La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Mecanismes 3er ESO.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Mecanismes 3er ESO."— Transcripción de la presentación:

1 Mecanismes 3er ESO

2 ESTRUCTURA: Conjunt d'elements resistents estàtics amb la funció de sostindre.
MECANISMES: Elements o combinació d’elements que transformen les forces i els moviments. MÀQUINA: Conjunt més o menys complex de mecanismes que servix per a transformar un tipus d'energia en treball

3 Els mecanismes els podem encontrar tant en màquines simples
com podria ser una caixa de música Com en màquines complexes i més comuns pot ser que siga el motor de combustió

4 W = F · d Totes les màquines transformen ENERGIA en TREBALL
El Treball és el producte de la força que s’aplica pel desplaçament produït en la direcció de la força. W = F · d F El treball (W) es mesura en Joules (J) La força (F) es mesura en Newtons (N) La distància (d) es mesura en metres (m) d

5 Potència La potència és una mesura de la rapidesa amb la que es realitza un treball. La Potència (P) es mesura en Watts (w) El treball (W) es mesura en Joules (J) El temps (t) es mesura en segons (s) P= W/t Sovint la potència es mesura en Cavalls de Vapor, CV (1 CV = 736 W)

6 El rendiment d’una màquina és el quocient entre el treball útil i l’energia d’entrada.
(W entrada) Treball útil (W util) Pèrdues d’energia On el sufix u indica el treball, o la potència, útil, és a dir, la que s’aprofita, la que es pot utilitzar. El sufix c indica el treball, la potència, consumida, és a dir, la que realitza la màquina.

7 Mecanismes de transmissió
Introducció Mecanismes per a estalviar esforç Palanques Palanques Politges Politges Mecanismes de transmissió Politges i corretges Són mecanismes que es fan servir per a transformar un tipus de moviment en un altre Hi ha diversos tipus: Linial - linial: Politges i corretges Circular – Circular : rodes de fricció, engranatges, politges amb corretges... Circular – linial: Pinyó-cremallera, lleva... Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva

8 Introducció Tipus de palanques Palanques En tota palanca hi ha tres elements fonamentals: la potència, el punt de suport i la resistència. Segons con estiguen col·locats aquets punts, hi ha palanques de: Primer gènere Segon gènere Tercer gènere Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva

9 Palanca de primer gènere
Introducció Palanca de primer gènere Palanques El punt de suport es col·loca entre la potencia i la resistència. Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva

10 Palanca de segon gènere
Introducció Palanca de segon gènere Palanques El punt de suport i la potència s’apliquen als extrems i la resistència queda enmig Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva

11 Palanca de tercer gènere
Introducció Palanca de tercer gènere Palanques El punt de suport i la resistència s’apliquen als extrems i la potencia enmig. Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva

12 Introducció Llei de la palanca Palanques Segons la llei de la palanca el producte de la potencia per la distancia d’aquesta al punt de suport és igual al producte de la resistència per la distancia d’aquesta al punt de suport. Politges Politges i corretges Rodes de fricció F2 F1 F2 F1 Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera d1 d2 d2 d1 Cargol sense fi Bis i femella F1 X d1 = F2 x d2 Biela-Manovella Lleva

13 Introducció Politges Palanques La politja és una roda que té, al llarg de tot el seu contorn, un solc per on passa una corda. Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Politja fixa: no es mou amb el desplaçament de la carrega. Biela-Manovella Lleva

14 Politja mòbil: es mou amb el desplaçament de la carrega Introducció
Palanques Politges Politges i corretges 25N 50N Rodes de fricció 25N 50N 25N Engranatges 50N 50N Pinyons i cadena 50N Pinyó cremallera Cargol sense fi 100N 100N Bis i femella Biela-Manovella Lleva

