La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

La contaminació atmosfèrica

Presentaciones similares


Presentación del tema: "La contaminació atmosfèrica"— Transcripción de la presentación:

1 La contaminació atmosfèrica

2 La contaminació d’origen natural
Erupcions volcàniques: els gasos més comuns que emeten són el diòxid de carboni, el diòxid de sofre i l’àcid sulfhídric. També es poden detectar petites quantitats d’hidrogen, heli, metà, àcid clorhídric…Alguns d’aquests poden reaccionar amb l’oxigen de l’aire i convertir-se en contaminants secundaris.

3 La contaminació d’origen natural
Incendis forestals: emeten a l’atmosfera diòxid de carboni, monòxid de carboni, hidrogen, metà, òxids de nitrogen. També cendres i partícules en suspensió. Les tempestes: els llamps originen grans quantitats d’òxid nítric i diòxid denitrogen (cada llamp pot arribar a produir 50 Kg d’òxids de nitrogen).

4 La contaminació d’origen natural
Altres processos naturals: fermentació intestinal del bestiar, processos anaerobis en pantans, arrossars, estanys…que emeten importants quantitats de metà, amoníac, àcid sulfhídric, monòxid de carboni.

5 Contaminació i activitats humanes
El principal procés de contaminació de l’aire és la combustió de carburants que genera: Diòxid de carbni Òxids de sofre Partícules sòlides en suspensió: ferro, plom, òxid de silici

6 Contaminació i activitats humanes
Els principals focus d’emissió de contaminants d’origen humà són: Transports (50% de l’emissió total de contaminants) sobretot avions i automòbils. Indústries i centrals termoelèctriques. Calefaccions domèstiques.

7 La pluja àcida El pH de l’aigua ja és lleugerament àcid ja que al precipitar es barreja amb el diòxid de carboni formant àcid carbònic: H2O + CO H2CO3 El pH de l’aigua de pluja és d’aproximadament 5,2-5,6

8 La pluja àcida Al cremar-se combustibles fòssils s’emeten òxids de sofre i nitrogen que al unir-se a l’aigua fan que aquesta s’acidifiqui i per tant que baixi el pH: 2SO2(g)+O2(g)+2H2O(l) H2SO4(aq) 4NO(g)+3O2(g)+2H2O(l) NO3(aq)

9 La pluja àcida El major impacte de la pluja àcida es produeix a zones que emeten quantitats importants d’òxids de sofre i nitrogen( com les centrals tèrmiques), però l’efecte del vent pot transportar-la molt lluny del focus d’emissió.

10 La pluja àcida Causes Producció d’energia a les centrals tèrmiques (As Pontes, Andorra i Meirama són de les que produeixen més gasos). Incineració d’escombraries. Vehicles. Efectes En ecosistemes aquàtics provoquen la mortalitat de moltes espècies . En terrestres l’acidificació del sòl En humans : malalties cardiovasculars, respiratòries, conjuntivitis Degradació monuments històrics (malaltia de la pedra)

11 La lluita contra la pluja àcida
Des de 1979 els Estats Units, Canadà i Europa occidental apliquen el Conveni sobre la contaminació transfronterera Compromisos dels diferents estats de minimitzar les emissions d’òxids de sofre i nitrogen. Actualment gràcies a l’ús de combustibles menys contaminants (amb menys sofre) s’està aconseguint una reducció.


Descargar ppt "La contaminació atmosfèrica"

Presentaciones similares


Anuncios Google