La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r eso

Presentaciones similares


Presentación del tema: "BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r eso"— Transcripción de la presentación:

1 BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r eso
Sheila Egea Alejandro Guirado 3r C MEDI AMBIENT BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r eso

2 IMPACTES AMBIENTALS Anomenem impacte a l’efecte, normalment negatiu, que produeix l’activitat humana sobre el medi ambient. Els impactes ambientals s’estudien tant des del punt de vista científic com des del jurídic administratiu, seguint tota una metodologia de treball i una legislació al respecte per poder identificar-los, avaluar-los i regular-los. Qualsevol intervenció humana sobre el medi ambient cal que complí una avaluació d’impacte ambiental

3 TIPUS D’IMPACTES 1- Contaminació de l’aire.
2- Augment de l’efecte hivernacle i del canvi climàtic. 3-La desforestació. 4-El problema de la generació de residus. 5- Contaminació de les aigües

4 Contaminació de l’aire:
La contaminació afegeix determinats gasos a l'atmosfera i en descompon d'altres. Això fa canviar l'equilibri tan fràgil de l'aire. Gasos, com ara el monòxid de carboni, perjudiquen la salut humana si se'n respiren grans quantitats. D'altres gasos no són tan perjudicials per als éssers vius, però en canvi alteren l'equilibri del medi. La contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i la pèrdua de la protecció que els gasos de l'atmosfera proporcionen al planeta. Si alterem la proporció dels gasos de l'atmosfera, posarem en perill la vida a la Terra. La contaminació afegeix determinats gasos a l'atmosfera i en descompon d'altres. Això fa canviar l'equilibri tan fràgil de l'aire. Gasos, com ara el monòxid de carboni, perjudiquen la salut humana si se'n respiren grans quantitats. D'altres gasos no són tan perjudicials per als éssers vius, però en canvi alteren l'equilibri del medi. La contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i la pèrdua de la protecció que els gasos de l'atmosfera proporcionen al planeta. Si alterem la proporció dels gasos de l'atmosfera, posarem en perill la vida a la Terra. La contaminació afegeix determinats gasos a l'atmosfera i en descompon d'altres. Això fa canviar l'equilibri tan fràgil de l'aire. Gasos, com ara el monòxid de carboni, perjudiquen la salut humana si se'n respiren grans quantitats. D'altres gasos no són tan perjudicials per als éssers vius, però en canvi alteren l'equilibri del medi. La contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i la pèrdua de la protecció que els gasos de l'atmosfera proporcionen al planeta. Si alterem la proporció dels gasos de l'atmosfera, posarem en perill la vida a la Terra. La contaminació afegeix determinats gasos a l'atmosfera i en descompon d'altres. Això fa canviar l'equilibri tan fràgil de l'aire. Gasos, com ara el monòxid de carboni, perjudiquen la salut humana si se'n respiren grans quantitats. D'altres gasos no són tan perjudicials per als éssers vius, però en canvi alteren l'equilibri del medi. La contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i la pèrdua de la protecció que els gasos de l'atmosfera proporcionen al planeta. Si alterem la proporció dels gasos de l'atmosfera, posarem en perill la vida a la Terra. Contaminació de l’aire: La contaminació afegeix determinats gasos a l'atmosfera i en descompon d'altres. Això fa canviar l'equilibri tan fràgil de l'aire. La contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i la pèrdua de la protecció que els gasos de l'atmosfera proporcionen al planeta. Si alterem la proporció dels gasos de l'atmosfera, posarem en perill la vida a la Terra.

5 Contaminació de l’aire: gasos i efectes.
El diòxid de carboni (CO2): reté l'escalfor que surt de la superfície de la Terra, això dóna lloc a un escalfament global del planeta. El diòxid de sofre (SO2): provoca la pluja àcida i l'smog o boirum. Els òxids de nitrogen (NO, NO2): produeixen irritació a les mucoses respiratòries i als ulls. El plom : afecta al sistema nerviós i a la sang de les persones. El monòxid de carboni (CO): és un perill molt important per a la salut humana, es combina fàcilment amb l'hemoglobina de la sang i limita i destorba el transport d'oxigen. L'ozó localitzat a nivell de terra : produeix malestar als ulls i les mucositats.També produeix danys en la vegetació, afecta les fulles de les plantes i els provoca unes taques marrons i agreuja especialment els efectes de la pluja àcida. Els pesticides: si són transportats pel vent fins a zones habitades on poden ser un perill per a la salut.

