La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

EL NEN/A AMB TDAH “ORIENTACIONS PER A LES FAMÍLIES”

Presentaciones similares


Presentación del tema: "EL NEN/A AMB TDAH “ORIENTACIONS PER A LES FAMÍLIES”"— Transcripción de la presentación:

1 EL NEN/A AMB TDAH “ORIENTACIONS PER A LES FAMÍLIES”

2 És important que la família sigui conscient de: - Que existeix un problema mèdic i que la millora no depèn de la voluntat del nen. - Que el contacte estret amb els mestres i els diversos professionals que treballen amb el nen és fonamental (psiquiatre/neuròleg/psicòleg). - Ser constants en el seguiment del tractament i de les visites mèdiques.

3 Pautes educatives amb el fill/a amb TDAH

4 - Dotar-se d’un ambient familiar organitzat i estructurat
- Dotar-se d’un ambient familiar organitzat i estructurat. - Posar límits educatius clars i que siguin adequats a la capacitat del que pot fer el nen. - Afavorir l’autonomia personal del nen. - Ensenyar-li comportaments reflexius (pensar abans de fer!). - Reforçar la seva autoestima ressaltant aspectes positius del seu comportament, ajudant-lo a autoavaluar la seva conducta correctament, ajudant-lo a acceptar les seves limitacions. - Afavorir el contacte controlat amb altres nens, ajudant-lo a augmentar la quantitat i varietat d’estratègies per a resoldre situacions socials.

5 - Ajudar-lo a controlar les emocions en les trobades amb amics per no espatllar-les amb el seu comportament disruptiu. -Procurar que algun expert l’ajudi en els deures, si es veu necessari. És important evitar que ho facin els pares si es preveu que pot ser conflictiu i delegar aquesta tasca en un professional. - Evitar prestar atenció només a conductes negatives i fixar-nos més en conductes positives. Millorarà la relació familiar i evitarem un excés de càstigs. - Evitar conflictes programant activitats adequades a les possibilitats de control del nen. Per exemple amb un nen petit amb TDAH (fins 12 anys) no és apropiat planificar un dinar de dues hores en un restaurant o una tarda (4 h.) en un centre comercial.

6 - És important dedicar una estona al dia a parlar de com ha anat l’escola i com està. Donar-li un temps per poder expressar el seu estat emocional, és molt important que pugui sentir que l’escoltem i que ens preocupem per ell. - Revisar l’agenda escolar cada dia ja que és un dels mitjans de comunicació entre l’escola i les famílies. D’aquesta manera podrem assegurar que el nen tingui els deures ben anotats i, si des de l’escola el mestre/a ens comunica alguna cosa. - Tenir en compte que els càstigs constants o la desqualificació en públic no l’ajudaran.

7 L’entorn del lloc de treball (per fer els deures)

8 Evitar estímuls que el puguin distreure (finestra, joguines, soroll…).
El lloc on fer els deures ha de ser un lloc tranquil i sempre el mateix (l’habitació del nen). El menjador és un espai de fluència de gent i el nen amb TDAH es distraurà amb molta facilitat. - El nen/a ha de disposar d’una bona il·luminació ja que per poder treballar correctament, aquesta és imprescindible. L’espai de treball ha de ser ordenat i organitzat. És molt important treballar l’organització de la seva taula de treball, els deures, l’agenda… Els pares juguen un paper important en aquest aspecte i és molt important que motivin al seu fill per aconseguir una bona organització. Dia a dia és recomanable assegurar que el nen s’organitzi i felicitar-lo i animar-lo per intentar-ho, encara que no ho hagi aconseguit del tot. És important reconèixer el seu esforç, encara que sigui poc observable, el nen necessita el seu ritme i hem de confiar amb ell.

9 L’Organització del treball diari

10 - És important establir una rutina de treball encara que no hi hagin deures proposats per l’escola. Cada dia s’ha de dedicar una estona a fer lectura, a repassar el que s’ha treballat en alguna àrea, a preparar els continguts del proper dia d’aquella àrea que li costa més (mirar el vocabulari que no entén, fer un esquema d’allò més important, …). La rutina en el treball és fonamental per al seu progrés, ja que quan està instaurada es converteix en un hàbit i no en una obligació. - És important que l’alumne tingui un horari de l’escola visible en el seu lloc de treball, d’aquesta manera afavorim la seva organització del dia a dia També és interessant que es faci un horari d’estudi/treball, on es vagi anotant tot el que ha de fer dia a dia i on pugui anar anotant el seu compliment. - Quan estigui treballant, és recomanable supervisar el que està fent i ajudar-lo a realitzar les tasques poc a poc, si cal, es poden fragmentar les tasques llargues. - Ajudar-lo a preparar el material necessari per al dia següent.


Descargar ppt "EL NEN/A AMB TDAH “ORIENTACIONS PER A LES FAMÍLIES”"

Presentaciones similares


Anuncios Google