La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

MAPES CONCEPTUALS.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "MAPES CONCEPTUALS."— Transcripción de la presentación:

1 MAPES CONCEPTUALS

2 QUÈ ÉS UN MAPA CONCEPTUAL?
És una representació gràfica de la informació. Els mapes conceptuals ens permeten l’organització i jerarquització del coneixement d’ un tema i es poden utilitzar abans, durant o després d'ensenyar un contingut. El mapa conceptual representa una jerarquia de diferents nivells de generalitat i inclusividad conceptual. Està format per conceptes, proposicions i paraules enllaç (Novak i Gowin, 1988). Els conceptes: es refereixen a objectes, esdeveniments o situacions i es representen en cercles. Existeixen tres tipus de conceptes: supraordinados (major nivell de inclusividad), coordinats (igual nivell de inclusividad) i subordinats (menor nivell de inclusividad). Les proposicions: representen la unió de dues o més conceptes relacionats entre si, mitjançant una paraula enllaç. Les paraules enllaç: expressen el tipus de relació existent entre dues o més conceptes i es representen a través de línies retolades.  

3 MAPES CONCEPTUALS I APRENENTATGE
Faciliten una ràpida visualització dels continguts d'aprenentatge. Afavoreixen el record i l'aprenentatge de manera organitzada i jerarquitzada. Permeten una ràpida detecció dels conceptes clau d'un tema, així com de les relacions entre els diferents conceptes. Serveixen com un model perquè els alumnes aprenguin a elaborar mapes conceptuals d'altres temes o continguts d'aprenentatge. Permeten que l'alumne pugui explorar els seus coneixements previs sobre un nou tema, així com per a la integració de la nova informació

4

5

6 MAPES CONCEPTUALS INSTRUMENTS EDUCATIUS
AFAVORIR LA CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT ES POT UTILITZAR PLANIFICAR ACCIÓ DOCENT A TRAVERS DE PER EXEMPLE -INTERCANVIAR PUNTS DE VISTA -COMPARTIR CONEIXEMENTS EVALUAR CONEIXEMENTS PREVIS I RESULTAT DE L’APRENENTATGE -DESCOBRIR CONCEPCIONS EQUIVOCADES -OFERIR UNA GUIA PER RECORDAR -PERMETRE LA REFLEXIÓ SOBRE EL PROPI APRENENTATGE. SEQÜENCIAR CONTINGUTS LÒGICA DEL CONTINGUT


Descargar ppt "MAPES CONCEPTUALS."

Presentaciones similares


Anuncios Google