La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

LA PLUJA ÀCIDA.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "LA PLUJA ÀCIDA."— Transcripción de la presentación:

1 LA PLUJA ÀCIDA

2 Per què he fet aquest treball de recerca?
Perquè la gent no té en compte l’efecte de la pluja àcida sobre el planeta. Perquè em sembla interessant aquest tema ja que d’aquí uns anys el nostre planeta canviarà notablement per culpa d’ell. Perquè vaig veure que podia fer un experiment pràctic per poder observar les conseqüències directes d’aquest problema i em va interessar.

3 Què és la pluja àcida? Com es forma?
És una pluja que es forma de manera natural, però per culpa dels gasos que enviem a l’atmosfera estem fent que aquesta pluja sigui més àcida. Es forma al combinar-se els òxids de nitrogen i sofre que enviem a l’atmosfera a traves de processos industrials amb el vapor d’aigua que ja hi ha.

4 Contaminants de la pluja àcida
Òxids de sofre (SOx) Diòxid de sofre format en combustions de petroli i carbó: S + O2 < > SO2 Diòxid de sofre format al refinar alguns minerals amb sulfur, en aquest cas amb el plom: 2 PbS + 3 O2 < > 2 PbO + 2 SO2 Triòxid de sofre format al combinar-se el diòxid de sofre amb l’aire: 2 SO2 + O2 < > 2 SO3 Òxids de nitrogen (NOx) Monòxid de nitrogen format al combinar-se el nitrogen amb l’aire: N2 + O2 < > 2 NO El monòxid de nitrogen és l’encarregat de la destrucció de l’ozó: NO + O > NO2 + O2 Diòxid de nitrogen format al combinar-se amb l’aire: 2 NO + O2 < > 2 NO2

5 Efectes de la pluja àcida
Efectes sobre l’ecosistema aquàtic Efectes sobre els boscos Efectes sobre els cultius Efectes sobre l’ecosistema terrestre Efectes sobre la flora i fauna Efectes sobre construccions, materials i pintures Efectes sobre la salut humana

6 Experiment Material:

7 Experiment Llavors: Tramussos

8 Solucions per a frenar la pluja àcida
Reduir el consum de combustibles fòssils. Restringir l’ús excessiu amb vehicles amb motor. Fomentar la investigació i la introducció de les energies renovables. Reduir les despeses d’energia en les fàbriques. Fer complir les lleis que regulen les emissions contaminants a l’atmosfera.

9 Conclusions La pluja àcida és un fenomen meteorològic que hem d’evitar al 100% ja que és perjudicial per al nostre entorn, natural o construït per nosaltres, i també per a nosaltres. Els òxids de nitrogen i de sofre són els principals causants de la pluja àcida, ja que quan es combinen amb l’oxigen de l’atmosfera o amb els metalls del nostre ambient natural i es tornen molt contaminants. A més, el monòxid de nitrogen (NO) és el causant de la destrucció de l’ozó descomposant-lo en oxigen. El problema de la pluja àcida és que quan s’alliberen els contaminants a l’atmosfera aquests viatgen per l’aire i cauen en forma de precipitació en un altre lloc totalment diferent d’on s’han emès. La pluja àcida és un destructor de tot allò on cau. L’experiment realitzat va servir per comprovar que era certa la hipòtesis del meu treball de recerca: “La pluja àcida afecta a la germinació de les plantes”. Com més pH tenia la concentració que posava juntament amb les llavors, menys percentatge de llavors germinaven i, fins i tot, algunes no han germinat ni un 1%.

10 Treball fet per: Carles Fusté Bertran


Descargar ppt "LA PLUJA ÀCIDA."

Presentaciones similares


Anuncios Google