La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

@sebastiani64.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "@sebastiani64."— Transcripción de la presentación:

1 @sebastiani64

2 I DE QUÈ DEPEN? PODEM AJUDAR ALS NOSTRES JUGADORS/ES?
PODEM FER-LOS MAL I... DESTROSSAR-LOS? I DE QUÈ DEPEN? @sebastiani64

3 SOVINT, L’ESPORT DE FORMACIÓ...
Excerceix una pressió excessiva ...deixa de ser divertit S’emmiralla i pretén l’èxit immediat Ens empeny a fer trampes No sempre respon als interesos dels nens Es preocupa més pel resultat que per l’experiència Reprodueix el model dels adults @sebastiani64

4 I COM FER QUE SIGUI REALMENT EDUCATIU PER ALS NOSTRES JUGADORS/ES?
L’ESPORT EDUCA... O NO? I, SI EDUCA, EN QUIN SENTIT EDUCA? I COM FER QUE SIGUI REALMENT EDUCATIU PER ALS NOSTRES JUGADORS/ES? @sebastiani64

5 Motivació extrínseca Motivació intrínseca
Com motivem els nens i nenes? Motivació extrínseca Motivació intrínseca @sebastiani64

6 Un bon acompanyament és aquell que...
Motiva els nens i nenes Transmetent comprensió, sensibilitat i il·lusió en el fet esportiu i educador… Empatitzant, animant i engrescant… A través de la selecció de les activitats i l’estil de guiatge. A través del tracte personal (afectuós, proper, confiança...). A través de les emocions (il·lusió, frustració, persistència, relativització...). @sebastiani64

7 Com motivem els nens i nenes?
…satisfent les necessitats psicològiques bàsiques Teoria de l’Autodeterminació (Decy & Ryan, 1991) 1 Autonomia 2 Competència 3 Relació social 1 Participar en la presa de decisions 2 Reforçament orientat a la tasca, l’esforç i la millora 3 Aprenentatge cooperatiu i relacions positives @sebastiani64

8 Un bon acompanyament és aquell que...
2. Exigeix i jutja amb criteri Coneix i s’adapta als seus nens i nenes en funció de les seves possibilitats i característiques (individuals i col·lectives). Valora de forma coherent amb el que tracta d’ensenyar. @sebastiani64

9 Un bon acompanyament és aquell que...
3. És decidit i sap dirigir Condueix i lidera, de forma atenta, al seu grup. Optimitza el material, el temps, els agrupaments dels alumnes, les explicacions, les correccions, les situacions d’aprenentatge... @sebastiani64

10 Un bon acompanyament és aquell que...
4. Educa en valors positius Actua com model davant dels nens i nenes. Fomenta determinats valors, hàbits, actituds... @sebastiani64

11 Un bon acompanyament és aquell que...
5. Respecta la diversitat Component social (cultura, interessos…) Component d’aprenentatge (capacitat, ritme…) Component institucional (plantejament educatiu…) @sebastiani64

12 Què i com valorar en l’esport de formació?
Segons qui? Procés Resultat Els adults HETEROAVALUACIÓ Els companys COAVALUACIÓ Ells mateixos AUTOAVALUACIÓ En què ens hem de fixar? Ells mateixos Els altres Respecte a qui? @sebastiani64

13 Què és el que realment importa?
Doncs, fem-ho! @sebastiani64

14 @sebastiani64

15 Enric M. Sebastiani - @sebastiani64
MOLTES GRÀCIES!!! Caldes de Montbui, [24/11/2018]


Descargar ppt "@sebastiani64."

Presentaciones similares


Anuncios Google