6 Contaminació de l’aire: fonts contaminants.
Les fàbriques i centrals elèctriques. Les centrals nuclears. Algunes plantes químiques. La indústria metal·lúrgica. La incineració d'escombriaires. En determinades activitats agrícoles. Els motors de cotxes i avions. Les refineries de petroli. Les calefaccions de carbó.

7 Contaminació de l’aire: solucions
Obtenir l'electricitat per mitjà de recursos poc contaminants per a l'aire, com són les ones, les marees, el vent i el sol. Reduir la combustió de combustibles fòssils com ara el carbó, el petroli i els seus derivats. Fer els desplaçaments curts caminant o utilitzant la bicicleta. Utilitzar el transport públic, reduint al màxim l'ús del vehicle particular. Substituir els autobusos per tramvies elèctrics a les ciutats. Establir l'obligatorietat per a tots els vehicles de fer servir benzina sense plom i portar catalitzador. Compartir el cotxe amb altres persones que facin el mateix trajecte. Utilitzar l'energia solar a les cases i als llocs de treball per escalfar els edificis i proveir-los d'aigua calenta.

8 Augment de l’efecte hivernacle i el canvi climàtic
L'efecte hivernacle és un fenomen natural que permet que la Terra tingui una temperatura idònia per a la vida: l'energia del Sol travessa l'atmosfera i escalfa la Terra, però alguns gasos de l'atmosfera (CO2 i vapor d'aigua) impedeixen que la radiació procedent de la Terra escapi a l'espai. Gràcies a aquest fenomen, l'escalfor queda retinguda a l'atmosfera i el planeta manté constant la seva temperatura global. Augment de l’efecte hivernacle i el canvi climàtic L'efecte hivernacle és un fenomen natural que permet que la Terra tingui una temperatura idònia per a la vida: l'energia del Sol travessa l'atmosfera i escalfa la Terra, però alguns gasos de l'atmosfera (CO2 i vapor d'aigua) impedeixen que la radiació procedent de la Terra escapi a l'espai. Gràcies a aquest fenomen, l'escalfor queda retinguda a l'atmosfera i el planeta manté constant la seva temperatura global. Els gasos que el produeixen són El diòxid de carboni (CO2), El metà, L'òxid de nitrogen, L'ozó de superfície, Els gasos CFC .

9 Augment de l’efecte hivernacle i el canvi climàtic
Conseqüències:Si la temperatura pugés uns quants graus, es produiria un canvi climàtic a nivell mundial, cosa que provocaria l'extinció de molts éssers vius, arruïnaria l'agricultura i la vegetació, i això tindria conseqüències nefastes per a la humanitat. Si la temperatura pugés, es fondria una part dels casquets polars, amb la consegüent inundació de les zones costaneres molt poblades.

10 Augment de l’efecte hivernacle i el canvi climàtic
Solucions: 1-Hem d'utilitzar menys combustibles fòssils. 2-Cal estalviar energia perquè, les centrals energètiques no hauran de cremar tants de combustibles fòssils. 3-Cal utilitzar fonts d'energia alternatives. 4-Evitem comprar aerosols. 5-Els agricultors haurien d'evitar l'ús excessiu de fertilitzants químics. 6-Cal deixar de talar i cremar els boscos.

11 La Desforestació destrucció dels boscos
CAUSES: TALA D’ARBRES: Per la indústria de la fusta i del paper La mineria. L’agricultura. La ramaderia. ELS INCENDIS

12 La Desforestació destrucció dels boscos
EFECTES: Quan destruïm els boscos destruïm el seu paper a l’ecosistema terrestre.: Regulen el clima reciclant la humitat. Desprenen oxigen. Eliminen part del CO2. Eviten l’erosió del sòl. Hi viuen infinitat d’animal i plantes. Ens proporcionen fusta,fruits i altres substàncies que serveixen per fer medicaments.


Descargar ppt "BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r eso"

Presentaciones similares


Anuncios Google