La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Xarxa Productes de la terra

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Xarxa Productes de la terra"— Transcripción de la presentación:

1 Xarxa Productes de la terra
Grup de treball COMERCIALITZACIÓ Xarxa Productes de la terra 24 de març del 2011

2 Continguts Finalitat Desenvolupar un procés d’anàlisi, intercanvi, elaboració i desenvolupament de propostes per tal de millorar la comercialització dels productes dels productors dels ens locals membres de la XPDT

3 Objectius Conèixer el nombre d’iniciatives de comercialització de productes de la terra que s’han realitzat des de diferents ens locals, tant de la província com forans. Tipus de sistemes de comercialització utilitzats. Elaborar una proposta d’actuació coherent que impliqui desenvolupar la comercialització dels petits productors, tant en espais de venda sedentària com en no sedentària. Elaborar un sistema d’avaluació i seguiment quantitatiu de les diferents propostes

4 Continguts (I) – Prova pilot CC Garraf
1. Diagnosi de la realitat existent Coneixement de l’oferta: producte, productors i canals de distribució 2. Incorporació en el projecte a la llotja del peix de Sitges Treball intern entre els pescadors per implicar-los en el projecte Segell de Qualitat Comercialització Restaurants Peixateries Consumidor final

5 Continguts (I) – Prova pilot CC Garraf
3. Comunicació i publicitat. Creació d’elements de comunicació comuns Contingut : Informació de quin producte hi ha, qui el produeix, on es pot comprar i a quin municipi. Guies, díptic o d’altres suports de comunicació estables o no... Creació de còrners amb els productes de la terra 4. Difusió 4.1. A través dels punts d’informació del parc natural (creació de còrner...) 4.2. Espais virtuals 4.3. Llocs d’afluència dels municipis del CC Garraf 5. Networking entre productors i comercialitzadors (tots els canals)

6 Continguts (II) – Disseny d’un nou canal de venda estable pels productes de la terra
Diagnosi de les iniciatives existents Conceptualització del nou canal requisits Imatge espais .... Definició organitzativa: Gestió Reglament Barem de puntuacions Encaix dins de la nova directiva europeu 2006/123/CEP de serveis del mercat interior

7 Fases i metodologia FASES
1. Fase de presentació i preparació: 1a reunió, abril del 2011 2. Fase d’execució: anys 2011 i 2012, 2-3 reunions previstes a l’any com a mínim 3. Fase de difusió dels resultats: a mida que els productes es vagin finalitzant, aprofitant espais de trobada ja formalitzats com la Comissió de Seguiment 4 . Fase de conclusió: finals de l’any 2012, amb la presentació del treball efectuat METODOLOGIA ESPECÍFICA Treball en grup en el marc de les reunions analitzant/valorant cada producte Treball individual de cada membre del GT, a partir dels acords de les reunions i tramesa de docuemnts L’Àrea de Comerç coordina i unifica totes les aportacions

8 Participants GT PROPOSTA PARTICIPANTS Lideratge: Àrea de Comerç
Àrea d’Espais Naturals CC Maresme CC Baix Llobregat CC Garraf CC Bages Servei del Teixit Productiu – Àrea de Desenvolupament Econòmic

9 Activitats Àrea de Comerç
Novembre 2010 a març del 2011 Màster City and Retail CRM reglament Mercat de Venda no Sedentària i Directiva de Serveis 15-03 Propers mesos CRM Juny – Octubre Actualització cens de MVNS


Descargar ppt "Xarxa Productes de la terra"

Presentaciones similares


Anuncios Google