La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PREINSCRIPCIÓ DE QUART.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PREINSCRIPCIÓ DE QUART."— Transcripción de la presentación:

1 PREINSCRIPCIÓ DE QUART

2 ASSIGNATURES COMUNES Llengua Catalana Llengua Castellana Anglès
3 hores Llengua Castellana 3 Anglès Matemàtiques 4 Ciències Socials Educació Física 2 Tutoria 1

3 ASSIGNATURES COMUNES Educació ètico-cívica Projecte de recerca 1 hora
Treball de curs que substitueix al crèdit de síntesi de 4t. Història del cinema - Vivendes sostenibles - Creació de pàgines web – Viatge per terres catalanes. 1 hora

4 Assignatures optatives
Biologia i geologia Física i química Tecnologia Informàtica Llatí Francès Visual i plàstica Música 3 optatives de 3 hores setmanals cadascuna

5 BIOLOGIA I GEOLOGIA Història i evolució de la Terra i dels éssers vivents. Geologia: els canvis que ha patit el planeta i les empremtes que han deixat en ell. Biologia: Genètica i evolució: els canvis que han patit els organismes i el futur de la evolució. Treball amb TIC: Google Earth i pàgines de l’Institut Cartogràfic i Servei Geològic de Catalunya. Pàgines de divulgació en genètica i història de la genètica.

6 FÍSICA I QUÍMICA Física:
Estudi dels principis que governen el moviment de les partícules i els intercanvis d’energia entre elles. Química: Constitució i propietats de les substàncies i les reaccions químiques.

7 TECNOLOGIA L'habitatge
Disseny, components de les instal·lacions i tècniques de manteniment d'un habitatge. Arquitectura bioclimàtica i domòtica. Electrònica, pneumàtica i hidràulica Circuits electrònics analògics i digitals. Pneumàtica i la hidràulica en la indústria. Control i automatització Aplicació a l’habitatge i la indústria. Robòtica.

8 INFORMÀTICA Creacions multimèdia
Tractament de la imatge, d'àudio i de vídeo. Publicació i difusió de continguts Disseny de presentacions. Creació i publicació a Internet. Eines per a la comunicació Xarxes locals. Ús de connexions inalàmbriques i intercanvi d'informació entre dispositius mòbils.

9 LLATÍ El sistema de la llengua llatina:
Introducció a la llengua llatina. Lectura de textos escrits en llatí Història de la llengua llatina: Identificació del vocabulari de la ciència i de la tècnica i de paraules, frases fetes, abreviatures i altres elements lingüístics de procedència llatina. La cultura llatina: Institucions i vida quotidiana de la civilització romana. Reconeixement de la mitologia i la seva influència en altres cultures.

10 FRANCÈS Continuació del nivell assolit a tercer.
Diàlegs simulats orals i escrits de situacions quotidianes. Comprensió de missatges orals i escrits. Lectura i producció de textos. Llengua i gramàtica. Cançons en francès. Visualització de pel·lícules en francès amb treball anterior i posterior.

11 VISUAL I PLÀSTICA Aprofundim en els aspectes lligats amb la representació geomètrica de les formes i el disseny. Tècniques artístiques amb els mitjans tradicionals Tècniques multimèdia d’edició d'imatges Procés de creació: croquis, projecte, maqueta i autoreflexió del resultat. Geometria plana i descriptiva en la representació de formes. Projectes artístics i de comunicació audiovisual de forma creativa i cooperativa.

12 MÚSICA Sessions teòriques:
Conèixer les característiques pròpies de cada època: estils musicals instruments,… i relacionar-les amb els avenços socials, artístics i polítics per tal de cultivar el sentit estètic i crític. Sessions pràctiques: Interpretar composicions i danses d’altres èpoques i fer creacions amb els seus elements compositius.

13 Assignatures optatives
Biologia i geologia Física i química Tecnologia Informàtica Llatí Francès Visual i plàstica Música 3 optatives de 3 hores setmanals cadascuna

14 ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT
C. Naturalesa Científico-tècnic Tecnològic Biologia Física Química Tec. industrial Matemàtiques Ciències de la Terra i del Medi Ambient Dibuix tècnic Francès

15 Vies de 4t Científica Científico-tècnica Cicles formatius
Biologia i geologia Tecnologia Física i química Informàtica Francès Visual i plàstica Música

16 ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT
Humanitats Economia Socials Llatí Matemàtiques Grec Literatura castellana Organització d’empreses Història del Món. Francès

17 Vies de 4t Humanística i Social Artística Llatí Visual i Plàstica
Informàtica Música Francès


Descargar ppt "PREINSCRIPCIÓ DE QUART."

Presentaciones similares


Anuncios Google