La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Artritis Reumatoide Malaltia inflamatòria crònica, sistèmica i progressiva que afecta a les articulacions Malaltia inflamatòria crònica, sistèmica i progressiva.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Artritis Reumatoide Malaltia inflamatòria crònica, sistèmica i progressiva que afecta a les articulacions Malaltia inflamatòria crònica, sistèmica i progressiva."— Transcripción de la presentación:

1 Artritis Reumatoide Malaltia inflamatòria crònica, sistèmica i progressiva que afecta a les articulacions Malaltia inflamatòria crònica, sistèmica i progressiva que afecta a les articulacions Es caracteritza per: Es caracteritza per: –Sinovitis simètrica –Erosions articulars –Manifestacions extraarticulares –Presència del Factor Reumatoide Dr Jordi Fiter Reumatologia HUSD

2 Teràpies biològiques Teràpies dirigides específicament contra factors cel·lulars o moleculars implicats en la patogenia de lAR Teràpies dirigides específicament contra factors cel·lulars o moleculars implicats en la patogenia de lAR Gran eficàcia clínica per controlar els símptomes de la malaltia Gran eficàcia clínica per controlar els símptomes de la malaltia Acció ràpida. Gran potència antiinflamatòria. Acció ràpida. Gran potència antiinflamatòria. Problemes Problemes –Eficàcia parcial –Efecte sostre o ceiling –Resposta transitòria –Cost econòmic alt –Possibles toxicitats greus

3 Agents biològics (Anti TNF). Infliximab, etanercept i adalimumab. Infliximab, etanercept i adalimumab. Fàrmacs amb acció anti-TNF (factor de necrosi tumoral) i gran eficàcia terapèutica Fàrmacs amb acció anti-TNF (factor de necrosi tumoral) i gran eficàcia terapèutica Risc dimmunodepressió Risc dimmunodepressió Infeccions Infeccions Tuberculosi Tuberculosi Linfomes Linfomes Cost elevat Cost elevat Agents biològics (Anti IL-1). Anakinra Anakinra

4 Pathophysiological Role of Cytokines and Other Mediators and Their Inhibitors in RA Scott D, Kingsley G. N Engl J Med 2006;355:704-712 Anti-TNF

5 Paper del TNF El TNF es una citoquina clau en la patogenia de lAR Mitjancer dels fenòmens inflamatoris Mitjancer dels fenòmens inflamatoris Modula la destrucció articular Modula la destrucció articular Participa en la producció dels símptomes extra-articulars de la inflamació Participa en la producció dels símptomes extra-articulars de la inflamació Regula els nivells de molècules d'adhesió responsables de la migració limfocitaria. Regula els nivells de molècules d'adhesió responsables de la migració limfocitaria.

6 Antagonistes del TNF: Característiques Structure Human mAbTNF receptor-IgG1 Chimeric mAb Fusion Protein Binding target TNFTNF, Lymphotoxin TNF Binding affinity2.3x10 10 10 10 1.8x10 9 Half-life ~14 days 3-5.5 days 8-10 days Administration sc sc iv PreparationLiquidLyo Lyo Dose 40 mg 25 mg 3-10 mg/kg c/2w2c/w q4-8w UseAlone or with AloneWith MTX only MTXor with MTX Adalimumab EtanerceptInfliximab mAb=monoclonal antibody

7 Infliximab (Remicade). Artritis reumatoide, espondilitis anquilosant, artritis psoriasica, malaltia de Crohn, psoriasi. Artritis reumatoide, espondilitis anquilosant, artritis psoriasica, malaltia de Crohn, psoriasi. Ac Monoclonal químeric anti-TNF. Suneix al TNF soluble i al TNF unit a receptors. Ac Monoclonal químeric anti-TNF. Suneix al TNF soluble i al TNF unit a receptors. Dosi 3 mg/Kg ev a les 0, 2, 6 setmanes i després cada 8 setmanes Dosi 3 mg/Kg ev a les 0, 2, 6 setmanes i després cada 8 setmanes Administració a Hospital de Dia (2-3 hores) Administració a Hospital de Dia (2-3 hores) En monoterapia aparició danticossos neutralitzants. En monoterapia aparició danticossos neutralitzants. La combinació amb metotrexato millora la eficàcia i evita la formació danticossos. La combinació amb metotrexato millora la eficàcia i evita la formació danticossos.

