La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EL ROL DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EL ROL DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA"— Transcripción de la presentación:

1 EL ROL DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
AGIC – ASSOCIACIÓ DE GREMIS D’INSTAL·LADORS DE CATALUNYA AGIC c/ Bruc, 94, local 08009 Barcelona Telf

2 Empreses Instal·ladores
RELACIÓ DELS AGENTS QUE INTERVENEN EN EL MERCAT Empreses Instal·ladores Comercialitzadores Energia Empreses Serveis Energètics Fabricants Tecnologia Distribuïdors Material Tecnologia Enginyeries: Consultors EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

3 CONTROL I ASSESSORIA ENERGÈTICA
CLASSIFICACIÓ DE CLIENTS POTENCIALS GRANS EDIFICACIONS PIMES EDIFICIS PÚBLICS COMERÇOS EDIFICIS PRIVATS OFICINES CENTRES DE PRODUCCIÓ INDÚSTRIES CONSUM MODERAT CONTROL I ASSESSORIA ENERGÈTICA Realitzades per departaments interns propis. Gran capacitat d’estalvi energètic amb el conseqüent poder de subcontractació. Manca d’estructura. Multifuncionalitat dels emprenedors. Falta de temps i preparació en temes relacionats amb l’energia.

4 CLASSIFICACIÓ DE CLIENTS POTENCIALS
GRANS EDIFICACIONS PIMES 10% Les grans indústries i empreses representen prop del 10% del teixit empresarial del país. Les auditories energètiques i estudis són molt complexes. Estalvis energètics individuals importants. 90% Les PIMES representen el 90% del teixit empresarial del país. Consum individual menor, però molt important de manera acumulada. Moltes possibilitats de millorar l’eficiència energètica. Clients potencials.

5 GRANS EDIFICIS I CENTRES DE PRODUCCIÓ
ENGINYERIES I CONSULTORIES AUDITORIES ENERGÈTIQUES ESTUDIS AVANÇATS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EMPRESES SERVEIS ENERGÈTICS (ESES) GRAN CAPACITAT FINANCERA CONTACTES AMB INVERSORS PARTICULARS GRANS EMPRESES INSTAL·LADORES IMPORTANTS RECURSOS GRAN ESTRUCTURA COMERCIALITZADORES D’ENERGIA I ALTRES GRAN CAPACITAT DE NEGOCI FORTA INFLUÈNCIA

6 PETITES I MITJANES EMPRESES
MANCA PREPARACIÓ I FORMACIÓ EMPRESARIS ESTUDIS ENERGÈTICS ATOMITZATS CLIENT POTENCIAL MANCA DEDICACIÓ EMPRESARIS CONTACTE DIRECTE CLIENT ASSESSOR ENERGÈTIC PERSONAL ESTUDI EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

7 VENDA EQUIPS PER PART DE COMERCIALITZADORES D’ENERGIA
PRÀCTIQUES ATÍPIQUES D’AGENTS DEL SECTOR Dades camuflades. Pràctiques semi-ocultes (variacions de preu sense previ avís, problema lectures, aplicació regla maxímetre, etc.). OFERTES D’ENERGIA Bateries de condensadors (potències inadequades i instal·lació sense dispositius de seguretat). Calderes (pràctiques comercials de compres massives). Aires acondicionats. VENDA EQUIPS PER PART DE COMERCIALITZADORES D’ENERGIA Material amb estudis d’amortització amb resultat molt favorable però assajos poc rigorosos (leds). Equips miraculosos que aporten grans estalvis d’energia sense cap fonament tècnic. FABRICANTS

8 ROL DE L’INSTAL·LADOR IL·LUMINACIÓ CLIMATITZACIÓ MESURA
Incandescència. Fluorescència amb reactància convencional. Làmpades de descàrrega. Florescència amb reactància electrònica. Halògens. Làmpades d’inducció. Leds, etc. CLIMATITZACIÓ Tecnologia VRV. Splits. Tecnologia dels gasos. Classificació energètica. Conceptes de COP, etc. MESURA Analitzadors de xarxa (portàtils i mesura). Comptadors, etc.

9 COMPARATIVA AMB LA RESTA D’AGENTS
ROL DE L’INSTAL·LADOR COMPARATIVA AMB LA RESTA D’AGENTS PUNTS FEBLES INSTAL·LADOR NEUTRALITAT CONEIXEMENT DEL CLIENT CONEIXEMENT TECNOLÒGIC EXPERIÈNCIA CAPACITAT COL·LABORACIÓ Insuficient visió de Conjunt Poca capacitat comercial Rigidesa estructural TOTS ELS PUNTS SÓN ABORDATS EN ELS PLANS FORMATIUS DE LES NOSTRES ASSOCIACIONS

10 GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ
AGIC – ASSOCIACIÓ DE GREMIS D’INSTAL·LADORS DE CATALUNYA AGIC c/ Bruc, 94, local 08009 Barcelona Telf


Descargar ppt "EL ROL DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA"

Presentaciones similares


Anuncios Google