La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Tema 3. Aplicacions de les TIC a l’educació.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Tema 3. Aplicacions de les TIC a l’educació."— Transcripción de la presentación:

1 Tema 3. Aplicacions de les TIC a l’educació.
Mòdul I. Les TIC i l’educació

2 Implicació de les xarxes a l’educació Usos educatius d’Internet
Esquema de continguts Implicació de les xarxes a l’educació Usos educatius d’Internet Les xarxes: espai de comunicació i informació compartida. Les xarxes com a espai de formació. Els entorns d’e-a basats en les xarxes. Noves Tecnologies i educació a distància. Educació 2.0

3 Implicacions de les xarxes a l’educació
Dimensió social Interacció Dimensió espai-temporals Canvis de rols Nous models d’ensenyança Producció i distribució de materials

4 Dimensió espai-temporal
Mateix temps Diferent temps Mateix lloc Comunicació directa Comunicació intervinguda assíncrona Diferent lloc Comunicació intervinguda síncrona

5 Usos educatius de les xarxes
Com a mitjà didàctic i recurs d’aprenentatge a l’ensenyança presencial. Investigació, colaboració i intercanvi d’informació Font d’informació i comunicació interpersonal. Autoformació o educació informal. Administració i gestió educativa Distribució de cursos i estudis online Xarxes d’aules o cercles d’aprenentatge Institucions de formació a Internet

6 Materials d’autoaprenentatge
Bases de dades online Revistes online Llibres electrònics Aplicacions online Guíes d’estudi Propostes de pràctiques Apunts, esquemes de continguts Tutorials Aplicacions multimèdia Simulacions Mapes conceptuals Laboratoris virtuals Diari electrònic, weblog.

7 Estratègies didàctiques
Accés a continguts: accés a materials, recerca i recuperació de la informació… Demostratives: demostracions, estudi de casos Expositives: presentacions online, conferències simposium, taula redona, panell d’experts. Participatives: fòrums, debats, treball en grup… Colaboratives: treball per projectes…

8 Eines Aplicacions Internet Videoconferències Plataformes de formació…
Comunicació Informació Web 2.0 Videoconferències Plataformes de formació… …sistemes dissenyats específicament per a l’àmbit educatiu i que possibiliten el disseny, distribució, gestió i interacció de cursos accessibles a través de les xarxes.

9 Característiques de la VC
Comuniació a temps real Simultaneitat d’imatge i so Bidireccionalitat Transmissió de imatges, so i dades Punt a punt/multipunt Diferents tipus de videoconferència

10 Tipus de VC Segons la direccionalitat de la comunicació A
V Unidireccional V video – 2 audio V video – 2 audio

11 Possibilitats tècniques
Permet establir comunicació visual entre els participants. Participació/intervenció dels alumnes des de qualsevol lloc. Utilització de diferents mitjans tecnològics Permet connexió amb recursos externs.

12 Plataformes de formació
…sistemes dissenyats específicament per a l’àmbit educatiu i que possibiliten el disseny, distribució, gestió i interacció de cursos accessibles a través de les xarxes.

13 Característiques tècniques de les plataformes de formació
- Accés remot Utilitza un navegador Multiplataforma Estructura servidor/client Accés restringit Interfaç gràfica Utilitzen pàgines HTML Accés a recursos Actualització de la informació Presentació de la informació Estructura de la informació hipertextual Diferents nivells d’usuaris

14 Característiques educatives de les plataformes de formació
Seguiment del progrés de l’estudiant Comunicació interpersonal Treball colaboratiu Gestió i administració dels alumnes Creació d’exercicis d’avaluació i autoavaluació Accés a la informació i continguts d’aprenentatge Interacció

15 Web 2.0 Definició des de 3 perspectives:
Visió tecnològica-instrumental Passam d’una web estàtica a una web dinàmica Visió filosòfica Filosofia de la comunicació No és una eina que durà a la tecnificació de l’escola. El control sobre els continguts el té l’usuari Dona importància a les persones. Visió social Construcció del coneixement de forma colectiva Ús de les xarxes socials

16 Evolució

17 Eines

18 Característiques

19 Educació 2.0 Quin serà doncs el paper del docent?
Com serà la comunicació? Com serà l’aprenentatge? S’hauran d’establir noves metodologies? Quin serà el paper de l’alumne? Suposa canvis?


Descargar ppt "Tema 3. Aplicacions de les TIC a l’educació."

Presentaciones similares


Anuncios Google