compiten fijando el prezo. As empresas pueden obtener más beneficios coludiendo e acordando subir los prezos, pero la legislazón antimonopólio suele prohibirlo.

102 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Resumen O dilema do prisionero crea una rigidez de prezos nos mercados oligopolísticos. O liderazgo de prezos es un tipo de colusión implícita que a veces soslaya el dilema do prisionero. En un cártel, los produtores coluden explícitamente fijando los prezos e los niveles de produzón.

103 Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Fin do Capítulo 5B A competéncia monopolística e el oligopólio


Descargar ppt "Capítulo 5B: Competéncia monopolística e Oligopólio Esbozo da Parte III Obxectivo: estudar a conducta da empresa As empresas toman as suas decisións restrinxidas."

Presentaciones similares


Anuncios Google