8 Etanercept (Enbrel). Artritis reumatoide, espondilitis anquilosant, artritis psoriasica, psoriasi, artritis crònica juvenil Artritis reumatoide, espondilitis anquilosant, artritis psoriasica, psoriasi, artritis crònica juvenil Proteïna de fusió formada pel receptor p75 soluble del TNF i la porció Fc de la IgG1 Proteïna de fusió formada pel receptor p75 soluble del TNF i la porció Fc de la IgG1 No indueix anticossos neutralitzants No indueix anticossos neutralitzants Administració subcutània Administració subcutània 25 mg/ 2 vegades cada setmana 25 mg/ 2 vegades cada setmana 50 mg/ cada setmana 50 mg/ cada setmana Eficàcia i seguretat a llarg termini (7 anys) Eficàcia i seguretat a llarg termini (7 anys) Remissióclínica als 3 anys: 40% Remissióclínica als 3 anys: 40%

9 Adalimumab (Humira). Artritis reumatoide, espondilitis anquilosant, artritis psoriàsica. Artritis reumatoide, espondilitis anquilosant, artritis psoriàsica. 40 mg sc cada 2 setmanes 40 mg sc cada 2 setmanes Eficàcia i seguretat a llarg termini (7 anys) Eficàcia i seguretat a llarg termini (7 anys) Resposta clínica ràpida i mantinguda Resposta clínica ràpida i mantinguda Remissióclínica als 2 anys: 50%. Remissióclínica als 2 anys: 50%.

10 Adalimumab Dirigit específicament contra TNF Dirigit específicament contra TNF Pot administrar-se en monoterapia o combinat amb metotrexato Pot administrar-se en monoterapia o combinat amb metotrexato Ben tolerat, amb una baixa incidència de reaccions al·lèrgiques (<1%) Ben tolerat, amb una baixa incidència de reaccions al·lèrgiques (<1%) Vida mitja aproximada 12-13 dies Vida mitja aproximada 12-13 dies Administració subcutània cada 2 setmanes Administració subcutània cada 2 setmanes Data on file.

11 *P<0.001 vs placebo. Resposta significativa ACR a 24 setmanes (Tractament combinat amb MTX) ARMADA 40 mg c/2 setmanes

12 III Consens SER sobre teràpies biològiques Els tres anti-TNF han demostrat una gran eficàcia clínica Els tres anti-TNF han demostrat una gran eficàcia clínica No hi ha estudis sobre superioritat dalgun dels anti-TNF No hi ha estudis sobre superioritat dalgun dels anti-TNF La falta de resposta a un anti-TNF no implica una mala resposta a un altre anti-TNF La falta de resposta a un anti-TNF no implica una mala resposta a un altre anti-TNF Tractar amb anti-TNF després del fracàs terapèutic de 2 o més FAME Tractar amb anti-TNF després del fracàs terapèutic de 2 o més FAME Es recomana la combinació amb metotrexato Es recomana la combinació amb metotrexato No combinar anti-TNF amb altres teràpies biològiques No combinar anti-TNF amb altres teràpies biològiques

13 III Consens SER sobre teràpies biològiques Avaluació prèvia Avaluació prèvia –Descartar infecció activa –Descartar tuberculosi (Antecedents, Tuberculina PPD, Booster, Radiografia de tòrax) –Si sospita de TBC antiga o latent: quimioprofilaxi –No donar vacunes amb virus vius atenuats (BCG, febre groga, SPR, varicel·la, tifus) Riscos Riscos –Infeccions bacterianes –Tuberculosi –Reaccions al.lèrgiques –Neoplàsies

14 Serious Adverse Events Associated with TNF Inhibitors Scott D, Kingsley G. N Engl J Med 2006;355:704-712

15 III Consens SER sobre teràpies biològiques Contraindicacions Contraindicacions –Infecció activa –Embaràs / Lactància –Insuficiència cardíaca congestiva grau III / iV –Malalties desmielinitzants –Neoplàsies

16 Teràpies anti IL-1 Neutrophils Osteoclasts Bone Cartilage Osteoblasts Chondrocytes Bone Synovial Space IL-6 PGE 2 IL-8 Synovial membrane Capsule Pannus OsteoblastsOsteoclasts IL-1

