La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Competències ètiques en la formación universitària

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Competències ètiques en la formación universitària"— Transcripción de la presentación:

1 Competències ètiques en la formación universitària
Universitat de les Illes Balears 23 i 24 d’abril de 2009 Miquel Martínez Martín Universitat de Barcelona Ref: MARTÍNEZ, M i TEY, A. (2009) Competències etiques en la formació universitària. Programa d’Educació en Valors ICE-UB i GREM-UB

2 Formació universitària i societat actual
Consideracions prèvies sobre la formació a la societat de la informació i la diversitat. Reptes i responsabilitats socials de la universitat a la societat actual. Escenaris i contextos d’aprenentatge ètic. Sobre les competències, els àmbits i les dimensions ètiques i ciutadanes en la formació universitària.

3 Consideracions prèvies sobre la formació universitària a la societat de la informació i la diversitat Renovació docent a la universitat com a repte Adaptació al nou entorn Sobre els canvis en la cultura docent Sobre el procés de aprenentatge a la universitat

4 Reptes i responsabilitats socials de la universitat a la societat actual
Qualitat de la formació. Sobre el procés d’aprenentatge a la universitat. Com a espai d’aprenentatge ètic, de valors i de contravalors. La missió de la universitat i el sentit de l’aprenentatge a la societat actual. Dos objectius estratègics i transversals de la universitat.

5 Escenaris i contextos d’aprenentatge ètic
Continguts curriculars Relacions entre estudiants i professorat Organització social de les tasques d'aprenentatge Cultura participativa i institucional Implicació comunitària de l’aprenentatge acadèmic

6 Sobre les competències, els àmbits i les dimensions ètiques i ciutadanes en la formació universitària Competències específiques relacionades amb la professió Competències específiques relacionades amb la pràctica d’una ciutadania activa Competències genèriques i transversals

7 Sobre el procés d’aprenentatge en la universitat
Orientat a l’assoliment d'objectius terminals definits i l’aprenentatge de competències Centrat en l’aprenentatge de l’estudiant Derivat d’una nova selecció de continguts informatius, conceptuals i procedimentals Interessat per relacionar ciència, tecnologia, societat, innovació i sostenibilitat

8 Sobre els canvis en la cultura docent
En els continguts d’aprenentatge En la gestió del currículum En les pràctiques docents En la tasca del professorat En els mètodes, no només en els objectius En els sistemes d’avaluació dels aprenentatges

9 Aprenentatge i docència en la universitat
L’aprenentatge com a canvi real o potencial L’aprenentatge orientat a la selecció de professionals L’aprenentatge orientat a la formació de ciutadania La universitat com a institució orientada a la recerca del bé comú i de l’interès per allò públic

10 El sentit de l’aprenentatge en la universitat
Aprendre a aprendre Aprendre a emprendre Aprendre a conviure en societats diverses i plurals Contribuir a la formació de professionals de qualitat Contribuir a consolidar estils de vida democràtics Contribuir a la creació de capital social

11 Vies d’aprenentatge ètic
pràctiques i exercici Vies d’aprenentatge ètic observació elaboració i construcció autònoma

12 canvi de mirada del professorat
compromís sobre el model d’universitat Accions complicitat social sobre l’oportunitat de crear capital social

13 Àmbits de les finalitats generals Àmbit de les tècniques, estratègies
Aprenentatge ètic Creació de condicions Àmbit de les tècniques, estratègies

14 L'Aprenentatge Ètic ha de permetre...
Apreciar valors Denunciar contravalors Construir matriu singular de valors La pràctica de ciutadania activa Una adequada pràctica professional

15 Competència (OCDE, Projecte DeSeCo)
Actuar de manera autònoma 2) Utilitzar els recursos de manera interactiva 3) Actuar en grups socialment heterogènis.

16 Subjecte: competències ètiques i morals
Dimensió emocional Dimensió cognitiva Dimensió social

17 Dimensió Cognitiva Objectiu: presa de posició Eix central: pràctiques
deliberatives Desenvolupa: comprensió crítica raonament i judici moral vinculada al nivell de maduració Tècniques exercicis de diagnòstic i resolució de casos construcció conceptual dilemes relacionada amb decisions anteriors i conviccions personals

18 Dimensió Social Objectiu: capacitats per actuar
Eix central: pràctiques normatives Dimensió Social Desenvolupa: empatia i perspectiva social habilitats socials i per al diàleg seguiment i compliment de normes transformació de l’entorn vinculada al grau d’esforç i motivació relacionada amb la convivencialitat Tècniques exercicis de modelatge activitats de descentrament jocs de rol

19 Dimensió Emocional Objectiu: presa de consciència
eix central: pràctiques reflexives Dimensió Emocional Desenvolupa: autoconeixement autoregulació vinculada a creences i desitjos relacionada amb l’impacte d’experiències sociomorals Tècniques exercicis de clarificació personal entrevistes personals (i en grup) (auto) revisió de conductes jocs de rols


Descargar ppt "Competències ètiques en la formación universitària"

Presentaciones similares


Anuncios Google