La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós"— Transcripción de la presentación:

1 Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós
El procés de redacció i revisió

2 El procés de redacció La planificació La redacció La revisió
Anàlisi de la situació comunicativa Organització de la informació Fixació de l’estil La redacció El paràgraf i la frase La revisió Correcció lingüística Adequació, coherència, cohesió

3 La planificació Anàlisi de la situació Organització de la informació
Objectiu del text (comunicar, argumentar, sol·licitar, certificar, etc.) Destinatari Què volem dir, com ho volem dir Organització de la informació Recopilació de la informació Fixació d’un ordre lògic (piramidal, progressió temàtica, etc.) Fixació de l’estil Precisió: cal evitar els mots buits (cosa, qüestió...) Concisió: cal destacar les paraules clau Claredat: cal evitar estructures que entrebanquen la naturalitat i la intel·ligibilitat del text

4 La redacció El paràgraf La frase Determina l’estructura del text
No han de ser excessivament llargs Els connectors organitzen jeràrquicament els paràgrafs La frase Regla general: cal usar frases simples i breus Cal evitar els incisos Són preferibles les estructures verbals

5 La revisió (I) Quan acabeu un text, heu de comprovar que respecta les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció. A més, el llenguatge administratiu afegeix la propietat de la simplicitat. Adequació: cal comprovar que el registre és l’adequat (accentuació, variants morfològiques) i que seguiu les característiques pròpies del llenguatge administratiu (criteris tipogràfics, llenguatge no discriminatori, tractament personal, etc.). Coherència: cal comprovar que l’estructura és prou clara, que les idees s’han ordenat de forma lògica i que no n’hi ha de supèrflues, ni de poc explicades ni de redundants.

6 La revisió (II) Cohesió: Simplicitat: Cada paràgraf exposa una idea
Els connectors determinen l’evolució del text Els signes de puntuació en faciliten la lectura L’estructura del document és fàcilment identificable Simplicitat: Cal evitar perífrasis innecessàries Cal emprar paraules precises i entenedores Cal evitar mots buits i estructures recargolades

7 Lectura definitiva Quan hem acabat el text, hem de ser capaços de llegir-lo des dels ulls del destinatari: S’entén quin és l’objectiu del text? Hi ha cap paraula que no siga comprensible? Es manté el tractament? Falta o sobra informació?

8 Resum: errors més freqüents (I)
D’estil Mots buits: * Parlarem del tema de l’elecció del nou director. Naturalitat: * Us preguem encaridament que ens confirmeu amb la màxima celeritat quina és la vostra comanda. De redacció Incisos: * El comitè tècnic, després de tres mesos de dedicació a l’organització del Simposi, arran de la vostra sol·licitud, ha elaborat un díptic amb la informació requerida. Estructura nominal: * La secretària va sol·licitar la revisió dels conductes d’aire condicionat per part del personal de manteniment.

9 Resum: errors més freqüents (II)
De llengua: Perífrasis verbals: * És precís que es complisca l’acord adoptat per la Comissió. Preposicions: * És una oferta exclusiva per l’alumnat. Sintaxi: * El Consell de Departament elegirà als representants per a les comissions de centre. Puntuació: * Els representants que siguen elegits, hauran d’assistir regularment a les reunions.


Descargar ppt "Curs de Llenguatge Administratiu Valencià Juli Martínez Amorós"

Presentaciones similares


Anuncios Google