La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PRÀCTICA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR A VILANOVA I LA GELTRÚ

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PRÀCTICA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR A VILANOVA I LA GELTRÚ"— Transcripción de la presentación:

1 PRÀCTICA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR A VILANOVA I LA GELTRÚ

2 L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR ( de 0 a 16 anys )
Anàlisi de l’esport en edat escolar a Vilanova i la Geltrú durant el curs 2010 – 2011 des de diferents variants. Esports practicats a les escoles i instituts. Esports practicats a les entitats i als gimnasos. Dades esportives generals; punts forts, punts febles i conclusions. Guia de l’activitat esportiva pel curs 2011 – 2012.

3 DADES ESCOLARS

4 ESPORTS PRACTICATS A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA
El futbol sala és l’esport més practicat amb 471 alumnes, el segueix el bàsquet amb 234 alumnes i després el ball amb 173.

5 El futbol és l’esport més practicat pels nens mentre que el patinatge, el ball i la gimnàstica per les nenes. Podem observar un equilibri de participació en la pràctica del bàsquet

6 ESPORTS PRACTICATS ALS INSTITUTS DE SECUNDÀRIA
El futbol sala amb 126 alumnes i el voleibol amb 53 alumnes són els esports més practicats a l’institut.

7 El futbol segueix sent l’esport més practicat pels nois,
però s’introdueix a diferència de l’escola primària un altre esport per les noies, el voleibol.

8 AMPES I PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA

9 Les AMPES son imprescindibles en quan a la coordinació i la realització de les activitats esportives extraescolars. Gràcies al PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA en els darrers anys s’ha incrementat la pràctica esportiva a les escoles en horari no lectiu. La figura del coordinador esportiu forma part d’aquest pla i hi son presents a totes les escoles que s’hi acullen. La col·laboració entre els socis de les AMPES i els coordinadors esportius és fonamental per a l’esport extraescolar.

10 DADES DELS ESPORTS A LES ENTITATS I GIMNASOS

11 RESULTATS PER ESPORT Cursets de natació: 1.038 esportistes ( 32% )
Futbol: 539 esportistes ( 16 % ) Arts marcials: 452 esportistes ( 14% ) Bàsquet: 332 esportistes ( 10% ) Gimnàstica Artística: 130 esportistes ( 4% ) Vela: 118 esportistes ( 4 % ) Hoquei: 115 esportistes ( 4% ) Tennis: 111 esportistes ( 3 % ) Atletisme: 86 esportistes ( 3% ) Equitació: 82 esportistes ( 2% ) Rugby: 62 esportistes ( 2% ) Patinatge: 53 esportistes ( 2% ) Natació: 40 esportistes ( 1% ) Handbol: 28 esportistes ( 1% ) Golf: 21 esportistes ( 1% ) Tennis taula: 19 esportistes ( 1% )

12 Els esports més equilibrats en participació masculina i femenina son la natació ( cursets ) i el bàsquet.

13

14 ESPORT PER A NENS I NENES AMB DISMINUCIÓ
Les activitats esportives per nens i nenes amb discapacitat les podem trobar a tres entitats, 7 esportistes fan equitació, activitats varies, i el grup més nombrós el trobem als cursets de natació. Fent Mugendo hi ha 20 nens amb TDHA, i un nen amb autisme.

15 Esportistes escoles: Esportistes instituts: 277 Esportistes entitats: Total esportistes: 4.984

16

17 PUNTS FORTS A Vilanova hi ha molta oferta esportiva degut a l’alt nombre d’entitats. L’activitat esportiva extraescolar ha augmentat molt gràcies a les AMPES i al PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA. El fet de ser una ciutat costanera fa que es puguin practicar activitats nàutiques amb relativa facilitat. Hi ha una quantitat elevada d’esportistes que practiquen arts marcials, el que ha fet augmentar el nombre de gimnasos dedicats a aquesta activitat. Participació elevada en els cursets de natació.

18 PUNTS FEBLES Les instal·lacions esportives cobertes no són suficients per a la quantitat d’entitats que hi ha, els horaris de tarda estan molt comprimits. Pel matí moltes instal·lacions estan en desús. Les entitats sovint no poden assumir els costos de la temporada pel nivell d’exigència que se’ls demana. Falta de motivació per part dels alumnes de secundària per la pràctica esportiva. La Piscina del CEM és insuficient per la alta demanda de cursets de natació. La oferta d’esport adaptat a nivell escolar és inexistent, i a nivell d’entitats és poca. Caldria aprofitar més les activitats aquàtiques marítimes, ja que hi ha 3 entitats que s’hi dediquen però els costos de les activitats no son assequibles.

19 CONCLUSIONS Les instal·lacions esportives escolars serien una bona opció a tenir en compte alhora de repartir horaris a les entitats per evitar els col·lapses bàsicament als dos pavellons. Per evitar l’endeutament de les entitats caldria canviar la visió elitista de les mateixes, ja que això provoca que l’esport es vegi només en una vessant competitiva, el que fa que l’exigència per part dels pares sigui molt elevat respecte a l’entitat i al resultats dels nens. Per tornar a tenir un criteri més lúdic i participatiu de les activitats esportives en general potenciant l’esport a les escoles, de forma que les entitats quedarien més alliberades i potser podrien treballar la part més competitiva de l’esport. Per potenciar aquesta línia hem decidit crear una guia d’esports practicables a Vilanova en edat escolar.

20 GUIA DE L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR
Per fer una guia dels esports en edat escolar hem fet un estudi de les activitats esportives que es practiquen a totes les escoles i a les entitats esportives de Vilanova i la Geltrú. A través de la web d’esports volem donar a conèixer l’oferta esportiva extraescolar que es fa a les escoles i tota l’activitat esportiva tant de competició com de lleure que es fa a les entitats. La difusió que es vol fer permetrà crear una informació directa i funcional per a aquells pares i mares que vulguin que els seus fills practiquin esport en qualsevol de les seves vessants, que serveixi de promoció pel que fa a les entitats i que prengui valor l’esport a l’escola. Aquesta informació permetrà saber de forma clara, ràpida i concisa quantes activitats esportives es fan, a on, els horaris i el cost de les mateixes ja que es donaran a conèixer, a través d’un llistat d’esports practicats, les dades de cadascun dels centres escolars i entitats perquè es pugui accedir a través de la web o el telèfon.

21


Descargar ppt "PRÀCTICA ESPORTIVA EN EDAT ESCOLAR A VILANOVA I LA GELTRÚ"

Presentaciones similares


Anuncios Google