La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna."— Transcripción de la presentación:

1

2 Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.
La Terra està formada per una sèrie de capes com es mostra en la il·lustració. Geosfera Biosfera Atmosfera Hidrosfera Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.

3 La geosfera • La geosfera està formada per l'escorça, el mantell i el nucli. El mantell és una capa intermèdia situada davall de l'escorça. Està format per roques un poc més denses que les de l'escorça. El nucli és la capa més interna del planeta. La seua densitat és elevada perquè està format per metalls. L'escorça és la capa sòlida més externa de la Terra. Està formada per roques de densitat baixa.

4 Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.
La Terra està formada per una sèrie de capes com es mostra en la il·lustració. Geosfera Biosfera Atmosfera Hidrosfera Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.

5 La hidrosfera La hidrosfera està formada per totes les aigües que hi ha a la Terra: els oceans, els mars, els gels de les glaceres, els llacs, els rius, els torrents... Aquesta cap ocupa les tres quartes parts de la superfície terrestre.

6 Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.
La Terra està formada per una sèrie de capes com es mostra en la il·lustració. Geosfera Biosfera Atmosfera Hidrosfera Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.

7 L'atmosfera L'atmosfera és la capa més externa i lleugera de la Terra. Està formada per tots els gasos que componen l'aire (78% de nitrogen, 21% d'oxigen i xicotetes quantitats d'altres gasos, com diòxid de carboni i vapor d'aigua).

8 Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.
La Terra està formada per una sèrie de capes com es mostra en la il·lustració. Geosfera Biosfera Atmosfera Hidrosfera Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.

9 La biosfera La biosfera està formada pel conjunt de tots els éssers vius que habiten les capes de la Terra: els peixos, les algues, etc., que viuen en la hidrosfera; les aus, els insectes, etc., de l'atmosfera, i els mamífers, els rèptils, les aranyes, les plantes, etc., que hi ha a l'escorça de la geosfera.

10 Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.
La Terra està formada per una sèrie de capes com es mostra en la il·lustració. Geosfera Biosfera Atmosfera Hidrosfera Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna.


Descargar ppt "Per saber-ne més sobre aquestes, pren en cadascuna."

Presentaciones similares


Anuncios Google