La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Projecte “rED M”: Una eina per atendre la diversitat

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Projecte “rED M”: Una eina per atendre la diversitat"— Transcripción de la presentación:

1 Projecte “rED M”: Una eina per atendre la diversitat
des de l’educació física. Rous Martínez Muñoz Tutor: Pere Blanco INTRODUCCIÓ OBJECTIUS DIMENSIONS I INDICADORS CONCLUSIONS Per establir les dimensions i indicadors ens hem basat en quatre punts que ens interessava molt per veure els resultats de l’aplicació del projecte “rED M”: Quant als objectius plantejats hem pogut observar d’una banda, els que sí s’han assolit al llarg del projecte. Per exemple, hi ha evidències que alguns genius han transferit els coneixements que han adquirit durant el projecte a les seves vides; Hem sortit del mètode tradicional fent una proposta d’un projecte innovador a partir d’aportacions de diferents autors; També hi ha evidències del que ha estat el causant de la motivació dels genius per realitzar activitat física. D’altra banda, hi ha un objectiu que no s’ha pogut assolir: Valorar el nivell de desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples i quina acció ho ha facilitat durant el procés. Pensem que la causa ha estat la falta d’algun instrument a l’hora de fer la recollida de dades cosa que es tindrà en compte per a futures investigacions. Per concloure, dir que aquest projecte a fet créixer als genius. Tots plegats hem aconseguit l’èxit treballant cap a una mateixa direcció i això ha fet que l’autoestima d’aquests genius augmenti. El fet de creure amb elles i difondre esperances a ajudat a treure el millor de cadascú d’ells i d’elles. El present treball parteix de: Objectiu general Analitzar una experiència educativa on s’han desenvolupat Intel·ligències Múltiples i competències bàsiques i investigar sobre si ho han transferit a les seves vides. Objectius específics -Considerar les aportacions dels diferents autors per adaptar el projecte rED M a l’àmbit no formal tenint en compte el desenvolupament de les competències bàsiques dins de les Intel·ligències Múltiples. -Valorar el nivell de desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples i quina acció ho ha facilitat durant el procés. -Analitzar què és el que ha estat el desencadenant per portar als genius que no realitzen activitat física a fer-ne. DIMENSIONS INDICADORS 1. Diversitat de l’alumnat Necessitats dels genius Posada en pràctica d’activitats obertes Resposta a tots els genius Valoració del progrés i transferència a la vida quotidiana 2. Construcció del coneixement Intel·ligència lingüística Intel·ligència intrapersonal Intel·ligència interpersonal Intel·ligènica cinèticocorporal Intel·ligència naturalista Intel·ligència espaial 3. Expressió del coneixement Comunicativa: oral i escrita Emocions Social 4. Realització d’activitat física Evidències de motivació i d’actitud Idea Els genius són capaços de desenvolupar Intel·ligències Múltiples i competències bàsiques i a més les poden transferir a les seves vides quotidianes. PROJECTE “rED M” Aquest projecte es va dur a terme a partir dels interessos dels genius. Es tracta d’organitzar una cursa formant part de tot el procés: Vam decidir conjuntament el lloc on es realitzaria la cursa, vam cercar plànols de la zona, vam triar un recorregut, el vam marcar al mapa, vam buscar col·laboradors, vam treballar l’orientació, vam parlar, vam escriure i el més important, vam descobrir del què érem capaços de fer. MARC TEÒRIC MÈTODE RESULTATS El mètode que es va utilitzar va ser el mètode qualitatiu ja que el que es pretén és obtenir informació de les accions que realitzen els genius i del que succeeix al seu context proper Per cadascun dels indicadors es va cercar evidències als tres instruments per poder fer la triangulació de dades. Subtítol 3 3 REFERÈNCIES Per exemple per a l’indicador de donar resposta a tots els genius: INSTRUMENTS FRAGMENT Produccions: Reunió 10. Escrivim una carta Cada genius va utilitzar el suport que millor s’adaptava a les seves necessitats. Avaluacions: Reunió 12. Avaluació Es van utilitzar diferents canals per poder respondre les preguntes Produccions: Trobada 5. Orientació mapa Els genius que tenien la intel·ligències espacial més desenvolupada ajudaven a la resta de companys. COLOM CAÑELLAS, A. J. (2005). Continuidad y complementariedad entre la educación formal y no formal. Revista de educación, 338, Disponible a [Visitat: 03/03/2014] DEL POZO, M. (2005). Una experiencia a compartir. Las Inteligencias Múltiples en el Colegio Montserrat. Barcelona: Fundación M. Pilar Mas GARDNER, H., (1999). Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós ORKWIS, R., & MCLANE, K. (1998). A curriculum every student can use: Design principles for student access. ERIC/OSEP Topical Brief, Fall, Reston, VA: Council for Exceptional Children Mostra Es tracta d’11 genius, nois i noies, d’entre 18 i 40 anys amb característiques molt diferents entre ells. Tots tenen un nivell de comprensió oral alt.


Descargar ppt "Projecte “rED M”: Una eina per atendre la diversitat"

Presentaciones similares


Anuncios Google