La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

TFG – Àrea Enginyeria del programari

Presentaciones similares


Presentación del tema: "TFG – Àrea Enginyeria del programari"— Transcripción de la presentación:

1 TFG – Àrea Enginyeria del programari
Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció. TFG – Àrea Enginyeria del programari Realització Mateu Oliver Monserrat Grau d'Enginyeria Informàtica Consultor Oriol Martí Girona 11/06/2016

2 Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció.
Motivació L'empresa cima20 es planteja per donar solució als seus clients constructors un aplicatiu en web per realitzar plans de seguretat i salut. A aquest document se li exigeix una qualitat que els contractistes no poden donar, coneixement preventiu que els tècnics (aparelladors) no tenen, a més de tenir un cost molt inferior al que té. Per tant la solució és un aplicatiu realitzat per un servei de prevenció perquè l'utilitzin directament els contractistes.

3 Tenir un aplicatiu que generas plans de seguretat i salut
Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció. 2. Objectius Els objectius d'aquest projecte al estar motivat per una empresa on treballo eren molt pragmàtics: Tenir un aplicatiu que generas plans de seguretat i salut Poder aconseguir que aquest aplicatiu, una vegada experimentat dins l'empresa, sigui executat en un entorn virtualitzat al núvol. Aconseguir monetitzat aquest coneixement i aconsguir cobrar per la realització d'aquest plans.

4 Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció.
3. Planificació Està dividida en tres parts: Pressa de dades. Anàlisi. Programació.

5 4. Anàlisi tecnologies utilitzades.
Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció. 4. Anàlisi tecnologies utilitzades. S'ha utilitzat un framework de python anomenat Django. Implementa un patró MVC Com a entorn de desenvolupament s'ha utilitzat primerament Eclipse amb el plugin pydev, després es va canviar a Pycharm un entorn específic de python. L'aplicatiu s'executarà en un servidor d'aplicacions d'Amazon anomenat “Beanstalk”

6 5. Anàlisi funcionalitats
Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció. 5. Anàlisi funcionalitats Hi ha dos perfils el d'administrador i el d'usuari. L'aplicatiu permet personalitzar els plans de seguretat per part de l'usuari, tant per l'obra com la feina . L'administrador controla totes les taules de la mateixa així que pot generar contingut nou dels plans de seguretat i permetre adaptar-se a noves tipologies d'obra.

7 El model representa les entitats de la base de dades.
Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció. 6. Diseny tècnic (I) Degut a la tipologia MVC, moltes decisions de desiny venen condicionades per el patró encara que en el cas de Django és més correcte afirmar que és un Model Vista Plantilla. El model representa les entitats de la base de dades. Les vistes és on s'emmagatzemen totes la lògica del negoci. Degut a l'arquitectura no és necessari que siguin clases basta que siguin funcions. Les plantilles són les pàgines web dinàmiques que són renderitzades per el navegador.

8 Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció.
Disseny tècnic (II) D'aquesta manera cada vegada que se interactua amb una plantilla, aquesta activa una vista que a la vegada fa una sèrie de càlculs i consultes a la base de dades mitjançant el model y retorna la mateixa vista o una altre.

9 Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció.
Pantalles proposades Entrada de dades, per evolutiva entidad (tècnic, persona, obra, contractista, promotor)

10 Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció.
Selecció de partides.

11 Entrada dades pla de seguretat.
Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció. Entrada dades pla de seguretat.

12 Aplicatiu web per la confecció de Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció.
Conclusió. La utilització del framework ha agilitzat molt la programació de l'aplicatiu i per la mida del mateix ha estat més que suficient. La corba d'aprenentatge suposa un problema, però permet recuperar el temps invertit amb productivitat quan es control·la. L'empresa per la qual treballo que en l'actualitat està usant l'aplicatiu i que hores d'ara s'està perfeccionant el contingut de les bases de dades per aconseguir més definició en el tipus d'obra. Ja ha plantejat fer el mateix amb altres problemàtiques com és l'avaluació de màquines. Aplicatiu que ja m'han encarregat i que estic en fase de disseny.


Descargar ppt "TFG – Àrea Enginyeria del programari"

Presentaciones similares


Anuncios Google