La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Eavaluado PROPOSTA D’ADAPTACIÓ DEL GAME PERFORMANCE ASSESSMENT INSTRUMENT (GPAI) PER AVALUAR LA IMPLICACIÓ I LA COOPERACIÓ EN ELS JOCS DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Eavaluado PROPOSTA D’ADAPTACIÓ DEL GAME PERFORMANCE ASSESSMENT INSTRUMENT (GPAI) PER AVALUAR LA IMPLICACIÓ I LA COOPERACIÓ EN ELS JOCS DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ."— Transcripción de la presentación:

1 eavaluado PROPOSTA D’ADAPTACIÓ DEL GAME PERFORMANCE ASSESSMENT INSTRUMENT (GPAI) PER AVALUAR LA IMPLICACIÓ I LA COOPERACIÓ EN ELS JOCS DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Autor: Joel Piñero Mesa , Tutora: Eloisa Lorente Catalan OBJECTIU INSTRUMENT D’AVALUACIÓ ELEGIT: Sistema de registre de successos en el joc: Realitzar una proposta d’avaluació dels esports de col·laboració-oposició basada en el GPAI posant èmfasi en la implicació i cooperació en el joc. L’ensenyament d’aquests esports es fa sota el Teaching Games For Understandig (TGFU) i el tipus d’avaluació segons l’agent avaluador serà la coavaluació. GPAI Avaluació del rendiment i implicació en el joc: Variables del joc: Moviment base. Ajust. Presa de decisions. Execució de l’habilitat. Cobrir (ajuda defensiva). Recolzament (suport). Guardar/marcar. Sistema de registre d’esdeveniments: MARC TEÒRIC Què és el Teaching Games for Understanding? El Teaching Games for Understanding (TGfU) és una metodologia basada en l’ensenyament comprensiu dels jocs tàctics. Posa l’alumnat en una situació de joc on la tàctica, presa de decisions, resolució de problemes i l'habilitat es desenvolupen en el mateix temps. ORIENTACIONS D’APLICACIÓ DE L’INSTRUMENT PER AL PROFESSORAT Avaluació inicial mitjançant criteris d’avaluació inicials (Reial Decret). Necessari establir criteris clars i entenedors per a tot l’alumnat útils per a la coavaluació o avaluació entre iguals. Cal una familiarització i entrenament per a la seva aplicació per part de l’alumnat. Mitchell, Griffin i Oslin (2003) Bunker & Thorpe (1982) PROPOSTA D’ADAPTACIÓ DEL GPAI LIMITACIONS DE L’INSTRUMENT Currículum de l’Educació Física Reial Decret 1631/2006. Text modificat pel RD 1146/2011 (Annex II.3.) Instrument d’avaluació dels esports de col·laboració-oposició. La limitada carga horària de l’Educació Física al currículum. El gran número d’alumnes per classe i saturació del professor. La diversitat de nivells de joc. Curs escolar: Alumnnat de 3r d’ESO. Competències que tenen relació amb l’instrument adaptat: Social i ciutadana: treball en equip. Interacció amb el món físic: activitat. Matemàtica: càlcul de les mesures. Lingüística: comunicació alumnes. Aprendre a aprendre: Tàctiques. Autonomia i iniciativa personal: emetre judicis al company. Esports: Futbol, Rugby, Hockey, Bàsquet i Handbol. Avaluació de la implicació i cooperació en el joc. Variables del joc: Presa de decisions. Posicionament (atac i defensa). Cooperació defensiva. Atac cooperatiu. CONCLUSIONS Instrument que avalua a l’aumnat tenint en compte el Currículum de l’Educació Física. Dóna oportunitats a tot l’alumnat independentment del seu nivell d’habilitat, ètnia o gènere. L’alumnat aprèn sabent com i què fer en situacions tàctiques reals de joc. Prospectiva: aplicació de l’instrument en un centre escolar. Referències bibliogràfiques: Bunker, D., Thorpe, R. (1982). A model for the teaching of games in the secondary school. Bulletin of Physical Education, 10, 9–16. Griffin, L.L., Mitchell, S., Oslin, J. (2003). Sports Foundation for elementary physical education: A tactical games approach. Champaign, IL: Human Kinetics. Reial decret 1146/2011.Text modificat del RD1631/2006 (Annex II.3.).


Descargar ppt "Eavaluado PROPOSTA D’ADAPTACIÓ DEL GAME PERFORMANCE ASSESSMENT INSTRUMENT (GPAI) PER AVALUAR LA IMPLICACIÓ I LA COOPERACIÓ EN ELS JOCS DE COL·LABORACIÓ-OPOSICIÓ."

Presentaciones similares


Anuncios Google