La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

AVALUAR-QUALIFICAR PER COMPETÈNCIES

Presentaciones similares


Presentación del tema: "AVALUAR-QUALIFICAR PER COMPETÈNCIES"— Transcripción de la presentación:

1 AVALUAR-QUALIFICAR PER COMPETÈNCIES

2 “És possible una avaluació que sigui útil al professorat en la seva actuació docent, gratifiqui l’alumnat en el seu aprenentatge i orienti ambdós en el procés d’ensenyar i aprendre?” M. López, 1991

3 Què entenem per avaluar?
Un procés que comporta: Recollir informacions (amb instruments o no) Analitzar la informació recollida i emetre un judici Prendre decisions d’acord amb el judici emès

4 Per què pot ser útil l’avaluació?
Com a activitat per aprendre, a partir de regular què i com aprenem (base de les competències d’aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personal, a més de tot tipus d’aprenentatges) Com a activitat per comprovar què hem après (i qualificar)

5 PERQUÈ RÚBRIQUES? La rúbrica permet distingir entre l’avaluació que “classifica” els alumnes i l’avaluació que classifica com s’ha fet una determinada tasca. És important centrar la qualificació en la qualitat de la tasca. També és important poder constatar que un mateix tipus de tasques es fan cada vegada millor (augmenta el nivell). Una rúbrica ha de permetre comprovar com es va millorant.

6 Rúbriques per a tot? Fer una rúbrica és costós i no té massa sentit fer- ne per avaluar tasques puntuals o molt específiques. En canvi, té sentit per avaluar dimensions de les competències que es treballen a molts cursos. Només hi hauria d’haver una rúbrica per etapa en relació a cadascuna de les dimensions (però sí que es podria ampliar una rúbrica d’etapa quan s’aplica a un cicle, distingint subnivells). Possibilita acordar criteris a nivell de centre o etapa. És d’esperar que als primers cursos la majoria d’alumnes estigui en els nivells baixos i en els darrers en els alts.

7 Però també es pot pensar en dissenyar una rúbrica per avaluar un projecte o una activitat complexe, redactant-la a partir de combinar ítems o “aspectes” que formen part de rúbriques diverses. Les competències s’han d’avaluar de tant en tant, de manera que els alumnes puguin constatar que milloren en la realització del tipus de tasca que s’avalua.

8 EXEMPLES DE RÚBRIQUES FETES PER NENS

9 EXEMPLES DE RÚBRIQUES PEL PROFESSOR/A

10 AVALUACIÓ NUMÈRICA


Descargar ppt "AVALUAR-QUALIFICAR PER COMPETÈNCIES"

Presentaciones similares


Anuncios Google