15 Politges i corretges Ф1 x n1 = Ф 2 x n2
Introducció Politges i corretges Palanques Està format per dos o mes politges unides mitjançant una corretja flexible. A partir de la politja motriu i la relació dels diàmetres de les politges, modificarem la velocitat de les altres politges . Politges Politges i corretges Rodes de fricció Ф1 x n1 = Ф 2 x n2 Engranatges Ф1 = Diàmetre roda 1 Ф 2 = Diàmetre roda 2 n1 = Velocitat roda 1 n2 = Velocitat roda 2 Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Aplicacions Llavadora Motors Tractor Bis i femella Biela-Manovella Lleva

16 Rodes de fricció Ф1 x n1 = Ф 2 x n2
Introducció Rodes de fricció Palanques Són mecanismes formats per dues o més rodes que estan en contacte, de manera que, quan una gira, la que està en contacte gira en sentit contrari. Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Ф1 x n1 = Ф 2 x n2 Cargol sense fi Ф1 = Diàmetre roda 1 Ф 2 = Diàmetre roda 2 n1 = Velocitat roda 1 n2 = Velocitat roda 2 Bis i femella Biela-Manovella Lleva

17 Transmissió per engranatges
Introducció Transmissió per engranatges Palanques Estan formats per rodes o barres que tenen dents i estan encastades entre si, de manera que, en girar o desplaçar-se una d’aquestes, l’altra gira o es desplaça en el sentit contrari: Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Z1 x n1 = Z2 x n2 Cargol sense fi Z1 = nº de dents del engranatge 1 Z2 = nº de dents del engranatge 2 n1 = Velocitat roda 1 n2 = Velocitat roda 2 Bis i femella Biela-Manovella Lleva

18 Tren d’engranatges Introducció Palanques Politges Politges i corretges
Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Caixa de canvis Lleva

19 Z1 x n1 = Z2 x n2 Transmissió per pinyons i cadena
Introducció Transmissió per pinyons i cadena Palanques Estan compostos per dues rodes dentades connectades mitjançant una cadena col·locada entre les dents dels pinyons. Tenen la mateixa finalitat que les politges i corretges, però, en l’avantatge de que no pot esvarar Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Z1 x n1 = Z2 x n2 Pinyons i cadena Z1 = nº de dents del engranatge 1 Z2 = nº de dents del engranatge 2 n1 = Velocitat roda 1 n2 = Velocitat roda 2 Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva

20 Pinyó - cremallera Introducció Palanques Politges Politges i corretges
Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Si el pinyó te Z dents, quan el pinyó pegue una volta sencera la cremallera avançarà una longitud igual a la de Z dents Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva

21 Cargol sense fi 1 volta de cargol fa avançar 1 dent del engranatge
Introducció Cargol sense fi Palanques Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera 1 volta de cargol fa avançar 1 dent del engranatge Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva

22 Introducció Biela - manovella Palanques És un sistema que es fa servir per convertir un moviment rotatiu en lineal alternatiu, o de lineal alternatiu en rotatiu. Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva

23 Roda excèntrica i lleves
Introducció Roda excèntrica i lleves Palanques La roda excèntrica és una roda que gira sobre un eix que no passa pel centre d’aquesta. Una lleva és una roda excèntrica amb una forma especial. Es fa servir per convertir moviments rotatius en alternatius. Politges Politges i corretges Rodes de fricció Engranatges Pinyons i cadena Pinyó cremallera Cargol sense fi Bis i femella Biela-Manovella Lleva Pilotes de golf Vàlvules admissió - escape

24 Elements auxiliars Un rodament, és un element mecànic que reduïx la fricció entre un eix i les peces connectades a este, servint-li de suport i facilitant el seu desplaçament.

25 Elements auxiliars Un rodament, és un element mecànic que reduïx la fricció entre un eix i les peces connectades a este, servint-li de suport i facilitant el seu desplaçament.


Descargar ppt "Mecanismes 3er ESO."

Presentaciones similares


Anuncios Google