La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Edició 2017 Reunió amb famílies.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Edició 2017 Reunió amb famílies."— Transcripción de la presentación:

1 Edició 2017 Reunió amb famílies

2 Què és el Campus Ítaca? Programa promogut i organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, i gestionat per la Fundació Autònoma Solidària amb la col·laboració de la Facultat de Ciències de l'Educació. Patrocinat pel Grup Santander amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental i dels ajuntaments dels centres participants.

3 Quins objectius té? Animar els alumnes a continuar estudiant després d’acabar l’etapa d’ensenyament secundari obligatori Oferir un espai de convivència entre alumnat procedent d’entorns socials diferents Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular

4 A qui s’adreça? Nois i noies que han acabat el 3r curs d’ESO Amb dificultats socioeconòmiques Sense referents adults propers que tinguin trajectòries formatives d’educació superior Amb bones capacitats pels estudis

5 El campus dia a dia Primer torn: 26 de juny – 4 de juliol
Segon torn: 6 de juliol – 14 de juliol

6 En totes aquestes activitats es treballen habilitats:
Activitats del campus Tipologia d’activitats: ACADÈMIQUES Tallers Debats Un cas per resoldre Investiguem! LÚDIQUES Espais d’expressió Activitats físico-esportives En totes aquestes activitats es treballen habilitats: - Resolució de problemes - Comunicació - D’ordre personal i social

7 Dinamització de les activitats
Grups cooperatius: El primer dia els tutors i tutores organitzen als alumnes en petits grups entre 12 i 13 nois i noies a partir de diferents jocs que serveixen per conèixer les seves característiques personals Els monitors, estudiants de la UAB, són els referents dels joves durant la seva estada al Campus, per garantir l’assoliment dels objectius del projecte. Les activitats acadèmiques són planificades i executades per professorat i personal investigador de la UAB.

8 Gimcana “Descobreix la UAB”
Campus en imatges: Benvinguda i Gimcana Acte de Benvinguda Gimcana “Descobreix la UAB”

9 Campus en imatges: Tallers
Suport audiovisual Llengua Matemàtiques

10 Campus en imatges: Un cas per resoldre
L’alumnat, a través de la simulació d’un judici, aprèn què vol dir resoldre un problema complex en que no hi ha cap part que la tingui la raó absoluta.

11 Campus en imatges: Un cas per resoldre

12 Campus en imatges: Debats

13 Projecte de Microorganismes
Campus en imatges: Investiguem! Projecte de ràdio Projecte d’aliments Projecte de Microorganismes Projecte d’Europa

14 Campus en imatges: Espais d’Expressió
Relaxació Percussió Arts plàstiques DJ Hip Hop Teatre

15 Campus en imatges: Espais físics

16 Altres informacions El campus :
És un programa de la Universitat Autònoma de Barcelona organitzat amb la col·laboració dels ajuntaments i instituts. La participació al Campus Ítaca ha d’estar autoritzada pel Consell Escolar del centre. Tot i que té un elevat cost econòmic és gratuït per l’alumnat. Al Campus Ítaca hi participen 385 joves de 77 instituts de la província de Barcelona. Hi poden participar molt pocs alumnes de cada centre, per això, els alumnes seleccionats i les seves famílies han de signar un acord amb la UAB amb una sèrie de compromisos.

17 Informació d’interès Aspectes a tenir en compte:
Els desplaçaments al campus es fan en autocar. Això exigeix molta puntualitat, ja que cada itinerari realitza vàries parades. L’alumnat ha de portar l’esmorzar. El dinar es fa a la UAB. L’assistència és obligatòria a totes les sessions del projecte. Qualsevol absència de l’alumne serà degudament justificada i alhora notificada a la coordinació. Només s’acceptaran les absències que esdevinguin de força major, urgents i no previsibles. L’alumnat es compromet a respectar les normes de convivència i a atendre les instruccions dels seus professors i tutors.

18 Tancament del programa
L’últim dia es fa un acte de cloenda en el qual els alumnes presenten tot el treball realitzat al llarg de la seva estada al campus. Hi assisteixen: - Representants dels instituts - Representants del municipi - Familiars dels alumnes participants El darrer dia els joves marxen amb les seves famílies.

19 Moltes gràcies http://pagines.uab.cat/campusitaca/ http://uab.cat/fas
Facebook.com/FAS.UAB @FAS_UAB


Descargar ppt "Edició 2017 Reunió amb famílies."

Presentaciones similares


Anuncios Google