La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Compartim el que feim: conviure en positiu a l’escola

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Compartim el que feim: conviure en positiu a l’escola"— Transcripción de la presentación:

1 Compartim el que feim: conviure en positiu a l’escola
CURS Compartim el que feim: conviure en positiu a l’escola Plans de convivència Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar

2 Cercle de presentació: 1. Nom, càrrec, centre docent
2. Què esperes del curs?

3 OBJECTIUS Promoure un millor clima de convivència en els centres educatius. Oferir un espai de reflexió i col·laboració que faciliti la tasca i permeti compartir bones pràctiques. Impulsar la millora dels plans de convivència. El pla de convivència Els cercles de diàleg Igualtat i novetats al protocol d'assetjament Dinamització de grups Cibermentors Participació i comunicació amb les famílies

4 per parelles i posada en comú
Qui ha participat en l’elaboració de la memòria de convivència del seu centre? Per a què serveix? per parelles i posada en comú

5 comissió de convivència
Qui forma part de la comissió de convivència? Al teu centre hi ha agent de coeducació? La comissió de convivència es reuneix més d’una vegada al mes? A la comissió de convivència s’ha tractat algun cas d’assetjament? Algú ha estat referent en un protocol d’assetjament?

6 Piràmide de la convivència

7 Però a vegades... Tenim poc temps per fer cohesió de grup, prevenir Deixam passar els problemes petits La convivència es centra en afrontar els conflictes greus

8 PLA DE CONVIVÈNCIA ÚTIL DIAGNÒSTIC PROPOSTES DAFO QUÈ FEIM
QUÈ VOLEM FER CONCRECIÓ: Com Qui Quan...

9 DAFO FACTORS INTERNS FACTORS EXTERNS POSITIU NEGATIU FORTALESES
OPORTUNITATS NEGATIU DEBILITATS AMENACES

10 Emplenar el DAFO a) Individualment (máx 5 min) b) Cooperativament

11 Portaveu: què ha estat el més fàcil/difícil?
Posada en comú Portaveu: què ha estat el més fàcil/difícil?

12 PLA DE CONVIVÈNCIA eines
DECRET PLANTILLA Característiques i entorn Objectius FORMACIÓ Accions previstes PROCEDIMENTS ESPECÍFICS CONFLICTES MEMÒRIA GESTIB

13 PLA DE CONVIVÈNCIA plantilla
(Piràmide) QUÈ FEIM QUÈ VOLEM FER INTERVENCIÓ 2 INTERVENCIÓ 1 PREVENCIÓ Àmbit > ALUMNAT PROFESSORAT FAMÍLIES CENTRE I ENTORN

14 PLA DE CONVIVÈNCIA temes
Programes Generals Programes d'acollida Programes de foment de la cohesió de grups Pràctiques restauratives Programa de mediació entre iguals (alumnes mediadors) Programes d'educació social i emocional Tutories entre iguals i altres formes d’ajuda entre l’alumnat Metodologies educatives avançades: aprenentatge cooperatiu, comunitat d’aprenentatge, projectes, ambients, etc. Programes pel bon ús de les tecnologies i Internet Mecanismes de participació Programes Específics Prevenció, detecció i intervenció en bullying i ciberbullying Foment de la igualtat i prevenció de la violència de gènere Foment de la interculturalitat i prevenció del racisme, xenofòbia Respecte a la diversitat sexual, prevenció de la homofòbia Prevenció de l’abús sexual Prevenció d’addiccions i drogodependència MESURES ORGANITZATIVES MESURES DE CORRECCIÓ FORMACIÓ AVALUACIÓ

15 Grups de 4 Emplenar graella (màx 10 min)

16 Posada en comú Portaveu: Quin color heu emplenat més?
Quin àmbit es treballa més? Quin tema es treballa manco? Dubtes?

17 projecte de COEDUCACIÓ
ORDRE OBJECTIU ACTUACIÓ DESENVOLUPAMENT/ CONCRECIÓ

18 PRIORITZAM OBJECTIUS Agent de coeducació
Respecte cap a la diversitat sexual Prevenció violència de gènere Sensibilitzar per implicar-se Deconstrucció del model amorós i del sistema binari (home/dona) Bon ús de les noves tecnologies Educació en valors igualitaris Participació de la comunitat educativa en el projecte de coeducació Coordinació amb centres i entitats de l’entorn Activitats per potenciar el coneixement, la confiança i el respecte entre les persones Acord generalitzat i coherència en les actuacions Agent de coeducació Comissió d’igualtat/coeducació Formació Llenguatge inclusiu Visibilitat de les dones Modificació rols de gènere Implicació/lideratge equip directiu Educació afectiva i sexual Revisió del material educatiu Activitats extraescolars i complementàries

19 La coeducació als plans de convivència:
GRUPS DE 4 Prioritzam objectius (seleccionam-ne 3)

20 Posada en comú Portaveu: votació 5, 3, 1

21 exemple de projecte de COEDUCACIÓ
ORDRE OBJECTIU ACTUACIÓ DESENVOLUPAMENT/CONCRECIÓ Analitzar el sexisme al centre Revisió llenguatge cartelleria Selecció de llibres/material didàctic amb perspectiva de gènere Responsable: A quins grups/matèries: Quan: Eines: Avaluació: 2 Visibilitzar dones il·lustres Educació afectiva i sexual en igualtat 1 Designar un/a agent de coeducació Detecció de necessitats (igualtat d’oportunitats, LGTBIfòbia...) Foment de la llibertat d’identitat de gènere i d’orientació sexual (Protocol trans) Coordinació, dinamització i suport al professorat Participar en la gestió dels conflictes Celebració del 8 de març Responsables: Temporalització: Materials: 3 Formació

22 GRUPS DE 4 Emplenar graella (màx 10 min)

23 Una actuació que posareu en marxa al vostre centre
Posada en comú Una actuació que posareu en marxa al vostre centre

24 L’equip Marta Escoda Trobat mescodatrobat@dgice.caib.es
Elena Navarro Duch                 Mica Garau López Aina Amengual Rigo Totes:

25 Moltes gràcies Tel


Descargar ppt "Compartim el que feim: conviure en positiu a l’escola"

Presentaciones similares


Anuncios Google