La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

PRODUCIR PROVEEDOR ES PLANIFICAR MARKETING VENTAS DEPTO. I+D+i DISEÑO E INGENIERÍA GESTIÓN RR HH GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE STOCKS CONTROL DE CALIDAD.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "PRODUCIR PROVEEDOR ES PLANIFICAR MARKETING VENTAS DEPTO. I+D+i DISEÑO E INGENIERÍA GESTIÓN RR HH GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE STOCKS CONTROL DE CALIDAD."— Transcripción de la presentación:

1 PRODUCIR PROVEEDOR ES PLANIFICAR MARKETING VENTAS DEPTO. I+D+i DISEÑO E INGENIERÍA GESTIÓN RR HH GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE STOCKS CONTROL DE CALIDAD GESTIÓN DE ENTREGAS Informàtica III - Integració multidisciplinària1

2 Aplicativos principales PROVEEDORES – Base de datos de proveedores / Compras y suministros. Gestión de stocks (materias primas, herramientas y recambios, producto acabado). PLANIFICAR y PRODUCIR – Planificación y control de la producción / Mantenimiento de máquinas y herramientas. Control de calidad. Logística (transportes y entregas). MARKETING – Bases de datos de clientes, prospects, medios de difusión, distribuidores, etc. VENTAS – Gestión comercial. DISEÑO e INGENIERÍA – Gestión de proyectos. DEPTO. DE I+D+i – Bases documentales. Gestión económica y financiera. Gestión de RR HH. Informàtica III - Integració multidisciplinària2

3 Planificación de un proyecto RecursosActividades RR HH Recursos materiales ◦Materias primas ◦Máquinas ◦Herramientas ◦Recambios Recursos financieros ◦Efectivo ◦Crédito Actuaciones ◦Tareas Secuencias y dependencias Tiempos estimados ◦Máximo ◦Mínimo ◦Huelgo Camino crítico Informàtica III - Integració multidisciplinària3

4 Nivells d’informació Bit (la unitat mínima d’informació) Dada (el valor concret d’un atribut determinat) Estructures de dades (sistemes d'emmagatzematge de les dades) Informació (relació significativa entre atributs i els seus valors) Coneixement (capacitat de comprensió de les lleis generals que comporten les informacions rebudes) Saviesa (posar els coneixements al servei del benestar ) Informàtica III - Integració multidisciplinària4

5 Estructures d’informació Elements d’informació Bases de dades Bit Switch Byte (Octet) Caràcter (numèric / alfabètic / especial) Camp (numèric, text, imatge, so, vídeo) Registre Taula Fitxer (seqüencial / accés directe / indexat) Graf Jeràrquiques (sense redundància) En xarxa (difícils de programar) Transaccionals (recollir dades amb velocitat) Relacionals (cada relació equival a una taula) – SQL Multidimensionals Orientada a objectes Deductives ◦Dominis d’atributs ◦Claus d’accés ◦Duplicats / Valors nuls Informàtica III - Integració multidisciplinària5

6 Elements de programació Algoritme Macro Rutina Programa Programació modular Programació orientada a objectes Informàtica III - Integració multidisciplinària6


Descargar ppt "PRODUCIR PROVEEDOR ES PLANIFICAR MARKETING VENTAS DEPTO. I+D+i DISEÑO E INGENIERÍA GESTIÓN RR HH GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE STOCKS CONTROL DE CALIDAD."

Presentaciones similares


Anuncios Google