La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PROTOCOL PER AL CONTROL DELS ANTICOAGULANTS ORALS ANTAGONISTES DE LA VITAMINA K JORDI HIERRO I RIU DIRECCIÓ ADJUNTA DAFERS ASSISTENCIALS INSTITUT CATALÀ

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PROTOCOL PER AL CONTROL DELS ANTICOAGULANTS ORALS ANTAGONISTES DE LA VITAMINA K JORDI HIERRO I RIU DIRECCIÓ ADJUNTA DAFERS ASSISTENCIALS INSTITUT CATALÀ"— Transcripción de la presentación:

1 PROTOCOL PER AL CONTROL DELS ANTICOAGULANTS ORALS ANTAGONISTES DE LA VITAMINA K JORDI HIERRO I RIU DIRECCIÓ ADJUNTA DAFERS ASSISTENCIALS INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

2 2 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K Perquè shan actualitzat els de lany 2003? Tot avança i canvia.

3 3 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K Perquè shan actualitzat els de lany 2003? Hi han més professionals sanitaris implicats en el procés i sels ha de donar més informació i consensuada.

4 4 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K Perquè shan actualitzat els de lany 2003? El nombre de pacients i indicacions va augmentant.

5 5 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K Amb qui shan actualitzat i com sha fet ? Grup de treball de metges especialistes en hematologia i hemoteràpia, metges datenció primària, i amb la col·laboració de la societat catalana de hematologia i hemoteràpia i la societat catalana de medicina familiar i comunitària (CAMFIC). Col·laboracions daltres societats i professionals que han enriquit el document amb comentaris Reunions periòdiques durant un any. - Debat, discussions i consens final.

6 6 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K Que conté de novetat? Nou títol. Inclou una presentació i una introducció. Actualització dels continguts: fàrmacs i altres amb taules. Es comenta el tema dels coagulometres i la seva ISO. Col·locar uns breus apartats dautocontrol i deducació sanitària.

7 7 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K INDICACIONS, NIVELLS TERAPÈUTICS I DURADA DEL TRACTAMENT I 1. Prevenció primària i secundària de la malaltia tromboembòlica venosa 2. Prevenció primària i secundària de l'embolisme d'origen cardíac Fibrilació auricular (FA)no valvular crònica o paroxística Aleteig auricular FA i cardioversió electiva Prolapse de la vàlvula mitral Pròtesis valvulars mecàniques Biopròtesis valvulars Infart agut de miocardi (IAM) Miocardiopatia dilatada

8 8 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K INDICACIONS, NIVELLS TERAPÈUTICS I DURADA DEL TRACTAMENT II 3. Altres indicacions Dissecció de caròtides Prevenció de l'oclusió després de cirurgia arterial perifèrica 4. Associació d'antiagregants i anticoagulants antagonistes de la vitamina K

9 9 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K CONTRAINDICACIONS DELS ANTICOAGULANTS ANTAGONISTES DE LA VITAMINA K 1. Absolutes 2. Relatives MANEIG CLÍNIC 1. Inici dels anticoagulants antagonistes de la vitamina K (AVK) 2. Anticoagulació excessiva sense manifestacions hemorràgiques 3. Actitud davant el tromboembolisme tot i una una correcta anticoagulació 4. Actitud terapèutica en l'embolisme cerebral d'origen cardíac INTERFERÈNCIES D'ALTRES FÀRMACS AMB ELS ANTICOAGULANTS ANTAGONISTES DE LA VITAMINA K 1. Fàrmacs que interfereixen a més constància i intensitat 2. Fàrmacs que interfereixen de forma inconstant 3. Fàrmacs que no interfereixen de manera rellevant 4. Productes d'herboristeria

10 10 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K ACTUACIÓ EN SITUACIONS ESPECIALS 1. Intervencions quirúrgiques i procediments invasius Cirurgia major programada Cirurgia major d urgència Procediments quirúrgics menors 2. Procediments odontològics Extraccions dentals Neteja bucal

11 11 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K 3. Profilaxi de l'endocarditis bacteriana Diagnòstics en els quals està indicada la profilaxi Procediments odontològics en els quals està indicada la profilaxi Procediments esofàgics i del tracte respiratori Procediments gastrointestinals i genitourinaris 4. Gestació 5. Hipertensió pulmonar 6. Recomanacions per a ladministració de fàrmacs per via intramuscular i subcutània

12 12 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K COMPLICACIONS HEMORRÀGIQUES 1. Hemorràgies amb risc vital imminent 2. Hemorràgies greus sense risc vital imminent 3. Hemorràgies menors 4. Maneig del pacient després d'una hemorràgia 5. Recomençament de lanticoagulació després d'una hemorràgia cerebral. INFORMATITZACIÓ DEL PROCÉS CONTINGUT DE L'INFORME PER AL PACIENT

13 13 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K GARANTIA DE QUALITAT 1. Control clínic de qualitat 2. Avaluació de la incidència de complicacions 3. Control analític AUTOCONTROL I AUTOMANEIG EDUCACIÓ SANITÀRIA

14 Documents annexats: Protocols sencers 14 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K

15 15 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K Que no conté AVUI? Informació sobre els nous fàrmacs : - Hi han varius en ús, però encara no formen part de lactivitat diària del metge en la seva prescripció, tenen per ara una prescripció molt limitada. A la propera actualització anual, ja posarem lapartat amb els links corresponents.

16 16 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K Document estàtic? NO S actualitzarà cada any, sobre tot : fàrmacs i altres temes que vagin sorgint. Anirà sol per la web del Departament de Salut? NO Ens hem coordinat amb el Centre dinformació de medicaments de Catalunya (CEDIMCAT) ja que hem pactat els documents pels pacients (provisional).

17 17 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K OBJECTIUS FUTUR Actualitzar la informació de manera periòdica : - Links nacionals i internacionals. Informar als professionals sanitaris: - Avenços en diagnòstic, control i terapèutica - Afegir nous professionals a aquest procés assistencial Fer documents complementaris pels pacients: - Informatius i guies de suport. Coordinar- se amb les institucions sanitàries i altres.

18 18 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K Agraïments Grup de treball, societats i professionals sanitaris. Professionals sanitaris que els utilitzaran i ens trametran les seves crítiques, suggeriments.

19 Documents annexats: Guia pràctica CEDIMCAT ( provisional) 19 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K

20 20 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K

21 21 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K

22 22 Protocol per al control dels anticoagulants orals antagonistes de la Vit. K


Descargar ppt "PROTOCOL PER AL CONTROL DELS ANTICOAGULANTS ORALS ANTAGONISTES DE LA VITAMINA K JORDI HIERRO I RIU DIRECCIÓ ADJUNTA DAFERS ASSISTENCIALS INSTITUT CATALÀ"

Presentaciones similares


Anuncios Google