La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

El canvi climàtic CURS 2009-10.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "El canvi climàtic CURS 2009-10."— Transcripción de la presentación:

1 el canvi climàtic CURS

2 Un bon lloc per viure? Un bon lloc per viure?
La Terra és el tercer planeta de l’agrupació planetària anomenada sistema solar, que orbita al voltant del Sol, una estrella central situada a uns 150 milions de quilòmetres de la Terra. Les condicions ambientals (radiació energètica que arriba a la superficie, composició química de les diverses capes que constitueixen el planeta) són compatibles amb un fenomen local anomenat vida. Tot i les recerques que l’especie humana ha iniciat en el seu entorn planetari immediat, la Terra és l’únic planeta de la galaxia on, fins ara, s’ha detectat la vida.

3 Què és el canvi climàtic?

4

5

6 CANVI CLIMÀTIC Alteracions en el sistema climàtic produïdes, en part, per l'emissió a l'atmosfera de gasos amb efecte d'hivernacle com a conseqüència de l'activitat humana, sobretot en els països desenvolupats.

7

8 CAUSES DEL CANVI CLIMÀTIC (naturals i antropogènics)
Erupcions volcàniques. Consum de combustibles fòssils: carbó, petroli, gas natural, etc… Incendis del bosc. Increment de gasos d’efecte hivernacle: diòxid de carboni, vapor d’aigua, ozó, metà, òxid nitrós. Desforestació.

9 CANVIS EN EL CLIMA LA BIOSFERA
EFECTES SOBRE LA BIOSFERA

10

11 CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC Les conseqüències del canvi climàtic pronosticades pels científics del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic són les següents: Augment de la temperatura mitjana d'1,4 a 5,8 graus centígrads durant aquest segle. Desertificació de certes zones del planeta. Pluges de caràcter torrencial en d'altres zones. Pujada del nivell del mar d'entre 9 i 88 cm per a l'any 2100, que inundaria zones avui densament poblades. Difusió de certes malalties de tipus tropical en zones avui de clima temperat. Destrucció d’ecosistemes i extinció d’espècies animals i vegetals.

12 QUE ÉS L’EFECTE HIVERNACLE ?
Al nostre planeta és un efecte natural que permet la vida a la Terra.

13

14

15 GASOS D’EFECTE HIVERNACLE
Els gasos atmosfèrics que contribueixen a l'efecte d’hivernacle són: Diòxid de carboni (CO2) Metà (CH4 ) Òxid nitrós (N2O) Vapor d'aigua. Ozó. Halocarbons: els hidrofluorocarburs (HCFC), els perfluorocarburs (PFC) i l'hexafluorur de sofre (SF6).

16

17

18

19 El canvi climàtic, un canvi antropogènic?

20 Les persistents sequeres i l’alteració de la dinàmica de les pluges, fa que aquestes imatges siguin molt habituals a diferents latituds del nostre planeta.

21 Les visions del futur QUÈ POTS FER TU? ACORDS MUNDIALS ACORDS MUNDIALS

22 QUÈ POTS FER TU PER EVITAR EL CANVI CLIMÀTIC?
Evita el malbaratament d’energia. Fes un ús racional del cotxe. Utilitza el transport públic. Aïlla bé el teu habitatge. Una temperatura de confort a l’hivern és d’uns 18 a 20 graus centígrads, si augmentes la calefacció de la teva llar, augmentes el consum d’energia y l’emissió de gasos a l’atmosfera. Quan compris electrodomèstics demana’ls de baix consum d’energia. Utilitza fonts d’energia renovables. Per cada quilovat hora general amb energies renovables (solar, eòlica...) estalviem un quilo de CO2 a l’atmosfera. QUÈ POTS FER TU? ACORDS MUNDIALS Font:

23 MESURES GENERALS FRONT AL CANVI CLIMÀTIC.
Reducció de l’ús dels combustibles fòssils. Reducció de l’emissió de gasos hivernacle. Reforestació. Substitució d’energies: hidràulica, eòlica i solar.

24 ACORDS INTERNACIONALS.
(1992) Conveni Marc del Canvi Climàtic, Cimera de Rio (Brasil) (1997) Protocol de Kyoto (Japó) (2009) COP15, Copenhaguen (Dinamarca)

25


Descargar ppt "El canvi climàtic CURS 2009-10."

Presentaciones similares


Anuncios Google