17 Activació monocits/ macrofags Activació condrocits Inducció proliferació de fibroblastes Activació osteoclastes Inflamació Formació de pannus sinovial Fibrillació del cartilag Resorció òssia IL-1 Paper de IL-1 en el procès inflammatori i en la destrucció articular

18 Anakinra (Kineret). Artritis reumatoide, Artritis Crònica Juvenil (Still). Artritis reumatoide, Artritis Crònica Juvenil (Still). Forma recombinant del antagonista del receptor de IL-1 Forma recombinant del antagonista del receptor de IL-1 Acció anti IL-1 Acció anti IL-1 100 mg sc cada día 100 mg sc cada día Poc utilitzat. Menor eficàcia que els anti-TNF Poc utilitzat. Menor eficàcia que els anti-TNF Problemes: Reacció cutània punt dinjecció Problemes: Reacció cutània punt dinjecció

19 Teràpies biològiques sense indicació aprovada (Us compassiu). Rituximab (Mabthera) Rituximab (Mabthera) Abatacept (Orencia) Abatacept (Orencia) Tocilizumab (Actemra) Tocilizumab (Actemra)

20 Rituximab Rituximab es un anticòs monoclonal quimèric anti-CD20 que selectivament deplecciona els limfocits B Rituximab es un anticòs monoclonal quimèric anti-CD20 que selectivament deplecciona els limfocits B Dosi: 2 infusions de 1gram separades 2 setmanes Dosi: 2 infusions de 1gram separades 2 setmanes Combinació amb metotrexato Combinació amb metotrexato Indicació: AR resistent al tractament amb anti-TNF Indicació: AR resistent al tractament amb anti-TNF Retractament: 6-12 mesos Retractament: 6-12 mesos

21 Rituximab – mecanisme dacció B cell Macrophage B-cell lysis B cell Apoptosis Complement cascade Rituximab inicia la lisis dels limfocitos B induïda per complement Rituximab inicia la lisis dels limfocitos B induïda per complement Rituximab inicia la citotoxicidad mediada per macrofags y cellules killer Rituximab inicia la citotoxicidad mediada per macrofags y cellules killer Rituximab indueix lapoptosi. Rituximab indueix lapoptosi.

22 Pathophysiological Role of Cytokines and Other Mediators and Their Inhibitors in RA Scott D, Kingsley G. N Engl J Med 2006;355:704-712 BloquiexCo-estimulació

23 Abatacept (Orencia). Artritis reumatoide. Artritis reumatoide. CTLA4-Ig (abatacept) Proteïna de fusió formada pel receptor CTLA4 unit al Fc de IgG1 humana. CTLA4-Ig (abatacept) Proteïna de fusió formada pel receptor CTLA4 unit al Fc de IgG1 humana. Inhibeix la unió del receptor coestimulador CD28 amb CD80/86, amb bloqueig de la segona senyal dactivació dels limfocits T. Inhibeix la unió del receptor coestimulador CD28 amb CD80/86, amb bloqueig de la segona senyal dactivació dels limfocits T. (la 1ª senyal dactivació es depenent de lantígen) (la 1ª senyal dactivació es depenent de lantígen) Eficàcia en pacients que no responen a metotrexato Eficàcia en pacients que no responen a metotrexato Eficàcia en pacients amb resposta inadecuada a anti TNF. Eficàcia en pacients amb resposta inadecuada a anti TNF. Administració ev. (Hospital de dia) Administració ev. (Hospital de dia) Risc de neoplàsia (??) Risc de neoplàsia (??)

24 Tocilizumab Artritis reumatoide, Still. Artritis reumatoide, Still. Acció anti IL-6 Acció anti IL-6 Ac monoclonal quimeric anti IL-6 Ac monoclonal quimeric anti IL-6 En fase dinvestigació clínica En fase dinvestigació clínica Eficàcia discutida (?) Eficàcia discutida (?) Milloren les manifestacions sistèmiques Milloren les manifestacions sistèmiques Poc efecte sobre les tumefaccions articulars Poc efecte sobre les tumefaccions articulars


Descargar ppt "Artritis Reumatoide Malaltia inflamatòria crònica, sistèmica i progressiva que afecta a les articulacions Malaltia inflamatòria crònica, sistèmica i progressiva."

Presentaciones similares


Anuncios Google