La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A."— Transcripción de la presentación:

1

2 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.
TERRENY m2 SUPERFÍCIE URBANITZADA m2 SUPERFÍCIE EDIFICADA m2 CLIENTS >12.000

3 Aspectes Mediambientals en el marc de la Certificació
Carles Gumà Lead Auditor Centre de Certificació Applus+ CTC Tel: Mail:

4 Sistema de Gestió: Eina que permet obtenir dades, per tal de prendre decisions objectives.
Auditoria: Avaluació sistemàtica, documentada, periòdica i objectiva del comportament de l’Organització, del sistema de gestió i dels procediments

5 Aspecte Mediambiental:Element de les activitats, productes o serveis d’una Organització, que pot interactuar amb el Medi Ambient Impacte Mediambiental: Qualsevol canvi en el Medi Ambient, ja sigui advers o beneficiós, resultant en tot o en part de les activitats, productes o serveis d’una Organització La relació ASPECTE/IMPACTE, és una relació CAUSA/EFECTE

6 ISO 14001/ REGLAMENT EMAS L’apartat de la Norma ISO 14001, fa referència als aspectes mediambientals: "La organización debe establecer y mantener al día el(los) procedimiento(s) para identificar los aspectos medioambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre el(los) que se pueda esperar que tenga influencia, para determinar aquéllos que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente. La organización debe asegurarse de que los aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideran cuando se establezcan sus objetivos medioambientales. La organización debe mantener esta información actualizada.” El Reglament EMAS, en l’Annex VI, concreta més que la Norma ISO 14001, distingint entre: - Aspectes Directes: Residus, Atmosfera, Aigua,... - Aspectes Indirectes (aquells que no es té ple control de gestió): Disseny, nous mercats, contractistes, proveïdors,... Caldrà considerar activitats passades, presents i futures

7 CONSIDERACIONS RESPECTE ELS ASPECTES MEDIAMBIENTALS
1- Disposar d’un mètode per identificar tots els aspectes de l’Organització (Interaccions amb el medi), considerant: Activitats Productes Serveis Que l’Organització pugui tenir influència (Proveïdors / Sotscontractistes) Condicions Normals , Anormals, Emergència Activitats passades / presents / futures 2- Disposar d’un mètode per valorar quins són significatius (aspecte significatiu, és aquell que té un impacte ambiental important). 3- El mètode ha de ser objectiu i reproduïble 4- Tots els aspectes significatius s’han de trobar gestionats dins del marc del sistema de gestió (Programa, Control Operacional, Pla d’Emergència, Seguiment i Mesura) L’AUDITOR HAURÀ DE VALORAR QUE ELS ASPECTES MEDIAMBIENTALS SIGNIFICATIUS SON REPRESENTATIUS DE LA REALITAT DE L’ORGANITZACIÓ


Descargar ppt "LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A."

Presentaciones similares


Anuncios Google