La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Una experiència a sisè de Primària

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Una experiència a sisè de Primària"— Transcripción de la presentación:

1 Una experiència a sisè de Primària
El bloc de classe Una experiència a sisè de Primària Enric Puig Amat

2 Presentació La web 2.0 permet el treball col·laboratiu eliminant les barreres tradicionals de coincidència en el temps i en l’espai. L’ús dels blocs és cada vegada més usual dins dels centres educatius. La Xtec posa a l’abast dels docents una eina de creació de blocs per la seva utilització dins les aules o com a bloc de professors.

3 Justificació (I) Ja no som les úniques fonts de coneixement.
Ja no som les úniques fonts de coneixement. Trobar una estratègia que activi l’interès de l’alumnat per aprendre al mateix temps que li permeti adquirir les bases per fomentar l’autoaprenentatge. Els alumnes actuals són tots nadius digitals i l’escola no pot obviar-ho. No podem donar l’esquena als canvis socials relacionats amb l’ús de les noves tecnologies i cal prendre un paper actiu.

4 Justificació (II) L’aprenentatge amb l’ús de les noves tecnologies permet un major grau de participació i d’experimentació dels alumnes en posar al seu abast tot el coneixement a través d’Internet

5 Context Escola de nova construcció.
Escola de nova construcció. Classe de sisè de Primària en un municipi de l’àrea metropolitana (Castelldefels). Molts alumnes immigrants (61%). Alguns de nova incorporació. Enquesta prèvia sobre quants tenen ordinador a casa: Tots menys dos. La majoria d’ells amb connexió a Internet.

6 Recursos Aula d’informàtica per a l’escola disponible una hora a la setmana. A l’aula ordinària no hi ha cap ordinador, fixa, però disposem de connexió a Internet a través de xarxa de fil i Wi-fi. Disposem d’un ordinador i canó portàtil.

7 Metodologia La presentació de les activitats la fem tots junts a l’aula d’informàtica o a la classe i treballen en grups de 2 a 5. Els treballs realitzats poden ser explicats a la classe a la resta de companys i al mestre. Així la participació de tothom està assegurada en un moment o un altre.

8 Inici

9 Activitats (I) Temes: A partir de recursos propis i d’altres
Temes: A partir de recursos propis i d’altres disponibles a la web, com imatges, animacions, vídeos, ... Treballs: Amb un editor de textos (Word o OpenOffice). Confecció de mapes conceptuals amb CmapTools.

10 Activitats (II) Glossari: Primer amb la definició d’unes paraules proposades pel mestre i després ells mateixos posen el concepte i la definició. Treball d’investigació: Respondre un qüestionari analitzant les dades de diferents llocs webs, més el treball fet a la classe.

11 Activitats (III) Sortides: Fan redaccions a la classe de català amb la
Sortides: Fan redaccions a la classe de català amb la tutora i després les passen al bloc. Internet segura: Taller de la fundació ACIM sobre els riscos de Internet i les precaucions a tenir en compte. Després fan una redacció i la passen al bloc.

12 Activitats (IV) Creació de blocs: De forma autònoma van començar a crear blocs amb diferents temàtiques. Amb el tema de l’univers s’han posat per grups i creen un bloc que utilitzen com a e-portafoli. Vam acordar utilitzar el WordPress. Eudald i Raúl: Flor, Leila, Paula i Brenda: Sònia, Adrià i Judith: Giuliano, Jennifer, Isamar, Shayene: Aynara, Gabriela, Doa:


Descargar ppt "Una experiència a sisè de Primària"

Presentaciones similares


Anuncios Google