La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015"— Transcripción de la presentación:

1 El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015

2 Introducció Perquè Univers? Prestador de serveis dintre de la UPC tal com especifica la Carta de Serveis de l’Univers Disseny i execució de projectes - Accions de comunicació i promoció - Col·laboracions amb altres unitats de la UPC

3 Antecedents >> IMPLANTACIÓ A LA COMUNITAT La comunitat universitària (CU) no coneix el concepte de la sostenibilitat d’una forma clara Els missatges no arriben en general als diferents estaments de la CU, en especial als estudiants. És un àmbit de grans dimensions, institucional i amb la necessitat de cooperació i sensibilització.

4 Antecedents webs específiques poc funcionals ni integrades,
>>Deficiències quan a les eines i accions utilitzades webs específiques poc funcionals ni integrades, e-butlletins poc coneguts, poca integració de la sostenibilitat en webs institucionals, confusió i manca de claredat en logotips i noms.

5 Exemples

6 Objectius >>El Pla UPC Sostenible 2015 inclou un pla de comunicació, que te per objectius: Instrumentar un pla per a donar a conèixer el Pla UPC Sostenible 2015 a la CU de la UPC, així com a l’entorn universitari i social. Ordenar i donar coherència a tots els elements i a canals de comunicació estratègics per a projectar la sostenibilitat tant a nivell intern com extern Identificar els diferents conceptes estratègics a comunicar en relació a la sostenibilitat. Afavorir entorns de projecció estratègics per a cadascuna de les necessitats del pla per tal de facilitar la participació dels diferents públics objectius Assegurar que el Pla UPC Sostenible 2015 es percep com un projecte transversal de la UPC.

7 La proposta de valor >> Els atributs associats
Pertànyer e identificar-se amb la UPC Transversalitat dintre de la UPC Temporització del pla: 2015 Cooperació Progrés científic i tecnològic sostenible Rol i Projecció social UPC Preparar-se per al futur Valor del canvi: de l’enfocament ambiental al desenvolupament humà sostenible Projecte educatiu i formatiu Escales local/regional fins europea/global

8 La proposta de valor Símbol equilibrat i orgànic Proposta de valor
Temporització del pla Proposta de valor Vinculació amb la UPC Accent sostenible de la UPC

9 La proposta de valor >> Nivells d’ús de la marca NIVELL 1
Marca global complerta Pla sostenible 2015 i logo UPC Projecció externa del Pla VISIÓ GLOBAL EXTERNA NIVELL 2 Marca global Pla sostenible 2015 i símbol UPC Projecció del Pla a l’entorn UPC NIVELL 3 Marca particular marca específica servei: Pla sostenible 2015 Projecció interna del Pla NIVELL 4 Marca particular Unitat/Departament... Projecció Transversal del Pla VISIÓ LOCAL INTERNA

10 Canals de comunicació 1 2 3 Nivell Canals Canals propis del Centre
per a la Sostenibilitat Canals UPC Canals externs Portal sostenible 2015 Oficina de Premsa TV (BTV, TV3...) Web UPC Agenda de correu Premsa especialitzada Revista “Informacions” Enviaments específics MMCC Agents socials externs Memòria electrònica Servei Comunicació i Promoció Memòria en suport paper Servei d’Activitats Socials “Univers” Carta de serveis Web Actes colectius Agenda Papereria “bàsica” Activitats Oficines Mòbils Ecoles i Departaments Gadgets Web Servei de Biblioteques Web Biblioteques

11 Accions prioritàries Presentació del Pla Portal UPC Sostenible 2015
Especialitzar una estructura de RRHH i racionalitzar els esforços Utilitzar els actes propis per a projectar la sostenibilitat a la UPC

12 Conclusions Necessitat d’aprofundir en l’ús d’eines i estratègies de comunicació que permetin recolzar les accions empreses amb una repercusió real a la comunitat universitària. L’estratègia comunicativa ha d’afavorir la concepció transversal del Pla UPC Sostenible 2015. Des del Centre per a la Sostenibilitat, el Pla de Comunicació està suposant un canvi de cultura de treball. L’eix vertebral de tot el Pla de Comunicació és el portal de UPC Sostenible 2015, que a dia d’avui ja es visible a la red.

13 Web UPC Sostenible 2015

14 Web UPC Sostenible 2015

15 Web I congrés UPC Sostenible 2015

16 Web jornades de debat

17 Web de Sirena

18 Web de l’Univers

19 Publicitat propia: diptics i cartells

20 Publicacions externes

21 El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015


Descargar ppt "El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015"

Presentaciones similares


Anuncios Google